Keystone logo
Central European University (CEU) Master in de rechten van de mens
Central European University (CEU)

Master in de rechten van de mens

Vienna, Oostenrijk

1 Years

Engels

Full time

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 12.000 / per year *

Op de campus

* betaalbaar in één of twee termijnen, een niet-restitueerbare initiële termijn van het collegegeld (€ 500 EUR) wordt betaald om uw aanvaarding van ons toelatingsaanbod te bevestigen en wordt bijgeschreven op de eerste termijn van het collegegeld in jaar 1

Invoering

Het hoofddoel van de LL.M. in Human Rights-programma is bedoeld om toekomstige wetenschappers en professionals op het gebied van de mensenrechten theoretische en praktische training te bieden, met speciale nadruk op de juridische aspecten van de bescherming van de mensenrechten.

Onze hooggekwalificeerde en diverse fulltime en parttime (bezoekende) faculteit bereidt studenten voor op vergelijkende en interdisciplinaire analyses van complexe mensenrechtenproblemen. Het programma biedt praktische instructie in de specifieke juridische mechanismen en institutionele processen die door nationale mensenrechtenorganisaties kunnen worden gebruikt om mensenrechtenkwesties waarmee overgangs- en gevestigde democratieën geconfronteerd worden effectief te benaderen. Net als bij de andere programma's van de afdeling Juridische Studies, zet het LLM-programma in mensenrechten zich in voor op onderzoek gebaseerd onderwijs. Gebieden van onderzoek en onderwijs omvatten mechanismen voor de bescherming van de mensenrechten in alle internationale en regionale mensenrechtenregimes, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, mensenrechten en strafrecht, politieke rechten, non-discriminatie, bescherming van minderheden, mensenrechten in Afrika , politiek en theorieën over de Europese integratie vanuit een mensenrechtenperspectief, en meer. Cursussen door onze parttime (bezoekende) faculteit bouwen voort op de kerninhoud die door de permanente faculteit wordt onderwezen, waardoor we cursussen kunnen introduceren over hedendaagse uitdagingen op het gebied van de mensenrechten zodra deze zich voordoen. Het programma profiteert ook van nauwe samenwerking met andere masterprogramma's van de afdeling via optionele thematische specialisaties.

Rigoureuze en nauwlettend gevolgde cursussen bieden de instrumenten voor belangenbehartiging, analyse, kritisch lezen en schrijven die nodig zijn om studenten in staat te stellen een significante en blijvende bijdrage te leveren aan zowel de bescherming van de rechten in hun thuisland als aan de handhaving van de mensenrechten in het algemeen. Cursussen bereiden studenten voor op het verkennen van mensenrechtenkwesties in rechtssystemen, op geavanceerd kritisch denken en het verfijnen van hun argumenten in mondelinge interacties en groepswerk. De lessen zijn zeer interactief, waardoor studenten kunnen profiteren van de internationale samenstelling van de studentenpopulatie; klassikale discussies bieden inzicht in hedendaagse ontwikkelingen terwijl deze zich ontwikkelen, waardoor een kritische betrokkenheid bij deze ontwikkelingen mogelijk wordt gemaakt op een manier die gevoelig is voor de multiculturele samenstelling van onze academische gemeenschap. Individuele onderzoeksvaardigheden worden ontwikkeld door middel van probleemgestuurde papers die zijn geschreven voor verschillende cursussen, maar ook in de scriptie of sluitstukscriptie. Studenten worden aangemoedigd om praktische mensenrechtenproblemen aan te pakken door middel van vergelijkende analyse, waarbij ze gebruik maken van een theoretisch raamwerk dat gebaseerd is op interdisciplinair inzicht. Als gevolg hiervan zijn onze afgestudeerden, met hun geavanceerde analytische vaardigheden die voortbouwen op kritische interdisciplinaire analyses, in staat effectief te reageren op uitdagingen op het gebied van de mensenrechten met beleidsrelevante voorstellen.

Programmaaccreditatie/registratie

  • Het programma werd goedgekeurd en geregistreerd door het New York State Education Department
  • Programma geaccrediteerd door het Agentschap voor Kwaliteitsborging en Accreditatie Oostenrijk (AQ-Oostenrijk)

toelatingen

Beurzen en financiering

Programma resultaat

Over de school

Vragen