Lees de Officiële Beschrijving

De Ecologie en programma Milieu masteropleiding bereidt studenten om te werken met het management van de ecosystemen, de ecologische gemeenschappen en bevolkingsgroepen, op basis van een grondige kennis van ecologische concepten en theorieën.

Het programma heeft een kritisch wetenschappelijke benadering van de ecologie en de toepassingen ervan in de samenleving. Studenten krijgen training in praktische gebieden zoals: experiment ontwerp, data-interpretatie, ecologische veldwerk en theoretische modellen, zowel in een klaslokaal en door veldwerk.

programma beschrijving

De Ecologie en programma Milieu masteropleiding bereidt studenten om te werken met het management van de ecosystemen, de ecologische gemeenschappen en bevolkingsgroepen, op basis van een grondige kennis van ecologische concepten en theorieën.

Het programma heeft een kritisch wetenschappelijke benadering van de ecologie en de toepassingen ervan in de samenleving. Studenten krijgen training in praktische gebieden zoals: experiment ontwerp, data-interpretatie, ecologische veldwerk en theoretische modellen, zowel in een klaslokaal en door veldwerk.

Het programma heeft een sterke focus op de praktische toepassing van ecologische kennis in de samenleving. Het neemt, bijvoorbeeld, resource management van milieu en natuur, en onderzoeken hoe interacties met diverse stakeholders invloed op deze. De cursussen behandelen populatie-ecologie, de gemeenschap ecologie en ecologie systemen theorieën, met inbegrip van hun relatie tot de huidige milieuproblemen. Bovendien heeft het programma een stage en een cursus die zich richt op ecologische ondersteuning van de besluitvorming voor de bosbouw en landbouw. Studenten hebben de mogelijkheid om keuzevakken, zoals milieu-effectrapportage te nemen.

Het belangrijkste onderdeel van het programma is een eenjarige master project waarbij de leerlingen toe te passen hun theoretische en methodologische kennis. Het project kan worden gekoppeld aan lopende onderzoeksprojecten bij de afdeling Biologie, zoals: behoud ecologie, ecologie van ondiepe wateren, ontwerp en beheer van de behandeling wetlands, tijdruimtelijke ecologie, en de bevolking en de gemeenschap ecologie. Als alternatief kan de master-project worden uitgevoerd bij een universiteit of onderzoeksinstelling in het buitenland, in een gebied, zoals tropische ecologie of ecologische engineering.

Dit programma benadrukt eveneens de noodzaak voor wiskundige modellen en statistische analyses van complexe ecologische en milieuproblemen aan te pakken. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn: het identificeren van gewasbeheerstrategieën voor een effectieve biologische bestrijding, het begrijpen van de impact van de levensgeschiedenis strategieën op het risico van de bevolking uitsterven in een variabele omgeving, en de evaluatie van het behoud status van natuurgebieden en hoe ze moeten worden beheerd.

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerden van de Ecologie en Milieu programma zijn goed voorbereid om te werken met de milieuproblematiek en de instandhouding biologie op gebieden zoals: duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de bosbouw, landbouw of limnology. Afgestudeerden zijn ook goed voorbereid voor verdere studies naar een PhD.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 22 andere vakken van Linköping University »

Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
2 jaar
Voltijd
Prijs
252,000 SEK
Alle anderen (per studiejaar); Burgers van binnen de EU / EER en Zwitserland: Geen collegegeld
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Aanmeldingslimiet

Sept. 2019