Professional Master in Sustainable Chemistry (M.Sc.)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Chemie - Duurzaamheid - Duurzame ontwikkeling

Lancering in april 2020, het professionele Masters-programma M.Sc. Sustainable Chemistry biedt deskundige interdisciplinaire training in duurzame chemie. Ons unieke curriculum leert - van het moleculaire niveau tot wereldwijde productstromen, duurzaamheidsbeoordeling en alternatieve bedrijfsmodellen voor chemische producten - hoe je chemie kunt begrijpen en toepassen in de context van duurzaamheid.

Chemie is de sleutelgevende wetenschap voor de producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. Elke sector van onze samenleving, van landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, energie tot de digitale sector is en wordt gevormd door chemische innovaties. Hoewel chemie substantieel bijdraagt aan onze gezondheid en ons welzijn, speelt het een belangrijke rol bij het aangaan van de hedendaagse uitdagingen van uitputting van hulpbronnen, klimaatverandering en vervuiling, en voor het verzekeren van een duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen.

Het innovatieve Masters-programma M.Sc. Sustainable Chemistry leert professionals met een achtergrond in de chemie om de relevantie en kansen van chemie in de context van duurzaamheid te begrijpen. Dit eerste van zijn soort interdisciplinaire programma geeft een breed begrip van duurzame chemie, gaande van het moleculair niveau van chemische producten tot wereldwijde materiaal- en productstromen, alternatieve bedrijfsmodellen, hulpmiddelen voor het beoordelen van duurzaamheid, internationale regelgeving en strategieën voor het initiëren en leiden van verandering naar duurzaamheid. Het curriculum strekt zich uit tot ver buiten de lens van groene chemie en biedt unieke nieuwe perspectieven op hoe chemie kan en moet bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030.

In een oogopslag:

 • Graad: Master of Science (M.Sc.)
 • Kredietpunten: 90
 • Studieduur: 4 semesters
 • Taal Engels
 • Studieplaatsen: 25
 • Startdatum: maart
 • Deadline voor aanmelding: 10 december
 • Kosten: 19.000 € totaal plus de huidige termijnbijdrage van 200 € per trimester

Wie is het Professional Masters-programma M.Sc. Duurzame chemie Gericht op?

Het programma is gericht op zeer gemotiveerde professionals met een diploma (B.Sc. of M.Sc.) in de chemie, chemische, bio- en milieutechniek, farmacie, biochemie of aanverwante gebieden en minstens een jaar relevante werkervaring die wensen om expertise in duurzaamheid te integreren in hun professionele portfolio. De M.Sc. Sustainable Chemistry levert interdisciplinaire training, variërend van relevante kennis op moleculair niveau van chemische producten, technische overwegingen van hulpbronnen en recycling tot strategieën voor het vormgeven van de rol van de chemische onderneming in overeenstemming met duurzaamheid. Als afgestudeerde van het programma bent u uniek gekwalificeerd om te voldoen aan de toenemende vraag naar professionals met een samengestelde opleiding in chemie en duurzaamheid in verschillende sectoren. Beroepsvelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetenschap, (internationale) autoriteiten, industrieën, milieuorganisaties of duurzaamheidsadviesbureaus.

Succesvolle afronding van het Masters-programma geeft recht op het nastreven van een Ph.D.

Sustainable Chemistry Masters: cursusinhoud

Meestal online-gebaseerd, het programma staat een hoge mate van flexibiliteit toe en is ontworpen om het schema van full-time professionals te evenaren. Geclusterde on-site sessies bevatten lezingen, praktische oefeningen en geselecteerde laboratoriumtrainingen en bieden mogelijkheden voor netwerken.

In de professionele master M.Sc. Sustainable Chemistry op Leuphana Professional School, volg je modules in vier semesters over de volgende onderwerpen:

F1: Concepten van duurzame chemie (5 CP)

 • Deze module introduceert het interdisciplinaire concept van duurzame chemie en een holistisch perspectief van chemie langs de levenscyclus van chemische producten. Onderwerpen zijn de onderlinge relatie en het verschil tussen duurzame en groene chemie, synthese en evaluatie van de groenheid, middelen en recycling, goed ontwerp van chemicaliën en producten, service en functie van chemicaliën, alternatieve bedrijfsmodellen en internationaal beheer van chemicaliën.

F2: Environmental Chemistry (5 CP)

 • In deze module leer je over bronnen, reacties, transport, lotgevallen en effecten van chemicaliën in lucht-, bodem- en wateromgevingen en het effect van antropogene activiteiten op deze processen. Het belang van analytische chemie voor milieuchemie wordt benadrukt.

F3: Toxicologie en ecotoxicologie (5 CP)

 • Deze module geeft een inleiding tot de belangrijkste principes van toxicologie en ecotoxicologie. U ontvangt een praktisch overzicht van toxicologische tests en leert de procedure van risicobeoordelingen en risicogebaseerde besluitvorming.

F4: Modellering van chemische eigenschappen en bestemming (5 CP)

 • Je leert de basisprincipes van de chemo-informatica en hoe je modellen kunt bouwen, valideren en toepassen voor de voorspelling van chemische eigenschappen en het lot. Je oefent hoe je deze modellen kunt toepassen voor computationele toxicologie voorspellingen van nieuwe verbindingen evenals de evaluatie van bestaande verbindingen en hun effecten op het milieu.

F5: Green Chemistry (5 CP)

 • Deze module introduceert de 12 principes van groene chemie en hoe deze toe te passen in chemische synthese. U bespreekt wanneer en hoe groene chemie kan bijdragen aan verduurzaming.

F6: Duurzame chemie en hernieuwbare energie (5 CP)

 • Je bestudeert de materialen en processen die nodig zijn voor de oogst en opslag van hernieuwbare energie en analyseert aspecten van gebruik van hulpbronnen en recycling voor duurzame energie-infrastructuur.

F7: Benign by Design (5 CP)

 • In de module goedaardig door ontwerp, leer je de procedure van de-novo ontwerp of herontwerp van chemische verbindingen om beter te voldoen aan duurzaamheidseisen. Een goedaardig ontwerp kan gericht zijn op verbeterde afbreekbaarheid voor verminderde persistentie van het milieu, verhoogde stabiliteit voor producten die worden toegepast in gesloten systemen, of een vermindering van toxiciteit, verbeterde recycling en verbeterde productprestaties.

F8: Middelen, recyclage en circulaire economie (5 CP)

 • Deze module biedt inzicht in de beschikbaarheid en specifieke kenmerken van minerale, biologische en fossiele bronnen. Je bespreekt de uitdagingen van het huidige en toekomstige gebruik van deze hulpbronnen, hun recycling en de totstandbrenging van een circulaire economie met betrekking tot duurzaamheid.

F9: Duurzaamheidbeoordeling (5 CP)

 • Je leert over verschillende instrumenten voor kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de duurzaamheid en oefent hoe ze kunnen worden toegepast in de context van besluitvorming en beleidsontwikkeling.

F10: Wetgeving, internationale regelgeving en beheer van chemicaliën (5 CP)

 • In deze module maakt u kennis met chemicaliën en milieuwetgeving en internationale conventies en strategieën voor internationaal beheer van chemicaliën.

F11: Business-modellen en strategieën (5 CP)

 • Door chemicaliën te bekijken in termen van hun functie en service, leer je kritisch na te denken over alternatieve manieren om deze functies te beveiligen, waaronder substitutieaspecten enerzijds en alternatieve economische oplossingen anderzijds.

F12: Projectwerk scheikunde, duurzaamheid en de Agenda 2030 (10 CP)

 • U kiest een onderwerp dat u interesseert om uw gecombineerde kennis te integreren in een projectwerk over duurzame chemie en de implicaties voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 en het huidige debat over duurzame ontwikkeling te reflecteren.

C1: Samenleving en verantwoordelijkheid (5 CP)

 • In deze aanvullende module reflecteer je op je persoonlijke communicatiestijl, ben je getraind in verantwoord leiderschap en leer je over duurzaamheidsgestuurd verandermanagement in bedrijven en organisaties.

Masters Thesis (20 CP)

 • In je masterscriptie onderzoek je huidige en toekomstige bijdragen van chemie voor duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in een onderwerp naar keuze. Ideeën voor onderwerpen kunnen afkomstig zijn uit elke module van het programma of kunnen worden gekozen uit uw individuele professionele werkcontext. Scriptieresultaten worden aan het eind van het programma in de plenaire vergadering gepresenteerd en besproken. Je eindcijfer bestaat uit cijfers voor cursusopdrachten, je scriptie en de eindpresentatie.

M.Sc. Duurzame chemie: toepassing

Wij danken u voor uw interesse in het Advanced Training Masters-programma Sustainable Chemistry. We zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in het bestuderen van het programma aan de Leuphana Universiteit Lüneburg. U vindt alle relevante informatie met betrekking tot aanmelding en toelating op deze website.

Toelatingseisen

Het studieprogramma is gericht op alle universitair afgestudeerden die

 • houder zijn van een eerste universitaire graad op het gebied van chemie, bio- en milieutechniek, farmacie, biochemie of aanverwante vakgebieden (B.Sc. of M.Sc.),
 • minstens één jaar gekwalificeerde beroepservaring en
 • beschikken over geavanceerde Engelse taalvaardigheden (bijv. 83 punten in de online TOEFL-test of vergelijkbare score van andere tests)

Deadlines voor inschrijving en aanmelding

 • De inschrijving voor het programma Duurzame chemie vindt eenmaal per jaar plaats. Aanvragen voor de intake van april zijn te wijten op 1 februari.

Toepassingsmaterialen

 • Online app
 • Taalcertificaat als bewijs van de geavanceerde Engelse taalvaardigheid
 • Gecertificeerd exemplaar van universitair diploma

Toelatingsexamen

 • Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, sturen we u een schriftelijke bevestiging. Als we verdere documenten van u nodig hebben, nemen we onmiddellijk contact met u op. Nadat we uw afgeronde aanvraag hebben onderzocht, zullen we u informeren of u vier weken voor de start van het semester bent toegelaten tot de opleiding.

Stappen na het indienen van uw aanvraag

 • Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u na de deadline voor het indienen van een aanvraag over toelating. U zou de nodige documenten ontvangen die u moet invullen en de semester-vergoedingen voor het eerste semester (ca. 200 €) overdragen. Dan ontvangt u uw officiële studentenkaart enz. Met dit document kunt u indien nodig een Schengenvisum aanvragen (veel nationaliteiten hebben geen visum nodig voor een verblijf van 2 weken). Het is niet nodig om een studentenvisum aan te vragen, vanwege het format voor afstandsonderwijs.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Lees meer

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Lees Minder