Keystone logo
“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Invoering

Over

Als een openbare instelling voor hoger onderwijs maakt de “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia een nieuwe fase van haar bestaan door, een fase gekenmerkt door de drie principes die ten grondslag liggen aan het huidige mandaat van het management van de Universiteit: prestaties, kwaliteit en consistentie. Als een relatief jonge universiteit - we vieren 28 jaar bestaan in 2019 - is onze universiteit zich volledig bewust van het doel en de rol ervan in het hoger onderwijssysteem in Roemenië en houdt ze voortdurend verband met de traditie van het transylvanische onderwijssysteem.

Internationale samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs

De hoofdlijnen van de internationaliseringsstrategie van "1 Decembrie 1918", de Universiteit van Alba Iulia, ontwikkeld in samenwerking met en onderschreven door de universitaire leiding, worden als volgt uitgelegd: uitbreiding van de internationale dimensie van onderzoeksactiviteiten en onderwijs / leerprocessen, het vergroten van intercultureel en meertalig bewustzijn en actieve betrokkenheid bij sociale en corporate governance. We stimuleren actief de mobiliteit van docenten en studenten en we breiden onze samenwerking met instellingen wereldwijd voortdurend uit, hetzij door bilaterale overeenkomsten of door samen te werken in verschillende soorten netwerken (Vereniging van Karpatische Regionale Universiteiten, Consortium in de Geesteswetenschappen, Europees Netwerk voor Interculturele Onderwijsactiviteiten, UNIRO - Universitair netwerk van bureaus voor internationale betrekkingen, enz.). Onze universiteit heeft momenteel meer dan 200 Erasmus + -overeenkomsten gesloten met instellingen voor hoger onderwijs voor studenten- en personeelsmobiliteit. Elk jaar sturen we ongeveer 200 studenten naar het buitenland voor studies of stages en ontvangen we meer dan 100 inkomende studenten binnen het Erasmus + mobiliteitsprogramma. Onze universiteit voert ook de actie Internationale kredietmobiliteit uit, aangezien we beurzen voor mobiliteitsstromen hebben ontvangen met Australië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Oezbekistan, Rusland, Colombia en China (met China hebben we alleen toegekend voor personeelsmobiliteit) . Naast mobiliteitsprogramma's ontwikkelen we gezamenlijke educatieve en onderzoeksactiviteiten, zoals het mede organiseren van thematische conferenties (GeoCAD, ICTAMI, BENA, enz.), Het gezamenlijk publiceren van periodieke delen van congresverslagen en peer-reviewed academische tijdschriften. We hebben al een succesvolle gezamenlijke Ph.D. programma's en we onderzoeken nieuwe vergezichten die worden aangeboden door ERA + en Horizon 2020-programma's.

119095_pexels-photo-1438072.jpeg

Over Erasmus

De implementatie en organisatie van Europese en internationale mobiliteit worden uitgevoerd door het Erasmus Office, onderdeel van het Centre for International Relations. Het hoofd van het bureau is de Erasmus-institutionele coördinator, die toezicht houdt op de activiteit van 2 voltijdse werknemers en de afdelingscoördinatoren die belast zijn met academische Erasmus-kwesties voor inkomende en uitgaande studenten. Het kantoor werkt ook samen met de juridisch adviseur, financieel verantwoordelijke en hoofdaccountant, met specifieke taken in de functiebeschrijving. De taken zijn duidelijk verdeeld volgens het Intern Reglement dat is goedgekeurd door de Senaat en volgens de functiebeschrijving van elk personeelslid. Communicatie en operaties verlopen volgens specifieke procedures en voorschriften met betrekking tot internationale mobiliteitsactiviteiten. Het bureau staat onder het gezag van het Erasmus-beheerscomité, benoemd door de rector, belast met het nemen van managementbeslissingen over het Erasmus-programma.

Studeer in Alba Iulia

1 Decembrie 1918 Universiteit van Alba Iulia

UAB is in de eerste plaats een instelling voor leren en onderwijzen, die zich inzet voor de behoeften van de samenleving. Onze campusgemeenschap weerspiegelt en maakt deel uit van een samenleving die alle rassen, geloofsovertuigingen en sociale omstandigheden omvat. Het succesvolle verloop van de zaken van de universiteit vereist dat elk lid van de universitaire gemeenschap de volgende principes erkent en toepast:

  • We bevestigen de inherente waardigheid van ons allemaal en we streven ernaar een klimaat van rechtvaardigheid te handhaven dat wordt gekenmerkt door respect voor elkaar. We zullen proberen om wederzijds begrip tussen de vele delen van ons geheel te bevorderen.
  • We bevorderen open expressie van onze individualiteit en onze diversiteit binnen de grenzen van hoffelijkheid, gevoeligheid en respect.
  • We zijn trots op onze verschillende prestaties en we vieren onze verschillen.
  • We zullen ernaar streven een echte gemeenschap van geest en doel op te bouwen op basis van wederzijds respect.

Internationale studenten

Burgers van de EU, Europese Economische Associatie (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland die toelating aanvragen in het Roemeense onderwijssysteem, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als Roemeense burgers en hetzelfde collegegeld als Roemeense studenten in hun geval zullen toepassen als goed.

Studieprogramma's in het Engels

Het programma richt zich op het bereiken van een formatieve, moderne student die pragmatisch georiënteerd kan zijn in het onderwijs in overeenstemming met de reële behoeften van de Roemeense school binnen de uitgebreide context van de Europese Unie.

toelatingen

Internationale studenten

Burgers uit de EU, de Europese Economische Associatie (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland die toelating tot het Roemeense onderwijssysteem aanvragen, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als Roemeense staatsburgers en in hun geval geldt hetzelfde collegegeld als voor Roemeense studenten. Goed.

Locaties

  • Alba Iulia

    Strada Militari, Alba Iulia, , Alba Iulia

    Vragen