River Delta Development (MSc)

Algemeen

3 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

85035_85008_Capture.JPG

Door klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking in deltagebieden staan we voor urgente maatschappelijke vraagstukken. Binnen de master River Delta Development ontwikkel je kennis en competenties van deltatechnologie , praktijkgericht onderzoek en transities, met als doel het waarborgen van welzijn en welvaart voor toekomstige generaties. Je wordt een facilitator van verandering voor rivierdelta's. In deze opleiding combineren drie hogescholen hun complementaire expertise op het gebied van kustgebieden, riviersystemen en stedelijk water. Zo krijgt u inzicht in hoe de verschillende deelsystemen werken, hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe de delta functioneert als samenhangend systeem. Door je te concentreren op de internationale context leer je hoe je deze kennis kunt toepassen in delta's over de hele wereld.

Carrièremogelijkheden

Als afgestudeerde zijn de vacatures enorm. U kunt een adviseur, projectleider, hydroloog, onderzoeker, manager of planner worden in zowel openbare als particuliere organisaties. Wij richten ons op het opleiden van afgestudeerden die kunnen gedijen als (junior) adviseurs in (internationale) bedrijven en organisaties in deltazones wereldwijd, uitgerust met een sterke reeks analytische, technische en reflectieve vaardigheden.

Nauwe betrokkenheid bij het werkveld

Een belangrijke drijvende kracht achter de ontwikkeling van het masterprogramma River Delta Development is de vraag in het veld naar facilitators van verandering: professionals die denken en werken op constructieve, geïntegreerde manieren, hebben kennis van overgangsprocessen en kunnen verbindingen leggen binnen de watersector en verder. Het werkveld maakt duidelijk dat deze opleiding voldoet aan deze maatschappelijke behoefte.

Vergemakkelijkers van verandering in deltagebieden

Als facilitator van verandering is het de uitdaging om de kwetsbaarheid van rivierdelta's te verminderen en tegelijkertijd de kansen voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten. In het masterprogramma River Delta Development worden deze ontwikkelingen gezien als overgangen: progressieve, complexe veranderingen en aanpassingen in rivierdelta-systemen die professionals vereisen die effectief kunnen ingrijpen. Veelzijdige deltaprofessionals zijn vereist, die niet alleen kennis hebben van rivierdelta-systemen (kusten, zeeën en rivieren) en de nieuwste ontwikkelingen, maar ook de nodige onderzoeks- en communicatievaardigheden bezitten om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan deze overgangen.

Het Engelstalige programma River Delta Development is een unieke joint degree van drie hogescholen met complementaire expertise op het gebied van water: HZ University of Applied Sciences (kustgebieden), Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (river systems) en Hogeschool Rotterdam (stedelijk water).

85037_85007_Capture1.JPG

Studieprogramma

De master begint met een introductiemaand aan de HZ Hogeschool in Middelburg. Vervolgens maak je kennis met de verschillende deltagebieden (kust, rivier en stad) en werk je in projecten (Living Labs) in elk van deze gebieden.

Wekelijks breng je een dag door aan de hogeschool, waar de lezingen en coaching / reflectie plaatsvinden. Na vijftien weken onderzoek wordt de periode afgesloten met een evaluatieweek, waarin beoordelingen en reflectie op het onderzoek met betrekking tot de gehele Delta en de problemen ervan plaatsvinden. Tijdens de evaluatieweken zijn de UHD's altijd aanwezig om te zorgen voor samenhang en feedback aan het grotere geheel. De drie blokken met een opeenstapeling van kennis, onderzoeksvaardigheden en persoonlijke professionele ontwikkeling duren in totaal zeventien weken per hogeschool. Uiteindelijk is er een laatste fase van drie weken, waarin u een 'eindproduct' produceert en presenteert.

Concluderend worden de definitieve, integrale competenties beoordeeld door middel van een portfolio en een mondelinge eindbeoordeling. Je doet het eerste semester bij HZ in Middelburg, daarna ga je naar Velp voor een semester aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Het laatste semester vindt plaats aan de Hogeschool van Rotterdam.

85036_85006_Capture3.JPG

Living Labs

De projecten in deltazones zijn zo groot en de systemen zijn zo complex dat eenvoudige oplossingen vaak geen optie zijn. Fundamentele interventies zijn vereist. Daarom zijn de Living Labs opgericht: proeftuinen waar beroepspraktijk en hogescholen samenwerken aan complexe taken. Naast het oplossen van problemen en het benutten van kansen, gaat Living Labs ook over samen leren.

Als student aan de master River Delta Development neem je deel aan Living Labs waarbij de lectoraten en onderzoekscentra van de drie hogescholen betrokken zijn. Je werkt op locatie, aan echte problemen, in multidisciplinaire teams samen met professionals uit het veld.

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de master River Delta Development, moet u beschikken over een bachelordiploma of een gelijkwaardige kwalificatie van een erkende universiteit (van toegepaste wetenschappen) of geaccrediteerde academische instelling in een discipline die verband houdt met die van de masteropleiding. Het is ook belangrijk dat u de Engelse taal goed beheerst. Bezoek onze website voor meer informatie.

Een unieke meester

Als u kiest voor de master River Delta Development:

  • Je verwerft diepgaande kennis van een rivierdelta-systeem door 1,5 jaar (3 x 30 EC) te werken in en te leren over de verschillende samenstellende regio's, met name de kust, riviersystemen en stedelijk water.
  • Je verwerft kennis en inzicht in overgangsprocessen, systeemveranderingen en onderzoeksmethoden.
  • Je werkt met de nieuwste inzichten en methoden in deltatechnologie, ontwerp en governance door deel te nemen aan onderzoeksprogramma's aan de drie hogescholen.
  • Je ontwikkelt je persoonlijke en professionele competenties door middel van innovatieve onderzoeksmethoden op basis van een didactisch ondersteund competentieprofiel en wordt getest en beoordeeld op een bevredigende voltooiing door delta-professionals, toegepaste professoren, onderzoekers en docenten.

De master River Delta Development is het enige professionele masterprogramma op dit gebied op HBO-niveau in Nederland. Alle andere watergerelateerde masterprogramma's worden aangeboden door universiteiten. Een masteropleiding op HBO-niveau onderscheidt zich door zijn praktische aanpak, intensieve samenwerking met het werkveld (bijvoorbeeld via Living Labs) en een breed perspectief op het materiaal (in dit geval de rivierdelta).

Doe mee aan de online open dag en kies je opleiding!

Onze digitale deuren staan open om u te verwelkomen.
Video's: bekijk presentaties van elk programma, luister naar verhalen van studenten en maak kennis met onze hogeschool.
Live chat: richt je vragen aan studenten en docenten.
Informatie: studentenleven, toelating en inschrijving.
Schrijf je nu in voor de online open dag. Kies VHL.
Zaterdag 7 november 2020
Zaterdag 6 februari 2021

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

Do you want to contribute to a more sustainable world and work on your personal development? Study at Van Hall Larenstein, the most sustainable University of Applied Sciences in Holland! We offer a ra ... Lees meer

Do you want to contribute to a more sustainable world and work on your personal development? Study at Van Hall Larenstein, the most sustainable University of Applied Sciences in Holland! We offer a range of unique English-taught Bachelor, Master and Certificate programmes in fields in which Holland performs at the top. So whether you are interested in nutrition or international trade, are looking for a bachelor degree in the equine sports industry or want to work on the United Nations Sustainable Development Goals, we have the right programme for you! Lees Minder
Leeuwarden , Velp , Vlissingen , Rotterdam + 3 Meer Minder