"De complexiteit van huidige energietransformaties in Europa en wereldwijd begrijpen"

De Master in Global Energy Transition and Governance richt zich op studenten die hun bacheloropleiding hebben afgerond. Het doel is om studenten een goed begrip te bieden van de complexiteit van de huidige energietransformaties in Europa en wereldwijd. Het programma vindt plaats in Berlijn en Nice en biedt een unieke, multidisciplinaire aanpak die het onderscheidt van andere masteropleidingen op het gebied van energiestudies. Het analyseert de verbanden tussen de verschillende niveaus van energiegovernance , van internationaal tot lokaal niveau , en biedt probleemgericht leren op het kruispunt van theorie en praktijk .

Het een jaar durende programma strekt zich uit over drie termijnen en vindt plaats op twee studielocaties: Nice en Berlijn .

Graad en herkenning

Studenten die het programma succesvol hebben afgerond, krijgen aan het eind van het academiejaar twee certificeringen:

  • Master in Energietransitie en Global Governance: dit is het diploma van CIFE , dat de succesvolle afronding van het academisch curriculum certificeert en 60 ECTS-credits op masterniveau CIFE .
  • De diplomawaardering Chargé de Mission en Organizations Européennes et Internationales (Beleidsmedewerker Europese en internationale organisaties): deze kwalificatie wordt door de Franse staat erkend als een graad op masterniveau (niveau 7 van het European Qualifications Framework EQF).

Toelatingseisen

Dit afstudeerprogramma is bedoeld voor studenten die al een eerste graad hebben behaald (minimum drie jaar studie op universitair niveau).

Bovendien moeten studenten een goede kennis van het Engels hebben.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op www.ie-ei.eu.

Deadline voor aanmelding: 15 september 2019

Overzicht van het academisch jaar

De eerste periode (oktober-december) in Nice omvat lessen over de basis van de vier energiemodules: internationaal energiegovernance , economisch energiegovernance , het EU-energiegovernance en energie en territoria . Elke module wordt aangevuld met seminars over actuele energievraagstukken. Een academische of professionele expert wordt uitgenodigd voor elk evenement.

Voor hun tweede termijn (januari-maart) verhuizen studenten naar Berlijn , waar workshops worden aangeboden voor de vier modules. Elke module organiseert een workshop van een halve dag met een expert. Studenten bereiden de workshops voor in groepswerk met het leveren van papers over thema's die verband houden met het onderwerp van het seminar (klimaatonderhandelingen, energiebeurs, de rol van de EU-interconnecties in de Europese energiemarkt, de EU-fondsen en het territoriale energiebeleid). Om de lokale energie-uitdagingen in het kader van het Duitse energietransitieveld beter te begrijpen, zullen bezoeken worden georganiseerd in samenwerking met lokale instellingen en bedrijven. Een andere focus van deze term zal worden gelegd op de methodologieklassen: een gewijd aan onderzoek en de masterscriptie, en de tweede aan projectmanagement.

In april keren studenten terug naar Nice. De derde termijn (april-juni) is gericht op verdieping van hun kennis over de vier energiemodules. Er wordt speciale aandacht besteed aan methodologische ondersteuning voor het werk van de studenten met betrekking tot hun thesis, inclusief individuele ontmoetingen met de academische supervisors. Tijdens deze termijn kunnen de deelnemers met een simulatiegame hun onderhandelingsvaardigheden testen.

Gedurende deze termijn zullen studenten hun werk aan hun proefschrift finaliseren in nauw contact met hun academische supervisors. De scriptie wordt medio juni opgeleverd en eind juni verdedigd.

Lesmodules

  • Internationaal energiegovernance

Deze module levert de theoretische kennis over de belangrijkste internationale energiegerelateerde problemen en conflicten (grondstoffenvloek, neo-institutionalisme, ontwikkelingssalisme, zwakke / sterke staten, enz.).
Het biedt de deelnemers ook concrete voorbeelden van de opkomst en regulering van energieconflicten wereldwijd om beter te analyseren hoe zij druk uitoefenen op de veiligheid en diversificatie van de energievoorziening. (8 sp.)

