Meester in aarde, leven en klimaat

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

In ons masterprogramma in Earth, Life and Climate onderzoek je de fundamentele processen die de verleden, huidige en toekomstige dynamiek van sedimentaire systemen, biodiversiteit en klimaat reguleren, evenals hun evolutie. Dit tweejarige programma biedt je de kennis die je nodig hebt om de klimaatverandering en de impact ervan op natuurlijke omgevingen zoals bodems, sedimenten, meren, grondwater, wetlands, estuaria en oceanen te begrijpen.

De belangrijkste onderwerpen die je gaat bestuderen, zijn de evolutie van het leven, de ontwikkeling van sedimentaire bekkens, koolstofbronnen en putten, biogeochemische en geochemische vingerafdrukken van sedimentaire processen / omgevingen en klimaatreconstructie.

Je kunt een van de vier nummers kiezen op basis van je specifieke interesses:

 • Geïntegreerde stratigrafie en sedimentaire systemen
  Dynamica van mariene en continentale sedimentaire systemen.
 • Klimaatreconstructie
  De reconstructie van klimaatverandering door de geschiedenis van de aarde.
 • Biogeowetenschappen en evolutie
  De evolutie en reactie van biota op verstoringen in de omgeving.
 • Biogeochemie
  Processen die de elementaire cycli aan het aardoppervlak regelen.

Maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen

In dit programma leer je state-of-the-art reconstructiemethoden, modelleertechnieken en laboratoriumexperimenten die worden gebruikt in een breed scala aan aard- en bètawetenschappelijke disciplines. Deze disciplines omvatten biogeologie, paleontologie, palynologie, sedimentologie, stratigrafie, omgevingsgeochemie, organische geochemie, hydrologie, fysische geografie, geologie, biologie, klimaatdynamica, zeewetenschappen en paleoceanografie. Je gebruikt deze vaardigheden in je eigen onderzoeksproject of op de stages die je kunt volgen ter voorbereiding op een internationale carrière in toegepast of fundamenteel onderzoek.

Het programma richt zich op de volgende maatschappelijke en wetenschappelijke vragen:

 • Hoe reageert het klimaatsysteem van de aarde op hogere niveaus van CO2 in de atmosfeer?
 • Hoe snel reageren ijskappen op het broeikaseffect?
 • Hoe worden regionale neerslagpatronen gecontroleerd door veranderingen in de moessonkracht of El Niño?
 • Hoe veerkrachtig is de oceaan voor chemische verstoringen?
 • Hoe gevoelig zijn ecosystemen en biodiversiteit voor veranderingen in het milieu?
 • Hoe en wanneer is het leven op aarde ontstaan?
 • Hoe worden bronnen, zoals fossiele brandstoffen en metaalafzettingen, gevormd?

Carriere vooruitzichten

Veel van onze afgestudeerden gaan door met het vinden van werk in onderzoek. Afhankelijk van je persoonlijke interesses en ambities, ben je toegerust om te werken in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. U kunt een carrière in toegepast onderzoek nastreven in overheidsinstituten, adviesbureaus of verschillende industrieën. Typische professionele profielen van onze afgestudeerden zijn geoloog, sedimentoloog, biogeoloog, fysisch geograaf, geochemicus en hydrologist.

Kennis van grootschalige en langetermijnprocessen biedt u een goede basis voor het beheren van grote milieuproblemen. De vele mondiale veranderingsproblemen waarmee we momenteel te maken hebben, betekenen dat u verschillende werkgelegenheidskansen in verschillende sectoren kunt nastreven.

Alumni onderzoek

In 2017 voerde Dimensus een inzetbaarheidsenquête uit onder alumni van 'Aardwetenschappen'. Uit het onderzoek blijkt dat de inzetbaarheid van afgestudeerden hoog is: 87% van de deelnemers heeft binnen zes maanden na afstuderen met succes een eerste relevante baan gevonden. De meeste deelnemers werken nu op het gebied van consultancy (38%), academisch en bedrijfsonderzoek (41%). Het merendeel van de deelnemers heeft een huidig maandelijks netto inkomen dat varieert van 1500 tot 2500 euro (62%) of 2500 tot> 3500 euro (30%).

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder