Keystone logo
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Invoering

Welkom bij de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB)

ESSB herbergt een grote verscheidenheid aan studieprogramma's en wetenschappelijke disciplines: openbaar bestuur, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Daarnaast zijn het Erasmus University College, IHS en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT gekoppeld aan de faculteit. Ons onderwijs is kleinschalig en gebaseerd op probleemgestuurd onderwijs (PBL). Verbonden zijn met het professionele veld is een ander kenmerk van onze studieprogramma's.

decaan

De eindverantwoordelijkheid voor het faculteitsbestuur en de leiding van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) ligt bij de decaan. De decaan wordt ondersteund door zijn staf, bestaande uit de decaan, een studentlid, de faculteitsdirecteur en de beleidsadviseurs onderwijs en onderzoek en de business controller.

Faculteitsraad

Overleg bij belangrijke facultaire aangelegenheden met de decaan met de faculteitsraad. De faculteitsraad treedt ook op als medebeslissingsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraad bestaat voor 50% uit studenten en voor 50% uit medewerkers van de ESSB. Prof. Victor Bekkers is momenteel decaan van ESSB.

Organisatorische componenten

De faculteit heeft de volgende capaciteitsgroepen, waarin het academisch personeel en het ondersteunend en leidinggevend personeel zijn ondergebracht:

 • Afdeling Bestuurskunde en Sociologie.
 • Afdeling Psychologie, Onderwijs en Kinderstudies.
 • Erasmus University College.

Onderwijs en onderzoek directeuren

Het onderwijs en onderzoek binnen Bestuurskunde, Psychologie, Sociologie en Pedagogische Wetenschappen zijn ondergebracht in opleidingen. De leiding over deze opleidingen ligt bij de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren.

Faculteitsbureau

Alle ondersteunings- en managementmedewerkers die niet specifiek voor één wetenschapsgebied werken, zijn ondergebracht op het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de faculteitsdirecteur: mw.dr. AMPH. de Jong.

Gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming houdt in dat verschillende belanghebbenden kunnen deelnemen aan discussies over belangrijke onderwerpen. Bij ESSB kunnen studenten, in een groep of individueel, deelnemen aan discussies met professoren en medewerkers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences om studenten en hun mening te vertegenwoordigen. Studenten zijn actief in gezamenlijke besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus en brengen zo hun ideeën en klachten over.

Dit deel van de website geeft informatie over de verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de gezamenlijke besluitvorming binnen het ESSB, hoe dit georganiseerd is en waar naartoe te gaan in geval van een klacht over het onderwijs.

Er zijn verschillende gezamenlijke besluitvormende organen en belanghebbenden bij het ESSB:

 • Educatieve commissies
 • De faculteitsraad
 • De universiteitsraad
 • Studentleden van bestuursraden
 • Het studentlid van het managementteam

Cedo Nulli

"Cedo Nulli", wat betekent 'ik geef niet toe aan niets of niemand', is het motto van de meest invloedrijke humanist van zijn tijd: Desiderius Erasmus. Dit motto is ook de naam van de studievereniging Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Cedo Nulli vertegenwoordigt bestuurders, sociologen, pedagogen en psychologen in spe en biedt aanvullende activiteiten en faciliteiten, variërend van symposia voor de verschillende opleidingen, lezingen, workshops en studiereizen.

Locaties

 • Rotterdam

  Erasmus University Rotterdam Institute For Housing and Urban Development Studies P.O. Box 1935,

  • Rotterdam

   Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Mandeville Building, T15-19 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam, , Rotterdam

  Vragen