Keystone logo
Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Invoering

Het doel van dit programma is om studenten te voorzien van gespecialiseerde vaardigheden in archeologie en analytische karakterisering van materialen van de prehistorie (megalithicum) tot de klassieke tijd (Grieks en Romeins). De studie en conservering van cultureel erfgoedmateriaal is een onderzoeksgebied met een sterke multidisciplinaire connotatie en vereist vaardigheden die zich uitstrekken over de onderzoeksgebieden Geesteswetenschappen en Wetenschappen. ARCHMAT biedt een gemeenschappelijk, geïntegreerd platform voor excellente studenten met een wetenschappelijke of geesteswetenschappelijke achtergrond om de geavanceerde wetenschappelijke methoden te begrijpen die worden gebruikt om archeologisch materiaal te onderzoeken en heeft tot doel zeer gespecialiseerde professionele experts te vormen op het opkomende gebied van archeometrie, dwz toegepaste fysisch-chemische wetenschappen tot de studie van archeologische en culturele erfgoedmaterialen.

toelatingen

Geschiktheidscriteria

Wat zijn de criteria die worden gebruikt om een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus te beoordelen?

In aanmerking komende deelnemende organisaties

Een deelnemende organisatie kan elke publieke of private organisatie zijn, gevestigd in een programmaland of in een partnerland, die rechtstreeks en actief bijdraagt aan de verwezenlijking van de EM JMD.

Een dergelijke organisatie kan bijvoorbeeld zijn:

 • een instelling voor hoger onderwijs;
 • een publieke of private, kleine, middelgrote of grote onderneming (inclusief sociale ondernemingen);
 • een overheidsinstantie op lokaal, regionaal of nationaal niveau;
 • een non-profitorganisatie, vereniging, NGO;
 • een onderzoeksinstituut.

Hogescholen gevestigd in een programmaland moeten houder zijn van een geldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Een ECHE is niet vereist om deel te nemen aan hogeronderwijsinstellingen in partnerlanden. Indien nodig kan de Europese Commissie worden gevraagd de uitreiking van het diploma te controleren

IHO's in het partnerland komen in aanmerking (zie de definitie van een IHO in het hoofdstuk Woordenlijst van deze Gids).

In een programmaland gevestigde hogeronderwijsinstellingen moeten in de aanvraagfase de accreditatie op nationaal niveau kunnen aantonen van elk masterprogramma dat graden toekent op basis waarvan het EM JMD-programma is samengesteld.

Wie kan aanvragen?

Een IHO gevestigd in een programmaland. De IHO vraagt een aanvraag aan namens het EM JMD-consortium. Bijkantoren van hogeronderwijsinstellingen uit een partnerpartnerland die in een programmaland zijn gevestigd, of bijkantoren van hogeronderwijsinstellingen uit een programmaland die in een partnerland zijn gevestigd, komen niet in aanmerking voor een aanvraag.

Aantal en profiel van deelnemende organisaties

Een EMJMD is transnationaal en omvat als volwaardige partners instellingen voor hoger onderwijs uit ten minste drie verschillende programmalanden.

Hogescholen uit programmalanden moeten in staat zijn EMJMD-studenten te ontvangen en ten minste het minimumaantal ECTS-studiepunten te leveren voor de studieperiode die zij in hun instelling doorbrengen.

Alle partnerorganisaties uit programma- of partnerlanden moeten worden geïdentificeerd op het moment dat een subsidie wordt aangevraagd.

In aanmerking komende deelnemers

Studenten op masterniveau, personeel van de deelnemende organisaties en uitgenodigde wetenschappers (/gastdocenten) uit de programma- en partnerlanden. Studenten zullen rechtstreeks een studiebeurs aanvragen bij het EMJMD-consortium van hun keuze en een competitief selectieproces doorlopen dat wordt georganiseerd door de HOI's van het consortium. De selectie, rekrutering en monitoring van individuele beursstudenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het EMJMD-consortium.

Aantal deelnemers

Ter indicatie, en tijdens de initiële financieringsperiode, zal de EM JMD-subsidie tussen de 13 en 20 houders van studiebeurzen en minstens 4 uitgenodigde wetenschappers/gastdocenten per intake (per EM JMD-editie) 63 financieren die betrokken zijn bij de EMJMD-activiteiten in totaal minimaal 8 weken64.

De wetenschappers/gastdocenten moeten worden geselecteerd in overeenstemming met de specifieke selectiecriteria voor wetenschappers van het consortium en moeten een concrete toegevoegde waarde bieden aan de uitvoering van de EMJMD.

Daarnaast kunnen EMJMD-consortia gemiddeld vier extra beurzen per intake ontvangen voor een of meer prioritaire regio's/landen van de wereld.

Locaties

 • Evora

  Largo dos Colegiais,2, 7004-516, Evora

  • Rome

   Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Rome

   • Thessaloniki

    Eth. Aminis 41, 546 35, Thessaloniki

    Vragen