Meester in ontwikkeling en socialisatie in kinderjaren en puberteit

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Over

Hoe komt het dat vooral jonge mannen de neiging hebben om betrokken te raken bij criminaliteit? Is het omdat ze de "verkeerde" vrienden hebben? Waren ze niet goed gesocialiseerd? Is het te wijten aan dispositionele factoren? Zijn er erfelijke factoren aan het werk?

Vanaf de dag dat een kind wordt geboren, hebben zijn familie en de cultuur waarin hij is grootgebracht een enorme impact op zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en psychologische aanpassing. Naarmate hij ouder wordt, worden zijn school en netwerken van vrienden en leeftijdsgenoten steeds invloedrijker in zijn ontwikkeling. Het tweejarige masterprogramma Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (DaSCA) geeft je de theoretische en methodologische achtergrond om deze ontwikkeling te analyseren.

Normale en abnormale sociaal-emotionele ontwikkeling

Het programma richt zich op zowel normale als abnormale ontwikkelingsprocessen. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de studie van interventies en risicofactoren in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en aanpassing van kinderen en adolescenten. Als u de cursusonderwerpen doorneemt, gaat u in op vragen zoals:

  • Wat zijn de eerste tekenen van ontwikkeling die verkeerd zijn gegaan?
  • Hoe kunnen we de manier verbeteren waarop negatieve uitkomsten bij kinderen en adolescenten worden voorkomen of behandeld?

Deze master combineert geavanceerde cursussen met de ontwikkeling van hands-on vaardigheden.

Hoge kwaliteit

Het programma wordt erkend als een kwalitatief hoogstaand programma en heeft de afgelopen jaren hoge scores gekregen van gevestigde rankings in Nederland.

Internationale focus

Alle cursussen en communicatie zijn in het Engels. Het programma is ontworpen om u in staat te stellen om geavanceerde Engelse communicatievaardigheden te oefenen en tegelijkertijd een internationaal perspectief te krijgen op onderwerpen die verband houden met ontwikkeling en socialisatie. Sommige van de docenten zijn afkomstig uit het buitenland (VS, België en Kroatië) of hebben posities in het buitenland (VK) en het programma trekt een aantal internationale studenten aan. U krijgt ook de gelegenheid om Engels sprekende conferenties in Nederland te bezoeken die worden georganiseerd door de deelnemende onderzoeksgroepen.

Doel van het programma

De masteropleiding in ontwikkeling en socialisatie in de kinderjaren en de puberteit is bedoeld als voorbereiding op een Ph.D. positie. Door het programma te starten met de oprichting van een bachelordiploma in (ontwikkelings) psychologie, pedagogiek of interdisciplinaire sociale wetenschappen, ontwikkel je je tot een gekwalificeerde onderzoeker met uitstekende werkvooruitzichten. Het programma wordt sterk gestuurd door onderzoek en uw docenten en supervisors zullen lid zijn van de vier interdisciplinaire onderzoeksgroepen in de onderzoeksprioriteit Child and Adolescent Studies (CAS).

Wenst u een professionele carrière na te streven als onderzoeker buiten een universitaire omgeving? Dit programma biedt ook hiervoor training.

Klinisch werk

Voor studenten die naast onderzoek ook geïnteresseerd zijn in klinisch werk, bestaat de mogelijkheid om een ​​klinische weg te volgen binnen DaSCA. Omdat een belangrijk deel van de klinische weg een klinische stage betreft, is deze route alleen toegankelijk voor studenten met een geschikt BA-programma (dwz met cursussen over psychopathologie, diagnostische diagnostiek, interventies en klinische vaardigheden). Na het volgen van het klinische traject kunnen Nederlandse studenten de Nederlandse klinische startkwalificatie behalen: registratie als 'basisorthopedagoog', basisinvoerpsychodiagnostiek (BAPD) en toelatingseisen voor vervolgonderwijs als gezondheidspsycholoog (GZ psycholoog).

Internationale studenten moeten zich ervan bewust zijn dat voor een grote meerderheid van de klinische stageplaatsen beheersing van de Nederlandse taal vereist is. We zijn bereid om met u samen te werken aan een creatieve oplossing (zoals een klinische stage in uw eigen of in een Engels sprekend land, Nederlandse internationale school etc.), maar op dit moment kunnen we geen garanties bieden dat geschikte plaatsen en gekwalificeerd toezicht voor dergelijke klinische stages kunnen worden gevonden.

Carriere vooruitzichten

De verbinding tussen deze masteropleiding en de arbeidsmarkt is uitstekend. DaSCA-alumni uit voorgaande jaren zijn over het algemeen zeer succesvol in het vinden van een baan na hun studie.

Het programma is bedoeld als voorbereiding op promotieonderzoek. Het biedt echter ook training voor studenten die een professionele carrière als onderzoeker buiten een universitaire omgeving willen nastreven.

ACADEMISCHE LOOPBAANS

Van onze afgestudeerden ging 65% naar een promotieprogramma. Ze werken op PhD-posities aan universiteiten zoals:

Utrecht University ; Radboud Universiteit; Universiteit van Amsterdam; Vrije Universiteit Amsterdam; Rijksuniversiteit Groningen; Universiteit Leiden; University of Nottingham (VK), Colombia University (VS), Leuven University (België), University of Reading (VK), University of Roehampton (VK).

Wat houdt je baan in?

Als promovendus ga je vier jaar onderzoek doen aan een universiteit in binnen- of buitenland, wetenschappelijke publicaties schrijven en werken als docent voor bachelor- en masterstudenten. Nadat je je diploma hebt behaald, kun je een onderzoeksfunctie aanvragen.

PROFESSIONELE LOOPBAANS

Andere alumni (35%) volgden een loopbaan buiten de academische wereld. Ze werken in functies zoals:

  • Onderzoeker (Office for National Statistics, UK; Department of Methods and Statistics, Utrecht University ; TNO; Zorgverzekeraars Nederland)
  • Clinicus (Opdidakt, Altrecht, Trajectum)
  • Software ontwikkelaar
  • Leraar
  • Senior beleidsbepaler (Nederlands Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Wat houdt je baan in?

  • Onderzoeker op het gebied van sociale educatie: je gaat onderzoek doen bij instellingen en organisaties op het gebied van kinderwelzijn of onderwijs.
  • Leraar / trainer pedagogische vaardigheden: u geeft pedagogische uitleg over problemen en leert proffessionals therapeutische gesprekken voeren.
  • Specialist algemeen onderwijs / orthopedagoog: je voert diagnostische studies uit, stelt behandelplannen voor en voert deze plannen uit in instellingen zoals welzijns- of speciale scholen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder