University Master in Internet of Things

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Master's degree website: href = "https://informatica.ucm.es/master-en-internet-de-las-cosas

Algemene administratieve vragen: Algemene informatiedienst. E-mail: informacion@ucm.es

Specifieke academische raadplegingen: de heer José Ignacio Gómez Pérez (coördinator). E-mail: jigomez@dacya.ucm.es

 • Soort onderwijs: face-to-face.
 • Aantal aangeboden nieuwe instapplaatsen: 40
 • Totaal credits: 60
 • Onderwezen talen: Spaans.
 • Indicatieve prijs: 45,02 euro per studiepunt (voor Spanjaarden, buitenlanders uit de gemeenschap en degenen die de wettelijke status van ingezetene in Spanje hebben) en 84,07 euro per studiepunt voor andere studenten.
 • Master scholarship: zie relevante informatie hier .

over

De snelle evolutie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) transformeert de samenleving snel en stort ons in een realiteit van elektronische systemen en apparaten die met elkaar zijn verbonden in een netwerk, met enorme rekencapaciteiten en in staat zijn om een groot aantal toepassingen. Deze context heeft de ontwikkeling bevorderd van een nieuw paradigma, bekend als het Internet of Things (IoT), waarin embedded systemen netwerken, een grote hoeveelheid gegevens verwerven en verwerken en diensten aanbieden via het netwerk, waardoor het mogelijk wordt om reality-concepten zoals SmartCities, SmartCar, SmartBuildings of de alomtegenwoordige eHealth-applicatie.

De reeks computertechnologieën en -technieken die zijn gegroepeerd in de gebieden genaamd "Internet of Things" (Internet of Things, IoT) en "Intelligente systemen" hebben een zeer aanzienlijke impact op de huidige evolutie van meer gevestigde gebieden zoals gedistribueerde systemen, informatica in de cloud of kunstmatige intelligentie. Het internet der dingen luidt een nieuw tijdperk in van industrialisatie en innovatie en biedt organisaties de mogelijkheid om automatisch gegevens van aangesloten apparaten, sensoren, machines en mensen te verzamelen en te analyseren. Het zakelijke en industriële weefsel moet echter nog een stap verder gaan om al deze enorme hoeveelheden gegevens te begrijpen en ervan te leren. Hier ontstaat de behoefte om al deze informatie te voorzien van informatie.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt uitgegaan van de toekomstige projectie van deze technologieën en richten steeds meer onderzoeksgroepen zich op deze gebieden. Het onderwijsveld van zijn kant begint ook een progressieve, zij het trage, opname van deze inhoud in de studieplannen. Het bedrijfsleven eist echter al professionals die zijn opgeleid op deze gebieden die de universitaire programma's vanwege hun recente projectie nog niet hebben bestreken. De relevantie van dit type inhoud leidt tot het creëren van verschillende specialisatiegraden in verschillende universiteiten. In dit geval wordt echter een master met een breder spectrum voorgesteld die studenten een meer globale visie op deze technologieën biedt en hen in staat stelt zich aan te sluiten bij interdisciplinaire werkgroepen op het gebied van een van deze technologieën. Dit is een gedeelde mening van het bedrijfsleven, waar de behoefte aan ingenieurs met kennis wordt benadrukt die het mogelijk maken bestaande technologieën op dit brede gebied van het computerberoep met elkaar te verbinden.

Daarom is deze titel bedoeld om studenten in deze inhoud op te leiden en de integratie van technologieën, applicaties, diensten en systemen in zeer brede en multidisciplinaire contexten te beïnvloeden.

Academiejaar 2020-21

Cursus 1

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

608899

IoT Node-architectuur

verplicht

6.0

Ja

608903

Intelligent infrastructuurontwerp voor het internet der dingen

verplicht

6.0

Ja

608905

Kunstmatige intelligentie toegepast op het internet der dingen

verplicht

6.0

Ja

608907

Laboratorium voor intelligente systemen op internet der dingen

Optativa

6.0

Ja

608906

Zakelijke praktijken

Optativa

6.0

Ja

608900

Netwerken, protocollen en interfaces I

verplicht

6.0

Ja

608901

Netwerken, protocollen en interfaces II

verplicht

6.0

Ja

608904

Beveiliging en legaliteit

verplicht

6.0

Ja

608908

Master's Thesis

Master's Thesis

12.0

Ja

608902

Big Data Processing

verplicht

6.0

Ja

doelstellingen

De universitaire masteropleiding zal professionals opleiden die kunnen werken met de technologieën die betrokken zijn bij de wereld van het internet der dingen, van sensoren tot clouddiensten. Hiervoor zullen in eerste instantie de sensoren en data capture-elementen, de interconnectienetwerken die de transmissie van de data verkregen door deze sensoren en de dataopslagsystemen in de cloud mogelijk maken. Daar aangekomen zullen de methoden voor het verwerken van deze gegevens worden onderzocht, rekening houdend met hun grote volume en de noodzaak om kunstmatige-intelligentietechnieken te gebruiken om de maximale informatie uit de verwerkte gegevens te halen. Het probleem van het waarborgen van de veiligheid op deze gebieden zal ook vanuit verschillende perspectieven worden aangepakt.

De nadruk zal worden gelegd op de praktische aspecten, het verstrekken van Internet of Things-apparatuur aan alle studenten en het bevorderen van individueel laboratoriumwerk, waar mogelijk.

ontvangers

De masteropleiding is bedoeld voor universitair afgestudeerden in engineering met een opleiding in informatica.

Om deze reden is het aanbevolen instapprofiel voor deze universitaire masteropleiding dat van degenen die een universitair diploma hebben behaald in Computer Engineering, Computer Engineering, Software Engineering, Electronic Engineering, Telecommunications Engineering, Industrial Engineering of vergelijkbare kwalificaties die zorg voor de computerbasis. De master bevat geen opleidingssupplementen voor studenten van andere graden.

Waarom deze meester studeren?

Het internet der dingen is een van de technologische ontwikkelingen die vandaag de dag de grootste push heeft en waar het grootste aantal professionals wordt aangenomen. Het rapport "Connected Industry 4.0", geleid door het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme, identificeert 5 technologische gebieden die de toekomst van de Spaanse industrie zullen bepalen. Een van deze regels is Internet of Things. Internationaal kiest het rapport "IEEE CD 2022 Report" voor 23 technologische innovaties die de industrie in 2022 kunnen veranderen, waaronder het internet der dingen en intelligente gegevensverwerkingssystemen.

De afgestudeerde van de Master's Degree zal in staat zijn om te werken in alle aspecten van het Internet of Things, van de conceptie van de Internet of Things-infrastructuur en het beheer van gegevensverzameling tot de verwerking van de gegenereerde gegevens. Basiskennis van al deze processen zal worden verschaft om een brede basis te bieden die het mogelijk maakt om een verscheidenheid aan professionele functies uit te oefenen, van consulting tot engineering, via de werking van deze systemen.

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Niet-bekwame universitaire meesters

 • In het bezit zijn van een van de volgende titels:
  • Spaans officieel universitair diploma .
  • Titel afgegeven door een instelling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) en de bevoegdheid in het land van uitgifte voor toegang tot het masteronderwijs.
  • Titel van onderwijssystemen buiten de EHEA die het land van uitgifte machtigt voor toegang tot masteronderwijs, gehomologeerd of gelijkwaardig verklaard aan het diploma en academisch niveau van diploma of bachelor door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding . Bij het ontbreken van de genoemde homologatie of gelijkwaardigheid, zal toestemming van deze universiteit nodig zijn.
 • Of het uitvoeren van de cursus waarin de pre-registratiestudies leiden tot het behalen van een van de voorgaande graden en in een positie zijn om het behalen van hetzelfde te bewijzen vóór de datum die is vastgesteld in de overeenkomstige oproep (zie href = "https: //www.ucm.es/requisitos-de-admision-a-masteres ).
 • Bovendien moeten studenten van buitenlandse onderwijssystemen, wier moedertaal anders is dan Spaans, niveau B2 van de Spaanse taal (of hoger) aantonen.
 • Specifieke vereisten die een van de gevraagde meesters kan hebben. Je kunt het raadplegen door naar de website van de Master zelf te gaan.
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como ... Lees meer

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Lees Minder