Keystone logo
Dimitrie Cantemir Christian University

Dimitrie Cantemir Christian University

Dimitrie Cantemir Christian University

Invoering

Dimitrie Cantemir "Christelijke universiteit is een vrije en open particuliere instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, opgericht volgens het principe van privébezit, gegarandeerd door de grondwet." Dimitrie Cantemir "Onafhankelijke universiteit. De universiteit opereert onder auspiciën van de" Dimitrie Cantemir "Culturele vereniging. De universiteit onderneemt andere activiteiten die verband houden met of complementair zijn aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.

Als onderdeel van de Roemeense universitaire onderwijstraditie draagt de universiteit bij aan de wetenschappelijke, professionele en burgerschapsopleiding van jongeren, aan hun sociale en economische integratie en aan een leven lang leren van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Door haar activiteiten heeft de universiteit bijgedragen aan het harmoniseren van het onderwijsproces in Roemenië met dat van prestigieuze Europese en internationale universiteiten. De Christelijke Universiteit "Dimitrie Cantemir" werkt in overeenstemming met de Roemeense grondwet en geldende wetgeving en met de principes die zijn vastgelegd in de internationale verdragen en pacten inzake mensenrechten, in de Magna Charta van Europese Universiteiten en de Bolognaverklaring. De onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksprocessen worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met de principes van universitaire autonomie, het Universitair Handvest en de vereisten van het hoger onderwijssysteem.

Locaties

  • Bucharest

    Splaiul Unirii,176, , Bucharest

    Vragen