Keystone logo
Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering Internationale Master of Science in Bodems en Global Change
Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering

Internationale Master of Science in Bodems en Global Change

Ghent, België

2 Years

Engels

Full time

Request application deadline

Sep 2024

EUR 4.500 / per year *

Op de campus

* Europese studenten: € 4.500 | Niet-Europese studenten: € 9.000

Invoering

Toenemende bevolkingsdruk, industrialisatie en intensief landgebruik leiden tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en beperken de prestaties van land met betrekking tot functies zoals biomassaproductie, koolstofvastlegging, waterzuivering, enzovoort. De additieve effecten van klimaatverandering en de bovengenoemde aspecten van global change beïnvloeden het vermogen van bodems om te regenereren en kunnen zelfs bodemdegradatie veroorzaken.

Het toekomstige vermogen van de bodem om (menselijk) leven te ondersteunen staat op het spel . Er zijn programma's ontwikkeld om het milieu te beschermen en de veerkracht van ecosystemen te vergroten. Talrijke richtlijnen over bodemrespons op externe druk zijn ontwikkeld en geïmplementeerd . Er is een schat aan wetenschappelijke kennis beschikbaar, maar verspreid door de specialisatie van onderzoeksgroepen, wat het voor studenten moeilijk maakt om een gericht curriculum over bodems en global change te volgen aan een individuele universiteit.

Het International Master of Science in Soils and Global Change (IMSOGLO)-programma is gericht op het onderwijzen van de kennis, tools, technologieën en toepassingen in de context van bodems en global change door de expertise van onderzoeksgroepen bij 4 gerenommeerde EU-universiteiten samen te brengen:

 1. Universiteit Gent;
 2. Universiteit voor natuurlijke hulpbronnen en levenswetenschappen (Wenen);
 3. Universiteit van Göttingen;
 4. Universiteit van Aarhus.

Leerresultaten

Afgestudeerden zullen in staat zijn om:

 1. presteren op een gevorderd niveau in bodemfysica, bodembiogeochemie, landinformatiesystemen, meteorologie en klimatologie;
 2. de evolutie begrijpen van bodemecosystemen (agro-/bos/natuurlijke) onder natuurlijke omstandigheden en menselijke impact, in relatie tot global change;
 3. bodem karakteriseren en deze vertalen naar bodemkwaliteit en relaties met natuurlijke en antropogene factoren beoordelen;
 4. het uitvoeren van veldwerk (bodemonderzoek, bodemprofielbeschrijving, bodembemonstering), interpreteren van analytische gegevens, classificeren van de bodem en beheren en interpreteren van bestaande geospatiale (bodem)gegevens;
 5. zelfstandig doelgerichte experimenten of simulaties plannen en uitvoeren en de verzamelde data kritisch evalueren;
 6. een holistisch begrip hebben van interacties en processen in het agro-ecosysteem en natuurlijke ecosystemen, met behulp van statistische hulpmiddelen en geavanceerde (geospatiale) informatie- en modelleringstechnieken;
 7. handelen vanuit het perspectief van een onderzoeker: creativiteit, accuratesse, kritische reflectie, nieuwsgierigheid, rechtvaardiging van keuzes op basis van wetenschappelijke criteria;
 8. de verworven kennis integreren en uitbreiden naar innovatieve oplossingen, de grenzen van de eigen competenties kennend;
 9. deelnemen aan en leiding geven aan interdisciplinaire groepen voor de ontwikkeling van duurzame milieuoplossingen op lokale, regionale en mondiale schaal;
 10. beschikken over kwalificaties voor tewerkstelling in particuliere en openbare bedrijven en organisaties waar expertise op hoog niveau in bodembeheer vereist is;
 11. mondeling en schriftelijk, in woord en in grafieken, over het eigen vakgebied communiceren aan deskundigen en het grote publiek.

Structuur

Dit 2-jarige programma bevat 120 ECTS-studiepunten en heeft twee specialisatiemogelijkheden van 90 ECTS:

 • Specialisatie "Bodembiogeochemie en globale verandering" wordt georganiseerd door de Universiteit Gent, de University of Natural Resources and Life Sciences Wenen en de University of Göttingen en leidt tot een gezamenlijk MSc-diploma uitgereikt door deze 3 universiteiten.
 • Specialisatie "Physical land resources and global change" wordt georganiseerd door de Universiteit Gent en de Universiteit van Aarhus en leidt tot een gezamenlijk MSc-diploma uitgereikt door deze 2 universiteiten.

Beide specialisaties delen de inleidende module Bodem Fundamentals aan de Universiteit Gent (eerste semester, 30 ECTS, inclusief een joint primer event) en een gezamenlijke zomeractiviteit aan het einde van het tweede semester.
De cursussen en locaties tijdens het tweede en derde semester zijn afhankelijk van de gekozen specialisatie. Studenten volgen verplichte vakken en kiezen een aantal in aanmerking komende vakken tot een totaal van 30 ECTS per semester.

De MSc-thesis wordt gedaan aan een van de universiteiten die de specialisatie organiseren, met co-supervisie van de andere universiteit. Het is ook mogelijk om de scriptie te doen in samenwerking met een van de geassocieerde partners: het Joint Research Centre of the European Community, of de Chinese Academy of Sciences (Nanjing).

Toelatingseisen

Academische vereisten

 • Houder van een academisch bachelordiploma (minimaal 180 ECTS-credits) in zuivere of toegepaste wetenschappen (bijv. Scheikunde, Biologie, Geologie, Fysische Geografie, Geo-ecologie, Civiele of Landbouwtechniek, Milieu- of Landbouwwetenschappen, enz.) of een gelijkwaardig niveau van een erkende universiteit of Engineering College.
 • Voldoende academische kennis (minimaal 40 ECTS) in Natuurwetenschappen is vereist, waarbij Natuurwetenschappen worden gespecificeerd als natuurkunde, scheikunde, wiskunde, ecologie, biologie, aardrijkskunde, milieuwetenschappen en landbouwwetenschappen.

Taalvereisten

De aanvrager moet bekwaam zijn in het Engels. Aan de Engelse taalvaardigheid kan worden voldaan door het verstrekken van een certificaat (niet ouder dan 5 jaar) van een van de volgende tests (TOEFL/IELTS voorspellende tests en TOEIC worden niet geaccepteerd):

 • TOEFL IBT 90 of TOEFL PBT 577
 • Academische IELTS 6,5 algemene score met een min. van 6 voor schrijven
 • ESOL Cambridge Engels CAE (gevorderd)
 • 'Instructietaal' wordt niet geaccepteerd als bewijs van taalvaardigheid, behalve voor:
  1. aanvragers die beschikken over een diploma (Secundair Onderwijs, Academische Bachelor Degree, Master Degree) afgegeven door een (erkende) instelling uit een EU-land
  2. aanvragers die een bachelor- en/of masterdiploma hebben behaald aan een instelling voor hoger onderwijs met Engels als enige instructievorm.

Praktische informatie

De vier academische en twee geassocieerde partners van het IMSOGLO-consortium werden specifiek geselecteerd vanwege hun expertise en vermogen om de cursussen te geven die nodig zijn om de leerresultaten te bereiken. De cursussen zijn zorgvuldig herzien en geselecteerd om herhaling en overlap te minimaliseren en om voort te bouwen op de eerder verworven kennis in een logische volgorde. De onderwijsbehoeften en betrokkenheid van alle vier de onderwijspartners zijn evenwichtig en op hetzelfde niveau.

De academische partners zijn complementair en hebben elk specifieke expertise in biogeochemische en fysische aspecten van bodems onder global change en kunnen zo de nodige multidisciplinaire aanpak bieden om de volledige keten te bestrijken:

 • Alle partneruniversiteiten werken wereldwijd op bodems, wat handig is om de studenten een verscheidenheid aan voorbeelden in de klas te bieden en een rijke keuze aan studiegebieden voor scriptieonderzoek mogelijk maakt.
 • Aarhus University heeft een sterk profiel in bodemfysica en mondiale veranderingen in arctische en gematigde streken;
 • De University of Natural Resources and Life Sciences (Wenen) heeft een sterk profiel op het gebied van bodemmicrobiologie en broeikasgassen in gematigde en tropische bodems;
 • De Universiteit van Göttingen heeft een sterk profiel in de biogeochemie van landbouw- en natuurlijke bodems van gematigde en tropische bodems;
 • De Universiteit Gent heeft wereldwijd een sterk profiel in fysisch en chemisch bodemdegradatieonderzoek en optimaal bodemwaterbeheer.

De academische partners werken nauw samen met niet-educatieve partners uit zowel de publieke als de private sector. Associated Partners hebben een structurele vaste betrokkenheid bij het programma en de grote netwerken bij alle partnerinstituten bieden mogelijkheden voor scripties en stages door middel van ad hoc mogelijkheden, aanbiedingen of verzoeken.

Beurskans : Erasmus Mundus-beurzen zijn beschikbaar

Website van het consortium : href="https://imsoglo.eu

Meer info : href="https://www.ugent.be/bw/nl/onderwijs/masteropleidingen/imsoglo

Programma resultaat

leerplan

toelatingen

Beurzen en financiering

Ranglijsten

Getuigenissen van studenten

Over de school

Vragen