Keystone logo
Diploma University of Applied Sciences Master of Science Psychology met focus op klinische psychologie en psychologische empowerment
Diploma University of Applied Sciences

Master of Science Psychology met focus op klinische psychologie en psychologische empowerment

5 Semesters

Duits

Full time, Deeltijd

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 395 / per month *

Blended

* Afstandsonderwijs: € 395,00 / maand

Beurzen

Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren

Invoering

Het masterprogramma "Psychologie met focus op klinische psychologie en psychologische empowerment" leidt afgestudeerden op voor wie een divers werkterrein wacht. In de loop van de reguliere studieperiode van vijf semesters worden diepgaande kennis en vaardigheden op het gebied van klinische psychologie en psychologische empowerment op een innovatieve en interdisciplinaire manier gecombineerd met gezondheidsproblemen, preventieve en economische vraagstukken.

De opleiding richt zich op concrete oefeningen en reflectie-eenheden, die terugkeren naar de oplossing van terugkerende sociale problemen. Maar het vormt ook een uitstekende basis voor een grondige opleiding en bijscholing op het gebied van de klinische psychologie en de arbeids- en gezondheidspsychologie.

Bij de implementatie van deze master werkt de DIPLOMA University of Applied Sciences samen met het MEU-studiecentrum in Magdeburg om de virtuele en echte on-site lezingen ter plaatse te organiseren en om een goed netwerk van praktijken en clinics te bieden waar de stage kan worden voltooid. Verantwoordelijke persoon in het studiecentrum in Magdeburg is Prof. Dr. med. Armbruster . Hij beantwoordt graag al uw vragen over de studie of de organisatie van de studie. De MEU is een dochteronderneming van het MAPP Institute, een door de staat erkend, bekend trainingscentrum voor psychotherapie.

Doelstellingen van het masterprogramma

Het programma is bedoeld om kennis over veranderend persoonlijk gedrag en veranderende sociale structuren dichter bij elkaar te brengen. De DIPLOMA University besteedt speciale aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de student. Dit gebeurt door individuele talenten en middelen te promoten en door de zorgvuldige begeleiding van de professionele competentieverhoging van de studenten. De docenten begeleiden de studenten in kleine onderwijs- / leergroepen in zowel de virtuele als de echte on-site aanwezigheidsfasen.

Als student leer je in deze masteropleiding psychologische methoden en instrumenten gebruiken om problemen op een rationele en sociaal juiste manier op te lossen. De opleiding combineert ook de disciplines "klinische psychologie" en "psychologische empowerment" op een innovatieve en interdisciplinaire manier om met succes het pad naar maatschappelijke organisaties na te streven dat van veel kanten wordt geëist. De studie richt zich daarom op de vraag hoe de processen van individuele gedragsverandering een wisselwerking hebben met sociale verandering in de evoluerende civil society.

Afgestudeerden hebben diepgaand, gedetailleerd en kritisch inzicht in deze discipline en instrumentele, systemische en communicatieve vaardigheden op een of meer gespecialiseerde gebieden voltooid. De sterke gerichtheid op een praktische competentie gaat hand in hand met een duidelijke persoonlijkheidsontwikkeling en komt overeen met het vermogen tot maatschappelijke betrokkenheid.

Carrière - Je carrièremogelijkheden na het afstuderen

De DIPLOMA University vult zijn basisaanbod "Applied Psychology (B.Sc.)" aan met deze masteropleiding om afgestudeerden bijzonder veeleisende beroepsvakken te bieden in klinische psychologie en psychologische empowerment.

 • Ze komen in aanmerking voor activiteiten op het gebied van psychosociale gezondheidsbevordering (bijv. Gezondheidsadvies of coaching), de preventie van psychische stoornissen (bijv. In de bedrijfs- of schoolcontext), in psychologische counseling op poliklinische of klinische gebieden, maar ook in onderwijs, gezondheidszorg, sociale of economische instellingen.
 • Op dezelfde manier krijgen onze afgestudeerden kansen op werk op het gebied van personeelsmanagement, bijvoorbeeld voor personeelswerving en diagnostische vaardigheden of voor de ontwikkeling en kwalificatie van personeel.
 • Afgestudeerden vinden ook aantrekkelijke gebieden van activiteit in marktonderzoek en zakelijke communicatie.
 • Verder zijn gekwalificeerde master-afgestudeerden veel gevraagd in de forensische en criminele psychologie.
 • Verdere toepassingsgebieden zijn onderwijs en opleiding, rapporten van deskundigen, onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg en gezondheidsrapporten.
 • In principe geeft de masteropleiding recht op een doctoraat (300 ECTS-punten worden behaald met een bachelor- en een masterdiploma).

De DIPLOMA University wijst erop dat de toegang tot vervolgonderwijs voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten altijd onderworpen is aan een individueel onderzoek door de betreffende federale staat waarin deze vervolgopleiding moet worden opgenomen. Volgens de huidige juridische situatie is toegang tot de psychotherapeutische psychotherapeut met een masterdiploma behaald aan de Fachhochschule meestal niet mogelijk. Neem een kijkje op onze website onder https://www.diploma.de/fernstudium/master/psychologie met betrekking tot de huidige wijzigingen.

normaal periode

Afstandsonderwijs: 5 semesters 120 ECTS

De feitelijke studieperiode kan gedurende maximaal vier semesters gedurende de standaard studieperiode kosteloos worden verlengd.

basislijn

Met voldoende aantal deelnemers dan in het wintersemester (oktober) en het zomersemester (april).

accreditatie

Accreditatie van de opleiding door het accreditatiebureau AHPGS.

collegegeld

Psychologie op afstand: € 395,00 / maand (totaal € 12.825, - plus eenmalig examengeld van € 975,00).

studie vorm

De Master "Psychologie met een focus op Klinische Psychologie en Psychologische Empowerment (M.Sc.)" is een opeenvolgende studie die is opgezet als een programma voor afstandsonderwijs met virtuele en echte aanwezigheidsevents .