  • Economische energiegovernance

Economisch en marktfundamentals worden toegepast op de energiesector om de huidige, meervoudige nationale, regionale en lokale koolstofarme energie begrijpen Pathways in de wereld.
De module onderzoekt hoe de verschillende markten worden gereguleerd en hoe ze de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie beïnvloeden. Het economische perspectief zal de rol van liberalisering, privatisering en regulering van de sector benadrukken. (8 sp.)

  • Europese energiegovernance

Het doel van deze module is om de EU-prioriteiten en het besluitvormingsproces met betrekking tot de transitie van schone energie in Europa onder de aandacht te brengen, en zodoende inzicht te krijgen in factoren in de politieke economie die dit zowel remmen als versnellen. Hoewel de module focust op de manier waarop de verschillende EU-beleidslijnen institutionele instituten en multilevel governance-schemes uitdagen, biedt deze een inzicht in kwesties die op dit moment worden geconfronteerd met Europese beleidsmakers, zoals sociale acceptatie, duurzaamheid van hernieuwbare energiebronnen en snelle vooruitgang in schone energietechnologieën. (8 sp.)

  • Energie en territoria

De deelnemers zullen onderzoeken hoe EU-regio's en steden en meer in het algemeen gebieden hun eigen koolstofarme strategie ontwikkelen op het kruispunt van veel beleid (huisvesting, afvalbeheer, vervoer, brandstofarmoede, milieu en energie) en in het kader van een multilevel governance-systeem.
Concrete voorbeelden van lokale en regionale strategieën zullen worden aangereikt om de hefbomen en obstakels voor meer decentralisatie te analyseren. (8 sp.)

  • Methodologie modules

Studenten verwerven vaardigheden in onderzoeksmethodologie, energieprojectbeheer en de uitwerking van energiestrategieën. Ze zullen concreet experimenteren met verschillende methodologische hulpmiddelen: ten eerste, door het onderzoekswerk voor hun proefschrift en ten tweede, dankzij de methodologische hulpmiddelen van projectmanagement. Studenten worden betrokken bij een simulatie waarbij ze moeten beslissen over de aanleg van een windmolenpark in een gebied. In een onderhandelingswedstrijd moeten de deelnemers een gemeenschappelijke strategie uitwerken in het perspectief van internationale samenwerking op energiegebied. (9 sp.)

  • Scriptie

Voor hun masterproef zullen de deelnemers diepgaand onderzoek verrichten naar een energieprobleem, gekozen en uitgewerkt in regelmatige coördinatie met hun supervisor. Het proefschrift vereist de toepassing van de methodologische hulpmiddelen die de studenten tijdens het programma hebben verworven.
Het academische werk omvat diepgaand bureauonderzoek, mogelijke interviews met externe partners en het schrijven van een proefschrift van ongeveer 17.000 woorden. (15 ECTS). Kandidaten verdedigen hun proefschrift tijdens een mondeling examen. (4 sp.)

Opleiding te volgen in:
  • Engels
Centre international de formation européenne (CIFE)

Zie 5 andere vakken van Centre international de formation européenne (CIFE) »

Laatst bijgewerkt op Augustus 10, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
okt 1, 2019
Duration
1 jaar
Voltijd
Prijs
8,900 EUR
Inclusief accommodatie in Berlijn, programma-gerelateerde reizen en studiereizen.
Deadline
sep 15, 2019
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Einddatum
Juni 26, 2020
Aanmeldingslimiet
sep 15, 2019
Begindatum
okt 1, 2019
Einddatum
Juli 17, 2020
Aanmeldingslimiet
Begindatum
okt 2019
Einddatum
Juni 26, 2020
Aanmeldingslimiet
sep 15, 2019

okt 1, 2019

Location
Aanmeldingslimiet
sep 15, 2019
Einddatum
Juni 26, 2020
Location
Aanmeldingslimiet
sep 15, 2019
Einddatum
Juni 26, 2020
Aanmeldingslimiet
Einddatum
Juli 17, 2020

Global Energy Transition and Governance - Master's degree at CIFE