TEMA European Territories: Heritage and Development Erasmus Mundus Joint Master Degree

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

TEMA European Territories: Heritage and Development is een tweejarig (120 ECTS), tweetalig (Engels en Frans) Erasmus Mundus Joint Master Degree-programma (EMJMD), waaraan vijf universiteiten uit de EU en Canada deelnemen. Het TEMA Consortium wordt gecoördineerd door ELTE en gevormd door de École des Hautes en Sciences Sociales in Parijs (EHESS), de Universiteit van Catania (UNICT), de Charles University, Praag (CUNI) en de Laval University uit Canada (UL) in samenwerking met het European Heritage Label (EHL) en verschillende UNESCO-kantoren.

Het doel van dit programma is een beter begrip te geven van de groeiende aanwezigheid en het belang van cultureel erfgoed in een Europese context door een multinationale, interdisciplinaire aanpak toe te passen. In het afgelopen decennium zijn academici het belang en de impact van Europees cultureel erfgoed op identiteit en hedendaagse cultuur gaan erkennen. Om deze reden heeft het consortium meestal besloten om zijn expertise te gebruiken om een nieuw interdisciplinair programma en curriculum te ontwikkelen en om het eerste Europese gezamenlijke masterprogramma over Europese erfgoedstudies op te zetten dat de academische gebieden van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen met elkaar verbindt.

Dit programma wordt aanbevolen voor kandidaten (EU en niet-EU) die Engels en Frans spreken, geïnteresseerd zijn in een internationale omgeving en een eerste graad hebben behaald (BA / BSc / 180 ECTS / in Geschiedenis, Aardrijkskunde, Filosofie, Antropologie, Etnografie, sociologie, culturele studies, stadsstudies, architectuur, nationalismestudies, internationale betrekkingen, rechten, economie, administratie of aanverwante gebieden). De TEMA biedt niet alleen een unieke internationale sfeer, maar ook prestigieuze Erasmus Mundus-beurzen voor de best gerangschikte Europese en niet-Europese studentenaanvragers. De Erasmus Mundus-beurzen omvatten deelnamekosten voor studenten, een bijdrage in reis- en installatiekosten voor studenten en een verblijfsvergoeding (1 000 EUR per maand) voor de gehele duur van het EMJMD-studieprogramma.

Met dit programma kunnen studenten ten minste studeren aan twee partneruniversiteiten, een dubbele of meerdere graden behalen (MA-graden in sociale wetenschappen en geesteswetenschappen) en een carrière beginnen in cultureel erfgoed, administratie, stadsplanning en onderzoek.

Tracks / Specialisaties

De mobiliteitssporen van de studenten zijn verdeeld over de coördinerende instelling (Semester 1) en de vier partneruniversiteiten (CUNI, EHESS, UNICT, UL) voor semester 2-3-4, waarbij ze een verplichte stage doen bij de geassocieerde leden van het Consortium. Onderwerpen zijn onder meer Europees cultureel erfgoed, stedelijke studies, stedelijke antropologie, Europese integratie, geschiedenis en beleidsvorming. Het Consortium kent de TEMA-afgestudeerden toe met dubbele of meervoudige graden (afhankelijk van het mobiliteitsbeleid van de student), samen met een diplomasupplement, allemaal geaccrediteerd op nationaal niveau. Een diplomasupplement dat de inhoud van het persoonlijke curriculum beschrijft, wordt afgeleverd.

Kracht van het programma

De TEMA biedt een programma dat geen enkele van de bestaande masteropleidingen in cultureel erfgoed kan bieden. TEMA biedt een nieuwe, zowel theoretische als praktijkgerichte, interdisciplinaire en tweetalige training, waarin studenten zowel wetenschappers van Europees erfgoed als praktijkexperts kunnen worden. TEMA zal een solide basis leggen voor het concept van Europees erfgoed, de diversiteit en kwaliteit van de Europese ruimte voor hoger onderwijs vergroten, een waardevolle uitwisseling van Europese en niet-Europese perspectieven op erfgoed creëren en een academisch uitstekende en echt innovatieve EMJMD vormen. TEMA-studenten kunnen deelnemen aan een uniek educatief en onderzoeksprogramma, zowel in Europa als in Noord-Amerika, dat de elementen van hedendaagse, op erfgoed gebaseerde identiteitsconstructies verbindt met zijn innovatieve analyse op basis van een interdisciplinaire methodologie.

De nieuwe TEMA bouwt voort op het grote gezamenlijke netwerk van de leden van het consortium en de expertise van zijn academisch personeel en slaat een echte brug tussen de academische studie van Europees cultureel erfgoed en de praktische toepassing ervan in gerelateerde instellingen wereldwijd. Elk consortiumlid heeft een sterke expertise in geschiedenis en in de sociale wetenschappen die de basiselementen vormen in hun individuele onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.

