Msc in economie

VU University Amsterdam, Graduate School of Economics and Business Administration

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Msc in economie

VU University Amsterdam, Graduate School of Economics and Business Administration

De masteropleiding in de Economie is ontwikkeld voor de toekomstige professionele econoom met een interesse in maatschappelijke vraagstukken. Het leert je de essentie van de moderne economische theorie en hoe ze van toepassing zijn op de dagelijkse problemen op een aantal essentiële beleidsterreinen. Met behulp van gedrags-economische modellen en statistische technieken, economen proberen om de macro-economische en micro-economische vragen te beantwoorden. Aandachtsgebieden zijn onder armoede en ongelijkheid, de sociale zekerheid, de groei en de inflatie, en milieubeleid. Je leert hoe je een gestructureerde aanpak te nemen om praktische problemen bij de toepassing van de economische geleerde technieken op het niveau van de bachelor. Als student van de master wordt u een veelzijdige, allround econoom die in staat is om belangrijke economische problemen zelfstandig aan te pakken.


Naast het verwerven van nieuwe en zeer relevante kennis in de cursus, gaat u in twee stukken zelfstandig academisch werk. Uw onderzoeksproject omvat een kritische literatuuroverzicht op een samenhangende reeks wetenschappelijke papieren. In je masterproef rapporteer je resultaten over je eigen academisch (theoretisch of empirisch) onderzoek. Het proefschrift kan, waar van toepassing, de literatuuroverzicht van het onderzoeksproject trekken. Het schrijven van deze academische stukken vindt plaats onder het nauwlettend toezicht van een faculteitslid, en maakt gebruik van regelmatige face-to-face vergaderingen om de aanpak, methodes, data en resultaten kritisch te bespreken. Wij benadrukken kwaliteit en vooruitgang.

Specialisaties

Degenen die meer expertise op een bepaald beleidsterrein willen verwerven, kunnen kiezen uit de volgende vier specialisaties:

  • Ontwikkelingseconomie: hoe maken gezinnen keuzes wanneer ze grote risico's, ongelijkheid en gebrek aan basisbepalingen tegenkomen? Wat zijn levensvatbare strategieën om de economische situatie van een groot aantal mensen te verbeteren?
  • Economisch en sociaal beleid: waarom worden mensen werkloos en hoe kunnen we ze weer aan het werk krijgen? Hoe beïnvloedt gezondheid de economische beslissingen; Welke beslissingen hebben de gezondheid? Hoe kunnen sectoren het best worden geregeld en hoe kunnen we gezonde concurrentie bevorderen?
  • Internationaal en macro-economisch beleid: welke vormen van coördinatie en samenwerking zijn nodig om de integratie van de Europese economieën te bevorderen? Welke strategieën voor groei zijn veelbelovend, en waar komt innovatie vandaan?
  • Ruimtelijke economie: wat is de exacte rol van steden in de moderne samenlevingen, en hoe kunnen regionale ongelijkheden worden aangepakt? Hoe beïnvloedt de economische activiteit het milieu, en welke beleidskeuzes zijn er beschikbaar om de gevolgen van overbevolking en externiteiten te beperken?

Waarom VU Universiteit Amsterdam?

Twee afdelingen, drie onderzoeksgroepen
Onderzoekers uit twee academische afdelingen, Economie (Economie en Ontwikkelingseconomie) en Ruimtelijke Economie, onderwijzen in het programma. Alle hebben prominente internationale profielen en zijn betrokken bij nationale beleidsdiscussies.

Onderwijzend personeel
We hebben een uitstekend en zeer gewaardeerd onderwijspersoneel. Leden van de onderzoeksgroep economie omvatten internationaal bekende professoren zoals Pieter Gautier (arbeidskrachten en macro-economie), Maarten Lindeboom (gezondheidseconomie), Eric Bartelsman (vast gedrag) en Jan Willem Gunning (Globalisering, armoede en economische groei). Erik Verhoef, Piet Rietveld en Peter Nijkamp doen onderzoek naar transport en milieu, evenals regionale economieën.

Loopbaanperspectieven

Een afgestudeerde van het masteropleiding in de economie is een goed opgeleide econoom, met uitgebreide kennis van economische technieken en economisch beleid.

Afgestudeerden worden beleidseconomen bij consultancybedrijven of met overheidsinstellingen, of werken in diverse posities in financiële en niet-financiële sectoren. Anderen beginnen te werken als marktanalisten bij, bijvoorbeeld, de Nederland Mededingingsautoriteit, of De Nederlandsche Bank. Weer anderen gaan werken voor multinationals zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Sommigen staken hun werk af bij economische onderzoeksinstituten of gaan bij PhD-programma's aan hoogschoolse onderzoeksuniversiteiten af, voordat ze verdergaan met hun academische carrière.

Toelatingseisen

Kandidaten met een bachelor's degree in Economics (of zeer nauw verwant) van een geaccrediteerde universiteit moet een voldoende kennis in zowel micro- en macro-economie en een stevige achtergrond in wiskunde en statistiek voor economen. Specifiek, studenten moeten vertrouwd zijn met wiskunde (calculus en algebra), tussentijdse economie en econometrie op een niveau met alle van de volgende teksten zijn:

Micro-economie Varian, HR, Intermediate Microeconomics, Norton, 7e ed., 2006
Macro-economie Gärtner, M., Macroeconomics, Prentice Hall, 2e ed., 2006
Econometrie en Statistiek Stock, JH en Watson, MW, Inleiding tot Econometrie, hoofdstukken 1-7, Pearson, 2e ed., 2006
Wiskunde voor economen Sydsaeter, Knut en Hammond, Essentiële Wiskunde voor Economische Analyse, Prentice Hall, 3e ed., 2008
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
1 jaar
Voltijd
Price
Prijs
1,713 EUR
EU / 12000 EUR. Geen EU
Locations
Nederlanden - Amsterdam, Noord-Holland
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates