Onderzoeksmaster in bestuurskunde en organisatiewetenschappen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Dit uitdagende, tweejarige onderzoeksmasterprogramma richt zich op de belangrijkste vraagstukken van de openbare bestuurs- en organisatietheorie.

Erasmus University

Tijdens het programma, krijg je diepgaande kennis over maatschappelijke problemen en uitdagingen van publieke organisaties. Je combineert theorieën van openbaar bestuur, organisatiekunde en management met een grondige training in onderzoeksmethoden. Er is een focus op de uitdagingen waarmee overheden tegenwoordig worden geconfronteerd, zoals mediatisering, veroudering, afnemend vertrouwen in de overheid en maatschappelijke versnippering. Uitdagingen binnen publieke organisaties worden geanalyseerd, zoals professionele conflicten in het management en de rol van risico bij innoveren. Na het behalen van deze onderzoeksmaster bent u andere werkzoekenden een stap voor wanneer u solliciteert naar functies in onderzoek, consultancy of beleidsadvies.

leerplan

Het programma duurt 24 maanden om te voltooien (120 ECTS) en begint elk jaar in september. Een tweejarig programma is noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van het Research Master-programma op het gebied van bestuurskunde en organisatiekunde, theoretische competentie en methodologische expertise voorafgaand aan een onderzoeksproject en een masterscriptie die voldoet aan de normen van een internationale publicatie.

De lessen vinden plaats op alle campussen, maar de meeste lessen worden gegeven aan de Universiteit van de Universiteit van Utrecht (USG), gelegen in het hart van Utrecht. Alle cursussen worden in het Engels gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen van het masterprogramma. Ga voor een beschrijving van de cursussen naar de website van de Universiteit Utrecht.

Het curriculum is onderhevig aan verandering. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Jonge vernieuwers

Ben je nieuwsgierig, ondernemend, intellectueel veelzijdig, sociaal verantwoordelijk? Wil je meer halen uit je masteropleiding en leren disciplinaire grenzen te overschrijden aan zowel onderzoek als actief (mede) innovatieve initiatieven te creëren die de wereld een iets betere plek maken? Dan is het Young Innovators honours-programma (15 ECTS) wellicht interessant voor u!

Drie kerngebieden van onderzoek en innovatie

Het programma richt zich op het verkennen en ontwerpen van innovaties op drie gebieden:

 • Duurzame innovaties op het gebied van gezondheid
 • Duurzame innovaties in de economie
 • Duurzame innovaties in het stadsleven

Denk buiten je discipline

Deze veelzijdige thema's vereisen de gezamenlijke inspanningen van deskundigen uit zowel de wetenschap als de geesteswetenschappen. Ze vereisen kennis van energie, klimaatdynamiek, voedsel, technologie en gezondheid. Maar inzichten in de dynamiek van samenlevingen, recht en economie, talen en culturen, of geschiedenis en filosofie zijn net zo essentieel.

De problemen overstijgen nationale en culturele grenzen. Daarom is het programma gericht op een substantiële deelname van internationale studenten en wordt het in het Engels gedoceerd.

Jaar 1

Periode 1

 • Kernthema's en moderne klassiekers 1: Bestuurskunde
 • Wetenschapsfilosofie

Periode 2

 • Kernthema's en moderne klassiekers 2: Publieke organisaties en professionals
 • Het ontwerpen van onderzoek in sociale wetenschappen

Periode 3

 • Tutorial
 • Methode workshop 1: Hoge controle ontwerp
 • Workshop survey ontwerpen of workshop experimenteel ontwerp

Periode 4

 • Vakmanschap van onderzoeksworkshop I: Contexten, rollen en strategieën
 • Toegepast onderzoekspad

Jaar 2

Periode 1

 • Kernthema's en moderne klassiekers 3: Transformeren van openbaar bestuur

Periode 2

 • Werkwijzen workshop 2: Ontwerp met lage controle. Workshop: Interpretatief onderzoek of vergelijkend en case study-onderzoek
 • Vakmanschap van onderzoeksworkshop 2: analyse en overtuigingskracht
 • keuzevakken

Periode 3

 • Onderzoek en master thesis track

Periode 4

 • Vakmanschap van onderzoeksworkshop I: Contexten, rollen en strategieën
 • Toegepast onderzoekspad

Waarom studeren Research Master Public Administration and Organizational Science

Verken maatschappelijke problemen en kritieke uitdagingen in het masterprogramma Bestuurskunde en organisatiewetenschappen.

Een veranderend klimaat, poreuze grenzen, de kenniseconomie, het internet van dingen of robotica. De wereld verandert in een ongekend tempo en werpt verleidelijke kansen en slechte problemen op voor de manier waarop we onze samenlevingen besturen. Particuliere organisaties, maatschappelijke organisaties en de publieke sector delen de verantwoordelijkheid om deze moderne uitdagingen aan te gaan.

Overheidsfunctionarissen reageren op verschillende manieren op deze uitdagingen. Ze initiëren hervormingen om het openbaar bestuur minder bureaucratisch en verantwoordelijker te maken, ze activeren en stellen burgers in staat, ze helpen bedrijven om meer concurrerend te worden terwijl ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten, en ze steunen initiatieven van het maatschappelijk middenveld om vrijwillige maatschappelijke diensten aan te bieden. Je analyseert hoe dergelijke initiatieven regeringen helpen omgaan met de uitdagingen van de moderniteit. Als een student van deze onderzoeksmaster, analyseer je hoe dergelijke initiatieven nuttig kunnen zijn.

Waarom een Research Master in Public Administration in Rotterdam studeren?

Deze master is een gezamenlijk programma aangeboden door zes Nederlandse universiteiten: Universiteit Utrecht, Universiteit van Tilburg, alt = "Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit van Amsterdam .De deelnemende instituten behoren tot de beste Bestuurskunde en Organisatie Wetenschapsonderzoeksgroepen in Europa: hun multidisciplinaire, internationale faculteiten bieden state-of-the-art inzichten in de governance, het management en het beleid van de publieke sector Alle cursussen worden in het Engels gegeven.

Uniek aan dit tweejarige masterprogramma is de intensieve interactie tussen professoren en studenten en de persoonlijke aandacht en het internationale studieklimaat. In voorgaande jaren hebben we studenten van over de hele wereld gehad.

Over het programma Research Master Public Administration and Organizational Science

De onderzoeksmaster Public Administration and Organizational Science bestaat uit drie pijlers.

De eerste pijler bevat de kerntheoretische thema's op het gebied van openbaar bestuur en organisatiekunde, zoals openbaar beleid, openbaar bestuur, bureaucratie en openbare dienstverlening, en personeelsbeheer. Deze cursussen verbinden klassieke theorieën met baanbrekend onderzoek. Studenten ontwikkelen beide kennis over theorieën en leren ze toe te passen in onderzoek. Het biedt ruimte om uw persoonlijke interesses te ontwikkelen via een tutorial op maat.

De tweede pijler bestaat uit een breed scala aan wetenschapsfilosofische en onderzoeksmethoden. Deze cursussen zullen zowel gericht zijn op ontwerpen met een hoge controle, zoals experimenteel en survey-onderzoek als op ontwerpen met een lage controle, zoals case studies en veldonderzoek. Het programma biedt u een brede basis die nodig is voor onderzoekers op dit gebied. We bieden verschillende keuzes in deze pijler, zodat u de modules kunt kiezen die voor u het meest waardevol zijn.

De derde pijler bestaat uit zowel toegepaste als fundamentele onderzoeksprojecten, resulterend in een (kleinere) groepsthesis aan het einde van het eerste jaar en een (grotere) individuele scriptie aan het einde van het tweede jaar. Een beleidsgericht onderzoeksproject omvat doorgaans een specifieke organisatie of een beleidsprobleem. Het doel van het project is om advies te geven over een actueel probleem, en dit vereist dat u onderzoek doet in een real-life omgeving. Een theoriegericht onderzoeksproject omvat het schrijven van een academisch artikel of het opstellen van een gedetailleerd doctoraatsvoorstel, dat kan dienen als basis voor een toekomstig doctoraatsproject. (Houd er rekening mee dat het voltooien van deze masteropleiding niet automatisch een promopositie garandeert).

Educatieve methoden

 • lezingen
 • tutorials
 • Individuele en kleine groepsopdrachten en presentaties
 • Bezoeken aan kennisinstellingen met vooraanstaande onderzoekers
 • Onderzoeksthesis traject met seminars, groepswerk (inclusief peer feedback), virtuele discussieborden en individueel toezicht

Carrièremogelijkheden voor Research Master Public Administration and Organizational Science

Deze masteropleiding bereidt je voor op een reeks carrières waarin theoretisch geïnformeerde analyse en kritische beoordeling van onderzoeksresultaten essentiële vereisten zijn. U kunt doorgaan met een PhD-programma dat een academische carrière begint. Maar je bent ook goed gepositioneerd voor rollen bij onderzoeksinstituten, denktanks, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Ook gaat een aanzienlijk aantal van onze afgestudeerden naar een loopbaan in adviesbureaus.

Op weg naar een academische carrière

Dit programma biedt studenten een grondige voorbereiding op een academische carrière door onderzoek in het kader van universitaire onderzoeksprogramma's te faciliteren en stages en onderzoek voor externe partijen mogelijk te maken.

Op weg naar een professionele carrière

Nadat je dit programma hebt voltooid, kun je een (n) worden:

 • Academisch onderzoeker
 • Consultant
 • Toegepast onderzoeker

Factsheet samenvatting

 • Programmanaam: Openbaar bestuur en organisatiewetenschappen
 • Instructietaal: Engels
 • Type: Research Master
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Campus Woudestein, Rotterdam
 • Collegegeld (2019-2020):
  • € 2.083 (wettelijke verplichting)
  • € 11.900 (Institutionele kosten: EER / EU studenten)
  • € 14.900 (Instellingstarief: niet-EER / EU-studenten)
Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS ... Lees meer

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS, and two research institutes RISBO and DRIFT are linked to the faculty. Our education is small-scale and based around Problem Based Learning (PBL). Being connected to the professional field is another characteristic of our study programmes. Lees Minder