Research Master of Philosophy (MA)

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Deze full-time onderzoeksmaster wordt georganiseerd door het Departement Filosofie van de University of Antwerp ( UAntwerp ), het Departement Filosofie en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent (UGent) en het Departement Filosofie en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel ( VUB). Het programma biedt training op hoog niveau voor excellente studenten die een onderzoekscarrière in de filosofie willen ontwikkelen.

Programma-inhoud

Studenten worden getraind in academisch schrijven , waardoor ze kunnen optreden als hoofdauteurs van academische artikelen.

Onderzoeksseminars vormen de kern van het programma en bestrijken een breed scala van filosofische domeinen. Sommige hebben betrekking op maatschappelijk relevante onderwerpen (dwz toegepaste filosofie), terwijl andere betrekking hebben op meer fundamentele, zuiver filosofische domeinen.

Wij bieden onderzoeksseminars over: Morele psychologie en meta-ethiek; Empirische ethiek; Politieke filosofie naar Rawls: gelijkheid, rechtvaardigheid en diversiteit; Bioethics; Mediafilosofie en mediatheorie; Filosofie en ethiek van geslacht, seksualiteit en diversiteit; Logica; Filosofie van biomedische en sociale wetenschappen; Filosofie van wiskunde en natuurwetenschappen; Geschiedenis en wetenschapsfilosofie; Philosophy of Mind and Cognition; Filosofische Antropologie; Hedendaagse continentale filosofie; Religie en secularisatie; Geschiedenis en receptie van oude en middeleeuwse filosofie en religie; Geschiedenis van de vroegmoderne filosofie; Kant en Post-Kantiaanse filosofie; en esthetiek / kunstfilosofie.

Alle onderzoeksseminars worden in het Engels gegeven .

Carriere

Het programma bereidt studenten voor op een onderzoekscarrière in de filosofie . Studenten worden aangemoedigd om pre-doctorale fellowships aan te vragen, bijvoorbeeld bij de Research Foundation Flanders (FWO) of de onderzoeksraden van de deelnemende universiteiten of met hun eigen onderzoeksvoorstel. Studenten moeten ook solliciteren naar doctoraatsposities met een vooraf bepaald onderzoeksproject dat binnen hun vakgebied valt. Dergelijke posities worden regelmatig geadverteerd in academische nieuwsbrieven en e-maillijsten.

Waarom kiezen voor UAntwerp ?

Afgestudeerden van de Research Master of Philosophy zijn in staat een filosofisch onderzoeksproject te ontwikkelen en een financieringsaanvraag op te stellen die kan worden ingediend bij lokale, nationale of internationale financieringsinstellingen. Ze zijn in staat om binnen hun specialisatie originele en innovatieve onderzoeksproblemen te formuleren op basis van een naar behoren gefundeerd inzicht in de internationaal erkende state-of-the-art in hun domein. Afgestudeerden van dit programma zijn in staat originele oplossingen voor geselecteerde onderzoeksproblemen uit te werken en hun casussen op een duidelijke en overtuigende manier te beargumenteren.

128905_Philosophy_Fotofiche_1180op361.jpg

Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

The University of Antwerp is ranked 7th in THE Young Universities Rankings 2019: Millenial universities. It has about 20,000 students, which makes it the third-largest university in Flanders. 19% of o ... Lees meer

The University of Antwerp is ranked 7th in THE Young Universities Rankings 2019: Millenial universities. It has about 20,000 students, which makes it the third-largest university in Flanders. 19% of our student population comes from abroad. Lees Minder