Research Master in Cognitive

Algemeen

Beschrijving van opleiding

psychopathologie

*** Bekroond als 'Top Rated Program' label, Keuzegids 2018 ***

Ben je geïntrigeerd door de complexiteit van het brede scala aan psychische stoornissen? Wilt u de kennis en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te begrijpen hoe dergelijke aandoeningen ontstaan ​​en om nieuwe manieren te vinden om deze aandoeningen te behandelen en te voorkomen? Dan is psychopathologie de juiste keuze voor jou! Dit zeer multidisciplinaire programma biedt u de theoretische achtergrond en klinisch inzicht dat nodig is voor onderzoek op het gebied van experimentele psychopathologie, klinische psychologie en psychiatrie. Psychopathologie is ook een ideale keuze voor diegenen die in de toekomst van plan zijn om wetenschap en klinische praktijk te combineren.

Waarom dit programma?

De specialisatie in psychopathologie biedt je de theoretische achtergrond en klinisch inzicht die nodig zijn voor toekomstig onderzoek op de verschillende gebieden van de geestelijke gezondheid, in het bijzonder experimentele psychopathologie, klinische psychologie en psychiatrie. Een sterke focus op onderzoeksvragen die preventie- en interventiestrategieën kunnen informeren, differentieert dit masterprogramma van vele anderen, waardoor het een ideale keuze is voor diegenen die in de toekomst van plan zijn om wetenschap en klinische praktijk te combineren. Er zijn veel overeenkomsten tussen psychopathologie en neuropsychologie, maar ze verschillen in de nadruk op hersenprocessen. Psychopathologie heeft een brede focus op verschillende mechanismen in de Pathways leiden tot stoornissen.

Een totaal van negen interactieve kernseminars, elk met een duur van 4 weken, hebben betrekking op de huidige theorieën en methoden die genetische, omgevings-, psychologische en neurobiologische processen kunnen verklaren die ten grondslag liggen aan het ontstaan, verloop, de behandeling en preventie van psychische stoornissen gedurende de levenscyclus. Naast specifieke aandoeningen wordt aandacht besteed aan bredere kwesties en controverses, zoals gender- en cultuurverschillen, validiteit van classificatiesystemen voor psychopathologie, voor- en nadelen van experimentele en diermodellen, gen-omgevingsinteracties en de aard van veerkracht.

Door uitgebreide praktijk in het schrijven van onderzoeksvoorstellen, leert u testbare hypothesen te formuleren en deze te vertalen naar onderzoeksontwerpen. Workshops zullen je blootstellen aan een breed scala aan onderzoeksmethoden, variërend van neuroimaging tot epidemiologie. Hoewel onderzoek de primaire focus blijft, omvat deze specialisatie training in diagnostische en andere klinische vaardigheden, evenals kansen voor klinische en onderzoekservaring in een gezondheidszorgomgeving.

stages

Vanaf november van het tweede jaar besteedt u uw tijd aan de voorbereiding en uitvoering van uw onderzoeksstage en masterscriptie. Je voert je eigen onderzoeksproject uit (vaak in het kader van een grotere lopende studie), inclusief het schrijven van een voorstel, het verwerven en analyseren van de gegevens. Het werk wordt gerapporteerd in een masterscriptie, geschreven in de stijl van een wetenschappelijk tijdschriftartikel. Gezien de sterke multidisciplinaire onderzoeksinfrastructuur hier in Maastricht, evenals uitgebreide internationale netwerken, heb je voldoende mogelijkheden voor stages gerelateerd aan elk aspect van psychopathologie, lokaal of op andere topuniversiteiten over de hele wereld. Wij helpen u een onderwerp en locatie te vinden die het beste aansluiten bij uw interesses en carrièredoelen. Benieuwd naar het soort projecten dat studenten hebben uitgevoerd?

Als u bent gespecialiseerd in psychopathologie, kunt u er ook voor kiezen om een ​​optionele klinische stage te houden in een goedgekeurde omgeving, gedurende ten minste 13 weken. Dit kan worden gedaan in combinatie met de vereiste onderzoeksstage of afzonderlijk. Op basis van client / patiënt-gebaseerde onderzoeken die u uitvoert tijdens de klinische stage, dient u een aanvullend, kort onderzoeksrapport in: de minorthesis. De lengte van de onderzoeksstage en bijbehorende credits worden dienovereenkomstig aangepast, zodat je beide stages kunt voltooien binnen de 2-jarige periode van het curriculum.

Onderwijzend personeel en onderzoeksomgeving

Het onderwijzend personeel van de psychopathologie is een multidisciplinair team van getalenteerde onderzoekers van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen en de Faculteit der Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen. Ze hebben verschillende achtergronden, variërend van psychologie, psychiatrie, epidemiologie en neurowetenschap tot klinische praktijk. Wilt u meer over hen te weten komen? Zie de onderstaande tabel.

Nog meer leden van onze academische staf zijn bij het programma betrokken als instructeurs in klinische en onderzoeksvaardighedenstrainingen, mentoren en supervisors van onderzoekskeuzen en stages, zodat u altijd een expert kunt vinden die u helpt bij het ontwikkelen van uw individuele interesses.

Onderzoek in de psychopathologie wordt voornamelijk uitgevoerd in de volgende UM-onderzoeksgroepen:
  • Experimentele psychopathologie (secties eetstoornissen en verslaving, forensische psychologie, gedragstherapie en klinische psychologie), Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen ( FPN )
  • Afdeling Geestelijke Gezondheid, School voor Geestelijke Gezondheid en Neurowetenschappen, Faculteit der Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen (FHML)

Tijdens cursussen en je eigen onderzoeksprojecten aan de UM, heb je toegang tot geavanceerde laboratoriumfaciliteiten en apparatuur.

cursussen

Het curriculum van de Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience is verdeeld in twee delen.

Het eerste deel concentreert zich op een reeks modules die theoretische en praktische onderzoekstraining aanbieden, en omvat zowel het eerste jaar als de eerste acht weken van het tweede jaar (voor gedetailleerde modulebeschrijvingen scroll je naar beneden). In elke specialisatie neem je deel aan domeinspecifieke intensieve kerncursussen die belangrijke theorieën, modellen en analytische benaderingen behandelen. Afhankelijk van de specialisatie die u kiest, zullen de cursussen betrekking hebben op genetische, omgevings-, affectieve, cognitieve en neurobiologische processen die ten grondslag liggen aan de menselijke geest en gedrag, in gezondheid of ziekte. Daarnaast volg je cursussen voor geavanceerde statistieken en praktische workshops waarmee je je vaardigheden in algemene vaardigheden zoals data-analyse, wetenschappelijk schrijven en data-acquisitie kunt ontwikkelen met methoden en technieken die specifiek zijn voor jouw vakgebied.

Het tweede deel van het curriculum, dat het grootste deel van het tweede jaar beslaat, richt zich op een stage waarin gegevens worden verzameld die de basis vormen voor uw onderzoeksmaster. In de specialisaties Psychopathologie en Neuropsychologie heb je de mogelijkheid om een ​​aanvullende klinische stage te doen, die ook een kleiner onderzoeksproject en een minorproefschrift omvat. Eenmaal ingeschreven in de Research Master ontvangt u tijdige en gedetailleerde informatie over het kiezen van een scriptieonderwerp, hoe potentiële toezichthouders te benaderen en hoe u een goede gastheer kunt kiezen voor de lokale of (inter) nationale stage. Het curriculum als geheel komt overeen met 120 Europese studiepunten.

Je zult in staat zijn om sommige aspecten van het curriculum aan te passen aan je specifieke interesses, bijvoorbeeld door een keuzevak te kiezen buiten het verplichte curriculum van je specialisatie. Er zijn drie soorten keuzevakken: het bijwonen van reguliere modules van een andere specialisatie, het schrijven van een beoordelingsartikel of het assisteren bij een lopend onderzoeksproject. Om een ​​beter begrip van en waardering voor de rijke interdisciplinaire verbindingen tussen cognitieve en klinische neurowetenschappen te bevorderen, bevat het curriculum bovendien een colloquium-reeks, met interactieve lezingen door de UM-faculteit en een bezoek aan nationale en internationale sprekers. Het onderdeel onderzoekssubsidie ​​schrijven van het curriculum omvat een workshop aan het eind van het eerste jaar en een kernmodule aan het begin van het jaar, waarin kleine groepen studenten van verschillende specialisaties samenwerken om een ​​interdisciplinair onderzoeksvoorstel te formuleren. Dit zet je aan om concreet na te denken over alle aspecten van het doen van onderzoek, wat een uitstekende voorbereiding is voor de stage en het proefschrift die volgen.

Toelatingseisen

Zie website www.maastrichtuniversity.nl/ FPN / onderzoeksmaster

Psychopathology

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Dear prospective student, Thank you for your interest in our master's programme. Please use the form to request our newest study brochure 2016-2017.

Dear prospective student, Thank you for your interest in our master's programme. Please use the form to request our newest study brochure 2016-2017. Lees Minder
Maastricht , Valencia , Valencia , Lüneburg , Valencia + 4 Meer Minder