Keystone logo
EBZ Business School University of Applied Sciences

EBZ Business School University of Applied Sciences

EBZ Business School University of Applied Sciences

Invoering

De leden van de EBZ Business School hebben in een constructieve dialoog hun mission statement uitgewerkt en nemen hun verantwoordelijkheid voor het behalen van de geformuleerde oriëntatie en doelen. In de missie formuleren zij hun zelfbeeld, hun leidende waarden, hun doelen en de actiedomeinen van de EBZ Business School.

De missie vertegenwoordigt een oriënterend kader en dient als een toekomstgerichte zelfbetrokkenheid bij studie en onderwijs, onderzoek en overdracht van kennis en innovaties en bij coöperatieve samenwerking. We zijn ons ervan bewust dat dit leidende principe moet worden nageleefd en we zullen continu evalueren in hoeverre we vooruitgang hebben geboekt bij de implementatie ervan. Dit model wordt gezamenlijk gesponsord door het College van Toezicht, Stichting Bestuur EBZ, Universiteitsraad, Senaat, Rector / in, Kanselier / in, medezeggenschapsorgaan, Universitair commissaris voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, universitair commissaris voor het rekening houden met de behoeften en het voorkomen van discriminatie van mensen met een handicap en de ondernemingsraad.

Locaties

  • Bochum

    Springorumallee,20, 44795, Bochum

    Vragen