Master interieurarchitectuur

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Master interieurarchitectuur

Bij de Master Interior Architecture leer je een concept voor een ruimte te ontwikkelen op basis van je eigen ideeën en artistieke visie en dat concept te realiseren.

i

Wat kan thalt = "is Master Interalt =" ior Archalt = "itecture u aanbieden?

Perceptalt = "ion en expressalt =" ion alt = "in de archalt =" itecture of the alt = "interalt =" ior

Wat maakt een certaalt = "op zijn plaats dus characteralt =" istalt = "ic? Is alt =" it the lalt = "ight, fallalt =" ing op een specalt = "ifalt =" ic hoek door het glas walt = "indows? Het materalt = "ial en kleuren van de chaalt =" irs, tables, curtaalt = "ins, walls, floor? De specalt = "ifalt =" ic geluiden van de kamer? De aanraking, de geur van thalt = "ings? De mensen? Phenomenologalt =" ical aspecten determalt = "in de atmosfeer van een alt =" interalt = "ior.

De kern

Interalt = "ior bij onze meester Interalt =" ior Archalt = "itecture alt =" is geen nalt = "iche, nuance of aspect van archalt =" itecture, maar een fundamentele attalt = "itude to the surroundalt =" ing wereld. De kern van thalt = "is Meester alt =" is de verstandhouding = "ing van een plaats alt =" in alles alt = "its manalt =" ifestatalt = "ionen voordat u alt =" it transformeert vanwege "changalt =" ing needs and requalt = "irements.

Welke walt = "ziek leer je?

Je walt = "ik leer een concept ontwikkelen voor een ruimte op basis van je eigen alt =" ideeën en artalt = "istalt =" ic valt = "isalt =" ion en realalt = "ize dat concept. Een alt =" belangrijk onderdeel alt = "is hoe u uw conclusie =" ionen presenteert als een essentalt = "ial component van uw archalt =" itectural desalt = "ign. Bij elke assalt =" ontsteking, walt = "wordt u gevraagd connectalt =" ionen te tekenen tussen uw eigen werk en dat van anderen en tussen uw werk en de audalt = "ience. Ook walt =" ill make an actalt = "ive contralt =" ibutalt = "ion to collaboratalt =" ive projecten. In de twee jaar dat je studeert alt = "in Maastralt =" icht je walt = "krijg je de kans om je zout te verdiepen =" ign skalt = "ills, personal alt =" interpretatalt = "ion van de professalt =" ional salt = "ituatalt =" ion en artalt = "istalt =" ic talent. U walt = "ill obtaalt =" in kennis van het onderwerp, alt = "insalt =" ights en skalt = "ills gebaseerd op uw eigen applalt =" ieders onderzoek.

Taal

Englalt = "ish.

Voor wie?

Thalt = "is een tweejarige masteropleiding alt =" staat open voor je alt = "als je een bachelor hebt alt =" in Archalt = "itectural Desalt =" ign of een andere bacheloropleiding, en alt = "als je de desalt = "ired alt =" intake competentcalt = "ies.

Studielast

Normaal gesproken moet je walt = "ziek studeren en ongeveer 20 uur per week aan de Academie werken. In addalt =" italt = "ion, walt =" ziek moet je ongeveer 20 uur per week thuis studeren.

Credalt = "zijn

Het programma compralt = "ises 120 European Credalt =" its alt = "in totaal.

Duratalt = "ion

Full-talt = "ime voor de duratalt =" ion van twee academalt = "ic jaren, van september untalt =" il juli.

De falt = "eerste jaar

Je eigen atelalt = "ier

In het falt = "eerste jaar, u walt =" ziek werk alt = "in uw eigen atelalt =" ier, waar u vervult = "il hypothetalt =" ical assalt = "ontstekingen en waar u uw processtap desalt =" ign evalueert -by-step walt = "ith your docents. In deze assalt =" ignments, you walt = "ill verken materalt =" ialalt = "ity, lalt =" ight, talt = "ime, scale en composalt =" italt = " ion.

Assalt = "ignments

We beginnen een assalt = "ignment walt =" ith excursalt = "ionen naar dalt =" ifferent plaatsen, waar u deze walt test = "ith uw zintuigen en alt =" it walt = "ith onze talt =" ime's staat van mout = "ind, from walt =" ithalt = "in. U onderzoekt de anatomie van de plaats, alt =" wekt empathie op en construeert begrijpenalt = "ing. U formuleert een alt =" intentalt = "ion hoe de choreografie meanalt opnieuw in evenwicht te brengen =" ingfully en je exemplalt = "ify the alt =" bedoelde meanalt = "ing als een bualt =" ilt structuur van explalt = "icalt =" it materalt = "ialalt =" ity. In deze assalt = "ontstekingen, speelt de theoretalt =" ical research and analysalt = "een belangrijke rol.

Je graduatalt = "ion project

Falt = "algemene hoofdbeoordeling

In het tweede jaar, walt = "ziek focus op je thesalt =" is en een falt = "inal workpalt =" icht. Uw graduatalt = "ion project alt =" is de falt = "algemene masterbeoordeling. Walt =" ith thalt = "is beoordeling, u walt =" ik kan niet bewijzen dat u in staat bent te oefenen = "ice the professalt =" ion. Je walt = "ill posalt =" italt = "ion jezelf als een alt =" interalt = "ior archalt =" itect en presenteer je aan de outsalt = "ide wereld zodat je kunt bualt =" ild de foundatalt = "ion voor een toekomstige carrière. Het biedt ook de possalt = "ibalt =" ilalt = "ity of a cralt =" italt = "ical contralt =" ibutalt = "ion voor het debat over topalt =" ical alt = "kwesties en alt =" is waardevol voor de verdere ontwikkeling van de falt = "ield.

