Keystone logo
Maastricht University, Faculty of Health, Medicine & Life Sciences Master in arbeidsgezondheid en duurzaam werk
Maastricht University, Faculty of Health, Medicine & Life Sciences

Master in arbeidsgezondheid en duurzaam werk

Maastricht, Nederlanden

1 Years

Engels

Full time, Deeltijd

Request application deadline

Sep 2024

EUR 2.530 / per year *

Op de campus

* voltijd statutair tarief (deeltijd statutair tarief: € 1.801) + € 19.100 instellingstarief

Invoering

Ben je geïnteresseerd in een combinatie van bedrijfsgezondheidszorg, organisatie-/beleidswetenschap en gezondheidseducatie? Wil je organisaties en beleidsmakers adviseren over de gezondheid van werknemers en duurzame inzetbaarheid? Wil je mensen helpen gezond en productief te blijven gedurende hun loopbaan, evenals mensen met chronische ziekten en andere beperkingen? Dan zou het helpen als je overweegt een master in Occupational Health and Sustainable Work te volgen.

Het programma combineert theorieën over gezondheid en arbeidsparticipatie met praktische training, zodat je gezondheidsstrategieën en -interventies kunt formuleren en implementeren. Je leert ook hoe je deze strategieën en interventies kunt evalueren. Vanaf het academisch jaar 2022/2023 wordt het programma geactualiseerd om in lijn te blijven met de hedendaagse uitdagingen op het gebied van werk, gezondheid en loopbaan en de veranderende wereld van werk. Als je afstudeert, beschik je over alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor een carrière in bedrijfsgezondheidsadvies, management, beleidsvorming en onderzoek.

Snelle feiten

  • Het beste van drie werelden: bedrijfsgezondheidszorg, organisatiekunde en gezondheidsbevordering van medewerkers
  • Sterke nadruk op het trainen van praktische vaardigheden
  • Bio-psychosociale benadering van gezondheid en arbeidsparticipatie
  • 1 jaar voltijds of 2 jaar deeltijds, gegeven in het Engels
  • Studielast per week, voltijdprogramma: 12-14 uur les, 6 uur groepswerk, 16-18 uur zelfstudie; deeltijdprogramma: één dag per week
  • Start in september

Waarom dit programma?

Duurzaam werk' staat de laatste jaren hoog op de agenda. Overheden en bedrijven willen dat werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en productief blijven. Een goede gezondheid van werknemers en fatsoenlijk werk behoren ook tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en er is dringend actie nodig. Hoe creëren we fatsoenlijke banen, die een goede match bieden tussen het individu en de baan? Hoe brengen we werk en gezinsleven in balans? Hoe kunnen we de gezondheid, inzetbaarheid en functionele capaciteiten van werknemers door de jaren heen op peil houden in een context van voortdurend veranderende arbeidsmarkten en sociaal beleid? Er is echt behoefte - en een banenmarkt - aan deskundigen op het gebied van deze hedendaagse vraagstukken.

Occupational Health and Sustainable Work richt zich op gezondheid, welzijn en inzetbaarheid gedurende het hele leven. Je leert de diverse belangen van werknemers, gezinnen en bedrijven tegen elkaar af te wegen. Je krijgt les over de veranderende wereld van werk en sociaal welzijn en hoe je daarop kunt inspelen. In lijn daarmee ontwikkel en evalueer je baanbrekende interventies en strategieën om een duurzaam arbeidsleven te bevorderen.

Multidisciplinair en praktisch programma

De gezondheidsproblemen die je op het werk tegenkomt, zijn heel divers. Een hoge werkdruk kan stress veroorzaken, een slecht ontworpen werkplek kan fysieke problemen veroorzaken en sommige werknemers ontwikkelen tijdens hun loopbaan een chronische ziekte. Ze kunnen net zo gevarieerd zijn. Je kunt gevraagd worden om strategisch advies te geven, gezondheidsbeleid te formuleren of je kunt individuele gevallen behandelen.

Het programma biedt je daarom een multidisciplinaire en praktische opleiding die het beste van verschillende werelden combineert. Je leert over bedrijfsgezondheidszorg, organisatie- en beleidswetenschappen en gezondheidsbevordering. Door dit te combineren met speciale communicatie- en vaardigheidstrainingen leer je hoe je evidence-based interventies kunt formuleren, implementeren en evalueren. Het veelzijdige karakter van het programma zorgt ervoor dat je over alle kennis beschikt die je nodig hebt om later in je carrière adequaat met veel verschillende situaties om te gaan.

Toolbox voor de OHSW-professional

Je krijgt actuele kennis van hedendaagse onderwerpen zoals de veranderende wereld van werk en sociaal welzijn, de balans tussen werk en privé, arbeidsbetrokkenheid, gezondheidsbevordering, langere arbeidslevens en geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen van werknemers. Om meer grip te krijgen op deze onderwerpen word je getraind in het toepassen van een bio-psychosociale benadering van arbeidsparticipatie, in moreel beraad en evidence-based arbeidsgeneeskunde.

In de Master Occupational Health and Sustainable Work ligt een sterk accent op training om de OHCW-professional uit te rusten met een gereedschapskist met praktische vaardigheden om theoretische kennis te kunnen vertalen naar de praktijk. In het hele masterprogramma kunnen drie grote trainingslijnen worden onderscheiden, elk met hun unieke bijdrage aan een uitgebalanceerde toolboxinhoud: 1. Een biopsychosociale benadering van arbeidsparticipatie: ICF-traject; 2. Evidence-Based Occupational Health-traject; en 3. Evidence-Based Occupational Health-traject. Interventie en Communicatievaardigheden traject. Ook krijg je les in de relevante methoden die nodig zijn voor onderzoek op het gebied van Bedrijfsgezondheid en Duurzaam Werken. Na je afstuderen ben je dus helemaal op de hoogte van de nieuwste geavanceerde technieken.

Onderzoek naar gezondheid op het werk en duurzaam werken aan de Universiteit Maastricht

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht biedt een uitstekende studieomgeving omdat zij een lange traditie heeft op het gebied van onderzoek naar gezondheidskwesties. Verschillende onderzoeksprogramma's richten zich op verschillende aspecten van werk, gezondheid en carrière. Relevante voorbeelden zijn:

  • Een grootschalig prospectief cohortonderzoek naar de determinanten van gezondheid en arbeidsparticipatie van ouder wordende werknemers. Deze studie zal zowel de bevorderende factoren als de belemmeringen voor langere arbeidsloopbanen blootleggen, voor relevante subgroepen van werknemers afzonderlijk (bijv. functietitel/sector, geslacht, chronisch zieken of werknemers in ploegendienst).
  • Evaluatie van de interventie ‘Healthy HR’, een op dialoog gebaseerde online toolkit voor de verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van lager opgeleide werknemers.
  • Een kwalitatief onderzoek onder managers in de zorg- en onderwijssector over de vraag of en hoe zij vroegtijdige signalen van burn-out bij hun ondergeschikten oppikken, en of zij actie ondernemen om burn-out te voorkomen.
  • Een kwalitatief onderzoek onder zorgverleners in het ziekenhuis die werkgerelateerde zorg verlenen aan patiënten met chronische ziekten, naar barrières en facilitatoren en naar wat zij nodig hebben om het verlenen van deze zorg te verbeteren.

De kennis die wordt opgedaan in deze onderzoeksprojecten dient als input voor de cursussen Arbeidsgezondheid en Duurzaam Werken.

toelatingen

Beurzen en financiering

leerplan

Programma collegegeld

Carrièremogelijkheden

Programma levering

Over de school

Vragen