Het afstandsleren vindt plaats in de afwisseling tussen zelfstudie met studieboeken, online lezingen in de "virtuele collegezaal" van de online campus van DIPLOMA (e-teaching) en aanwezigheidsevenementen in het studiecentrum van de MEU (samenwerkingspartner van het DIPLOMA) in Magdeburg. Tijdens de eerste vier semesters worden virtuele en echte klassikale seminars altijd op zaterdag gehouden. In het laatste semester worden er aanvullende virtuele seminars gehouden om u te helpen en te begeleiden bij het voltooien van uw masterproef.

toelatingseisen

Bachelorexamen geslaagd in het programma "Toegepaste psychologie" van de DIPLOMA-universiteit met ten minste "voldoende" of geslaagd voor bachelor- of diplomatexamen in een studieopleiding op het gebied van sociale pedagogiek, pedagogiek, speciaal onderwijs, muziektherapie, psychologie, revalidatiepsychologie, geneeskunde of in een gelijkwaardig vakgebied aan een andere universiteit of college van ten minste 180 studiepunten met ten minste "voldoende". Ook kan iedereen die ten minste een bachelor- of diplomavolume heeft behaald in hetzelfde of aanverwant gebied met een standaardperiode van ten minste zes semesters (gelijk aan 180 studiepunten) met ten minste "voldoende", worden toegelaten tot deze opleiding.

Kandidaten waarvan het eindcijfer van hun eerste kwalificerende academische graad "voldoende" is, worden uitgesloten van de masteropleiding. Kandidaten met een "voldoende" kwalificatie moeten in een beoordelingsgesprek vermelden dat ze een masterdiploma met goed gevolg kunnen afleggen.

statements

Master of Science (M.Sc.)

Afgestudeerden ontvangen een masterverklaring en een certificaat, evenals een in het Engels geschreven diplomasupplement en een transcript of records, waarmee ze internationaal worden aangeduid als academici met een masterdiploma. Volgens de Bologna-resoluties heeft een meester-titularis de voorwaarden voor een doctoraat verkregen.

Belangrijke vakgebieden

Klinische psychologie

De module biedt een grondige kennis van basisbegrippen, paradigma's, theorieën, onderzoeksbenaderingen, toepassingsgebieden en benaderingen, interventies alsook randvoorwaarden van de klinische psychologie. Daarnaast zal een grondige kennis van de psychologische empowerment en brontheorie worden aangeleerd, rekening houdend met de huidige bevindingen van onderzoek naar positieve psychologie en veerkracht.

De cursus biedt de volgende inhoud:

 • diepgaande kennis van basisconcepten, paradigma's, theorieën, onderzoeksbenaderingen, toepassingsgebieden en benaderingen, interventies en algemene voorwaarden van de klinische psychologie.
 • Inzicht in de oorsprong, ontwikkeling en verloop van psychische stoornissen met behulp van het voorbeeld van geselecteerde stoornissen en perturbatietheorieën
 • huidige theorieën en onderzoeksresultaten (voorbeeld: distributie en frequentie van psychische stoornissen rekening houdend met genderverschillen en verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen)
 • Belangrijke toepassingsgebieden van de klinische psychologie, zoals psychotherapie, revalidatie en preventie, evenals gedragsgeneeskunde en gezondheidspsychologie
 • Individuele wanordemodellen op basis van geselecteerde klinische problemen
 • Integratie van verschillende factoren in een biopsychosociaal model van psychische stoornissen

Psychologische Empowerment

De module biedt een grondige kennis van basisbegrippen, paradigma's, theorieën, onderzoeksbenaderingen, toepassingsgebieden en benaderingen, interventies alsook randvoorwaarden van de klinische psychologie. Daarnaast zal een grondige kennis van de psychologische empowerment en brontheorie worden aangeleerd, rekening houdend met de huidige bevindingen van onderzoek naar positieve psychologie en veerkracht.

De cursus biedt de volgende inhoud:

 • Theorie formatie en definities van het begrip empowerment en de filosofische en socio-psychologische classificatie
 • Basisprincipes van biopsychosociaal en life-world onderzoek
 • een inleiding tot het huidige theoretische debat over psychosociale gezondheidsbevordering en middelenversterking
 • diepgaande kennis van vakgerichte of groepgerelateerde potentiëlen en menselijke hulpbronnen
 • het salutogenetische concept van gezondheid en ziekte als een continuüm
 • Interventiestrategieën voor het veranderen van gezondheidsgerelateerd gedrag (bijv. Lichaamsbeweging, voeding, gedrag onder stress)
 • Positieve psychologie: strategieën en maatregelen om zelfcompetentie, zelforganisatie en zelfrealisatie te vergroten

Over de school

Vragen

Vergelijkbare cursussen

 • Geavanceerde meester in Europese integratie
  • Brussels, België
 • Master of Science in internationale betrekkingen, strategie en veiligheid
  • Paphos, Cyprus
 • MSc in internationale en Europese betrekkingen
  • Linköping, Zweden