Meester in leiderschap voor duurzaamheid

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding


Deze multidisciplinaire masteropleiding biedt diepgaande kennis van duurzame ontwikkeling en leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Het programma biedt studenten inzicht in organisatie- en leiderschapstheorie in de context van duurzaamheid. Het biedt studenten ook inzicht in onderzoeksmethoden voor duurzame besluitvorming. Het onderwijs legt een solide basis voor diegenen die duurzame initiatieven op het werk, in de gemeenschap en in de wereld willen leiden of beheren.

Waar gaat leiderschap voor duurzaamheid over?

De masteropleiding is gebaseerd op vier kerngebouwen:

 1. Duurzaamheid vereist nieuwe vormen van organiseren, vooral als het gaat om projectmatige organisaties met verschillende belanghebbenden.
 2. Het organiseren en leiden van duurzaamheid vereist nieuwe en diverse leidende en organiserende vaardigheden, begrip en kennis van managers en leiders van duurzame projecten.
 3. Het organiseren en leiden van duurzaamheid vereist een nieuwe manier van denken over duurzaamheid binnen en tussen organisaties. Huidig onderzoek naar sociaal ondernemerschap en sociale innovatie kan nieuwe methoden en strategieën hiervoor aan het licht brengen.
 4. Methodologische en methodische kennis en begrip zijn nodig om leiders in staat te stellen duurzame beslissingen te nemen.

Op basis van deze vier uitgangspunten slaat het programma een brug tussen de organisatietheorie, leiderschap, projectmanagement, sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, zodat samen nieuwe manieren van organiseren en leiden van duurzaamheid kunnen worden gecreëerd. Dit stelt studenten in staat om de algemene opvattingen over leiderschap en organisatieontwikkeling te heroverwegen.

Wat maakt leiderschap voor duurzaamheid uniek?

In dit programma wordt studenten geleerd na te denken over organisatorische en leiderschapsuitdagingen in verband met organisatieontwikkeling en duurzaamheid. Dit programma biedt studenten de kennis en het kritische begrip van huidig onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in de context van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Dit masterprogramma is ook gericht op actie en doen via diverse projecten en scriptiewerk. Dit is een manier om de professionele, conceptuele en menselijke relationele vaardigheden van studenten te ontwikkelen, zodat ze, bijvoorbeeld als toekomstige duurzame leiders en sociale ondernemers, duurzame veranderingen zullen stimuleren en het vermogen hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over organisatorische en leiderschapskwesties bij het beheer van duurzame organisaties en projecten.

Ten slotte is in dit programma het idee ingebed dat duurzaamheid kan worden bereikt als individuen de gangbare percepties van leiderschap en organisatieontwikkeling heroverwegen.

Leer methodes

Lezingen, seminars en workshops maken interactie mogelijk in kleine en grote klaslokalen. Groepswerk wordt gebruikt om discussies over duurzaamheid te genereren, vooral tijdens case-study's. Studiebezoeken en gastcolleges verbinden leren met oefenen. Individuele papers, individuele studies en het scriptiewerk dat zich richt op diepgaande kennis en beheersing van een specifiek onderwerp.

Op welke carrière zal ik voorbereid zijn?

Dit programma legt een solide basis voor diegenen die willen werken als sleutelfiguren in omgevingen voor projectbeheer en organisatieontwikkeling, en waar de bredere kwesties van maatschappelijke ontwikkeling belangrijk zijn. De verworven vaardigheden zullen relevant zijn voor managers in lokale, nationale en internationale overheidsinstanties, de particuliere en non-profitsector en in advieswerkzaamheden.

De ondernemersinhoud van de cursus is bedoeld om studenten te stimuleren en aan te moedigen projecten, bedrijven of organisaties te initiëren met als doel te werken aan duurzame ontwikkeling.

Toelatingseisen

Bachelor's degree, bestaande uit 180 studiepunten. Het equivalent van Engels B / Engels 6 in de Zweedse middelbare school.

Organisatie

Het masterprogramma "Leiderschap voor duurzaamheid" is bedoeld voor studenten en professionals met een breed gebied met verschillende achtergronden, maar met een gemeenschappelijk belang om hun kennis, inzicht en vaardigheden in toonaangevende projecten en organisatieontwikkeling te ontwikkelen om duurzaamheid te bereiken.