Met zo'n multicultureel en interdisciplinair studieprogramma kunnen studenten dus veel transversale vaardigheden opdoen. TEMA-onderwijs legt de nadruk op het versterken van communicatieve vaardigheden (het organiseren van debatten en academische presentaties) en van kritisch denken. Door de verschillende praktische oefeningen tijdens seminars en stages en door regelmatige vergaderingen met niet-academische partners, kan het gevoel van initiatief en ondernemerschap, van besluitvorming en probleemoplossing ook toenemen.

Het tweetalige karakter van het programma is vooral relevant op het gebied van erfgoedstudies waar Engels en Frans beide vaak worden gebruikt, met name binnen de EU en binnen UNESCO. Op deze manier kan TEMA zijn studenten verder volledig voorbereiden op verdere loopbaan- of doctoraatsstudies op het gebied van erfgoed.

Carrièremogelijkheden

TEMA-afgestudeerden zullen twee of drie diploma's hebben, wat zeker ook een grote troef is op de arbeidsmarkt. De TEMA streeft ernaar kwalificaties te leveren voor toegang tot de beroepen op het gebied van Europees erfgoed, in lokaal, regionaal, nationaal en territoriaal bestuur, in stedelijke plannings- en onderzoeksinstellingen, gerelateerd aan erfgoed en identiteit. TEMA-studenten zullen zowel geleerden van het Europese erfgoed kunnen worden als experts kunnen worden. TEMA is verder in staat om haar studenten volledig voor te bereiden op een verdere carrière of een doctoraatsstudie op het gebied van erfgoed.

Vacature voorbeelden

Expert in erfgoed, onderzoeker van Europees erfgoed, expert in sociale en stedelijke ontwikkeling, historicus, sociaal wetenschapper, alle beroepen op het gebied van Europees erfgoed, in lokaal, regionaal, nationaal en territoriaal bestuur.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Opmerking: Dezelfde toelatingseisen zijn van toepassing op studenten uit Europese en derde landen.

De selectie is gebaseerd op academische excellentie en bekwaamheid in het Engels en het Frans.

Mate vereisten:

De TEMA Erasmus Mundus Joint Master Course accepteert kandidaten met verschillende academische achtergronden en graden (BA / MA, eventueel Ph.D.), en is gericht op het bevorderen van levenslang leren. De TEMA verwelkomt studenten op masterniveau die een eerste graad in het hoger onderwijs hebben behaald, een mastergraad hebben behaald of een erkend equivalent niveau van leren hebben aangetoond volgens de nationale wetgeving en praktijken in de landen die de graad toekennen.

De TEMA staat open voor uitstekende programma- en partnerlandstudenten die een eerste graad (BA / BSc / 180 ECTS /) of een master (MA / MSc / 120 ECTS) hebben behaald in geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie, antropologie, etnografie, sociologie, Culturele studies, stadsstudies, nationalismestudies, internationale betrekkingen, rechten, economie, administratie of aanverwante gebieden.

In het geval van het behalen van het diploma pas na de deadline van aanmelding, is het mogelijk om het gecertificeerde exemplaar later te verzenden. In dit geval moet de kandidaat echter in het aanvraagpakket een officieel certificaat van zijn / haar universiteit overleggen waaruit de studies blijken en ook de precieze datum van het behalen van het diploma vermelden. Dezelfde regels gelden voor taaltestresultaten.

Onderzoeks onderwerp:

De aanvrager moet een onderzoeksonderwerp kiezen in overeenstemming met het curriculum van de TEMA Erasmus Mundus Joint Master Course. Mogelijke onderzoeksthema's worden aangegeven op de website van TEMA www.mastertema.eu.

Werkervaring:

Er is geen werkervaring vereist voor toelating tot TEMA EMJMD. Beroepservaring op een gebied dat verband houdt met de mastercursus is echter een pluspunt.

Taalvereisten
 • Een minimumniveau van taalvaardigheid (mondeling) (A1-C2):
 • Eerste taal (Engels of Frans): C1, Tweede taal (Engels of Frans): B2
 • Een minimaal niveau van taalvaardigheid (schriftelijk) (A1-C2):
 • Eerste taal (Engels of Frans): C1, Tweede taal (Engels of Frans): B2

Aangezien de TEMA EMJMD in het Engels en het Frans wordt aangeboden, is vaardigheid in deze talen een must. Om te solliciteren, moeten de kandidaten beschikken over een taalcertificaat van zowel Engels als Frans: een van hen moet van een gevorderd niveau zijn en de ander kan van een meer elementair niveau zijn, dat ook kan worden vastgesteld door de universiteit of afdeling van de kandidaat . Het niveau van de Engelse taal moet ten minste C1 zijn, met gebruikmaking van de schaal van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. De volgende Engelse taaltests worden geaccepteerd: TOEFL, IELTS, Cambridge. Het kennisniveau in de Franse taal moet hoger zijn dan B1. De volgende taaltests worden geaccepteerd: DELF, TCF.

Het TEMA-consortium vereist geen taaltestcertificaat van aanvragers:

 • Wiens moedertaal Engels of Frans is,
 • In het bezit zijn van een diploma / diploma afgegeven door een hogeschool, middelbare school of instelling voor hoger onderwijs (zoals A-niveaus, baccalaureaat, BA / BSc, etc.) waarin de voertaal Engels of Frans is,
 • Die FLE (Frans als vreemde taal onderwijzen) of TEFL (Engels als vreemde taal onderwijzen) hebben.

Aanvragers die houder zijn van een certificaat in het Engels of in het Frans dat nationaal in hun land is erkend, moeten dit valideren door het TEMA-secretariaat. Nationale certificaten moeten echter op zijn minst van gevorderd niveau zijn en moeten de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de houder aantonen. Kennis van andere Europese talen, vooral Italiaans, Tsjechisch of Hongaars is een pluspunt.

Documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend
 • Bachelor-niveau
  met een beëdigde vertaling, als de taal van het diploma niet Engels, Frans, Italiaans, Tsjechisch of Hongaars is
 • Master niveau
  Als de aanvrager een tweede MA-diploma wenst te behalen), met een beëdigde vertaling, als de taal van het diploma niet Engels, Frans, Italiaans, Tsjechisch of Hongaars is
 • Transcript van records
  met een beëdigde vertaling, als de taal van het diploma niet Engels, Frans, Italiaans, Tsjechisch of Hongaars is
 • Een CV (in het Engels of in het Frans kunnen aanvragers het online CV-formulier downloaden van www.mastertema.eu)
 • Motivatiebrief (in het Engels of in het Frans (ongeveer 3000 tekens inclusief spaties))
 • Onderzoeksplan (in het Engels of in het Frans (ca. 15.000 tekens inclusief spaties en een selectieve bibliografie van 12 werken, aanvragers kunnen de handleiding downloaden van een handleiding voor een onderzoeksplan van www.mastertema.eu)
 • Aanbevelingsbrief
  twee referenties in het Engels of in het Frans in een verzegelde en ondertekende envelop. Aanvragers kunnen het online formulier downloaden van www.mastertema.eu
 • Kopie van de hoofdpagina's van het paspoort (moet geldig zijn)
  kopie van paspoort of identiteitskaart (studenten uit Schengenlanden), met de geldigheids einddatum.
 • Paspoort foto
 • Collegegeld
  De studenten die betrokken zijn bij TEMA EMJMD betalen collegegeld, inclusief een volledige medische dekking. De Erasmus Mundus-beurs dekt het volledige collegegeld voor de gehele duur van het programma. Het collegegeld per semester is 3.000 € (drieduizend euro) voor studenten uit partnerlanden en 1.500 € (duizend vijfhonderd euro) voor studenten uit programmalanden. Er is een beleid van afstand van betaling ingesteld met betrekking tot gelijkheidskwesties, ter ondersteuning van sociaal-economisch achtergestelde, maar hooggeschoolde studenten.
 • Taalcertificaat (in het Engels en het Frans kunnen aanvragers het taalbeoordelingsraster downloaden van www.mastertema.eu)
 • Overig: ingevuld aanvraagformulier voor TEMA (ondertekend en gedateerd, aanvragers kunnen het downloaden van www.mastertema.eu)
 • Overig: verblijfsvergunning in overeenstemming met de bepalingen van de gemeente waar de student is geregistreerd en / of een certificaat dat de plaats van tewerkstelling of studie / opleiding bevestigt, afgegeven door de werkgever of de instelling waar de student studeert / zijn / haar studie heeft afgerond
 • Overig: kopie van alle andere diploma- en taaltests (indien aanwezig)
Applicatie procedure

De applicatie start op de website van het TEMA-programma. Deadline voor aanmelding voor studenten 2018-2020 met Erasmus Mundus-beurs is 31 maart 2018 en 17 juni 2018 voor zelf gefinancierde studenten. Kandidaten moeten de instructies op de TEMA-website volgen, hun documenten uploaden via het online sollicitatiesysteem en het sollicitatiepakket met de papieren versie opsturen naar het adres van het TEMA-secretariaat in Boedapest:

 • TEMA-secretariaat
 • ELTE BTK Atelier, 1088 Boedapest, Múzeum krt. 6-8. I. 132. Hongarije

Beide pakketten bevatten dezelfde documenten.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Lees meer

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Lees Minder
District V. , Szombathely , Boedapest + 2 Meer Minder