Keystone logo
Crandon University Institute

Crandon University Institute

Crandon University Institute

Invoering

In de afgelopen decennia is het aantal inschrijvingen voor het tertiair onderwijs in Uruguay drastisch uitgebreid, en daarom is er een toenemende behoefte aan instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek die in staat zijn een groter aantal hooggekwalificeerde mensen op te leiden.

Geconfronteerd met deze realiteit begon het Crandon Instituut vanaf de jaren negentig na te denken over de mogelijkheid om cursussen op tertiair niveau aan te bieden met een adequaat curriculum, als aanvulling op het onderwijsaanbod dat het tot dan toe had.

Deze visie is de aanleiding voor de IMUC, die een manier vertegenwoordigt om de aanwezigheid van de instelling in de gemeenschap en in de nationale onderwijssfeer verder te consolideren, om zo in te spelen op nieuwe eisen en haar permanente inzet voor de samenleving.

Locaties

  • Poblado Uruguay

    Poblado Uruguay, Uruguay

    Vragen