Het masterprogramma "Leiderschap voor duurzaamheid" is een multidisciplinaire master die zich bezighoudt met het organiseren en leiden van organisatieontwikkeling om duurzaamheid te bereiken. Het standpunt van deze master is dat duurzaamheid nieuwe vormen van organisatie vereist, met name projectmatige organisaties waarbij verschillende belanghebbenden zijn betrokken. Het organiseren en leiden van duurzaamheid vereist dus nieuwe en diverse leidende en organiserende vaardigheden, begrip en kennis van projectmanagers en leiders. Het vereist ook een nieuwe manier van denken over duurzaamheid binnen en tussen organisaties. Deze nieuwe manier is te vinden in hedendaags en doorlopend onderzoek op het gebied van sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Het masterprogramma biedt methodologische en methodische kennis, begrip en vaardigheden van onderzoek om duurzame besluitvorming in organisaties mogelijk te maken.

Inhoud

Cursus lijst:

 • Leiderschap voor duurzaamheid, masterprogramma (één jaar), 60 studiepunten - herfst 2020 (100% Malmö overdag)
 • Leiderschap voor duurzaamheid, masterprogramma (één jaar), 60 studiepunten - herfst 2020 (100% Malmö overdag)

Leerresultaten

Kennis en begrip

Na succesvolle afronding van dit programma zal de student in staat zijn om:

 • inzicht tonen in huidig onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in de context van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 • een kritisch inzicht verwerven in de velden: leiderschap en organisatie, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in de context van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 • inzicht tonen in de uitdagingen die gepaard gaan met het organiseren en leiden van duurzame ontwikkeling, alsmede organisatieontwikkeling en projectmanagement.
 • verwerven en ontwikkelen van een reeks perspectieven en hulpmiddelen voor het aanpakken van de uitdagingen van organisatieontwikkeling en in het bijzonder verschillende benaderingen van projectbeheer en aantonen van een begrip van hoe deze hulpmiddelen verband houden met het creëren en in stand houden van een coalitie van belanghebbenden.
 • aantonen van kennis van een aantal verschillende modellen en technieken voor brede betrokkenheid van belanghebbenden.
 • bespreek basiswaarden die sociaal ondernemerschap en duurzaamheid ondersteunen.
 • een kritisch inzicht verwerven in filosofische, methodologische en ethische benaderingen in onderzoek gericht op leiderschap en organisatie.
Vaardigheden en competenties

Na succesvolle afronding van dit programma zal de student in staat zijn om:

 • het vinden, evalueren en synthetiseren van huidig onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in de context van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 • identificeren en beoordelen van ethische kwesties bij het afwegen van de belangen van verschillende belanghebbenden met het oog op het creëren van duurzame ontwikkeling.
 • kritisch reflecteren over de rol van leiders en sociale ondernemers als veranderaars en over de rol van volgers in de context van duurzame ontwikkeling en dus nadenken over hun toekomstige rol in duurzame ontwikkeling.
 • organisaties en leiderschapsprocessen ontwikkelen volgens wetenschappelijke methodologische en methodische normen in leiderschaps- en organisatiestudies.
 • weloverwogen beslissingen nemen over keuzes van organisatie- en leiderschapsmodellen en strategieën bij het beheer van duurzame projecten.
Oordeel en aanpak

Na succesvolle afronding van dit programma zal de student in staat zijn om:

 • aantonen dat hij in staat is om zijn / haar begrip van het huidige onderzoek op het gebied van organisatie en leiderschap, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie kritisch te gebruiken om een probleem te identificeren, te analyseren en op te lossen via de generatie van nieuwe alternatieven / kennis.
 • een multi-frame-instelling ontwikkelen om duurzame ontwikkeling aan te pakken in de context van organisatie en leiderschap.
 • beoordelen van uitdagingen in een duurzaam project of organisatieontwikkeling en kunnen reflecteren op de leiderschapsrol op gebieden die geschikt zijn voor zijn / haar competenties.
 • pleiten voor een benadering van organisatieontwikkeling op basis van een ontwikkeld inzicht in de implicaties voor duurzame ontwikkeling.
 • kritisch en reflexief relateren aan hedendaags onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in de context van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Lees Minder