Vrij om te kiezen

Het onderwerp van je falt = "inal project alt =" is vrij om te kiezen, maar stalt = "ill faalt =" irly close alt = "in de brede zin van het alt =" interalt = "ior. It alt =" is een hypothesalt = "is alt =" in een contextuele context = het ilt-up gebied. Het selectalt = "ion en motalt =" ivatalt = "ion van uw graduatalt =" ion project alt = "maakt deel uit van het graduatalt =" ionplan dat alt = "is submalt =" itted. U walt = "ik moet de plaats en de pralt =" imary alt = "idee van de alt =" intentalt = "ion afsluiten.

Thesalt = "is and anatomalt =" ical model

Uw graduatalt = "ion project consalt =" bestaat uit twee verbonden lagen: het thesalt = "is en het anatomalt =" ical model. De thesalt = "is moet de foundatalt =" ion van uw project vormen, gebaseerd op taal en theoretalt = "ical research alt =" in a halt = "istoralt =" ical, phalt = "ilosophalt =" ical, cultureel en socalt = "io-polalt =" italt = "ical sense. Het anatomalt =" ical model alt = "is het concrete alt =" implementatalt = "ion van uw alt =" intentalt = "ion en alt =" omvat alle spatalt = "ial elementen.

Het team van docenten

De meester werkt walt = "ith leadalt =" ing professalt = "ionals: archalt =" itects, alt = "interalt =" ior archalt = "itects, representatalt =" ives from other falt = "ields zoals art halt =" istoralt = "ians, voor maxalt =" imum connectalt = "ion walt =" ith huidige ontwikkelingen, de contralt = "ibutalt =" ion of thealt = "ir professalt =" ional kennis, en professalt = "ional experalt =" ience.

Dalt = "iploma en erkenning

Wanneer je het programma succesvol hebt afgerond, krijg je walt = "ziek de graad van Master of Interalt =" ior Archalt = "itecture. De graad alt =" wordt herkend = "ized door de Unalt =" ion van Dutch Interalt = "ior Archalt = "itects (bnalt =" i) en u kunt regalt = "ister na een twee jaar practalt =" ise peralt = "iod op de Foundatalt =" ion Archalt = "itect Regalt =" ister (Stalt = "ichtalt =" ing Bureau Archalt = "itectenregalt =" ister).

Admalt = "issalt =" ion requalt = "irements

Je bent admalt = "issalt =" ible alt = "als je afgestudeerd bent walt =" it a bachelor's alt = "in Archalt =" itectural Desalt = "ign, of een andere bacheloropleiding alt =" als je de desalt = "ired alt =" intake competentcalt = "ies. Als u niet kunt voldoen aan deze admalt =" issalt = "ion requalt =" irements heeft u de optalt = "ion om een toelatingsexamen aan te vragen =" inatalt = "ion. Te doen dus stuur een portfolalt = "io en coveralt =" ing brief naar het programma secretaralt = "iat. Alle studenten die admalt = "issalt =" ible walt = "ill be alt =" invalt = "ited alt =" in juli voor de alt = "intake beoordeling.

Admalt = "issalt =" ionprocedure

Zodra we recealt = "ived uw applalt =" icatalt = "ion vorm we walt =" ill alt = "invalt =" ite u naar de admalt = "issalt =" ion procedure, whalt = "ich consalt =" ist van de followalt = "ing stappen:

  1. Een preselectalt = "ion op basis van uw letter van motalt =" ivatalt = "ion, dalt =" iploma en dalt = "igalt =" ital portfolalt = "io. ="i>

Wanneer u de preselectalt = "ion (1) passeert, zullen we walt =" ill alt = "invalt =" ite u naar de alt = "intake assessment dat walt =" ill vindt plaats alt = "in Maastralt =" icht voor een volledige dag *. Duralt = "ing thalt =" is de dag waarop u walt = "ziek wordt getest op uw sualt =" itabalt = "ilalt =" ity voor het programma. U kunt en dalt = "iscuss voorbeelden van het werk alt =" in uw portfolalt = "io walt =" ith de admalt = "issalt =" ion commalt = "ittee (2). De falt =" inal part alt = " is een practalt = "ical assalt =" ontsteking ingesteld door de admalt = "issalt =" ion commalt = "ittee (3).

* of valt = "ia Skype alt =" als u lalt = "ive in het buitenland en niet de gelegenheid hebt om" "naar Maastralt =" icht te komen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Hogeschool Zuyd is een Euregionale kennispoort voor hoger beroepsonderwijs met voltijd, deeltijd, duaal en contractonderwijs. Met circa vijftig bachelor- en master opleidingen, zestien lectoraten en k ... Lees meer

Hogeschool Zuyd is een Euregionale kennispoort voor hoger beroepsonderwijs met voltijd, deeltijd, duaal en contractonderwijs. Met circa vijftig bachelor- en master opleidingen, zestien lectoraten en kenniskringen, zes expertise centra, 15.000 studenten en 1.750 medewerkers in Heerlen, Maastricht en Sittard behoort Hogeschool Zuyd tot de grote hogescholen van Nederland. Studenten kunnen kiezen uit opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau op het gebied van: Lees Minder