Master in Chemical Biology


De Chemical Biology Program benadrukt de interface tussen Chemistry and Biology, alsmede de mogelijke toepassingen van andere gebieden. Het omvat de studie van interacties tussen kleine moleculen en hun mogelijke biologische doelwitten, de studie van biologische processen met chemische middelen, geneesmiddelafgifte, alsmede chemische kennis ziektetoestanden, om fundamentele wetenschap kennis voor toekomstige drug discovery inspanningen.

Het programma is ontworpen om afgestudeerden te trainen om in staat initiëren samenwerkingsverbanden over een nieuw tijdperk van onderzoek met een multidisciplinair karakter.

&nbsp

Toelatingsvoorwaarden

  • Kandidaten moeten een Bachelor's degree of het equivalent daarvan te houden met een cumulatieve GPA van ten minste 2.75.
  • Gewenste achtergrond: Science (inclusief Scheikunde, Biologie, Biologische Wetenschappen, Biochemie, Biotechnologie, Microbiologie, Milieuwetenschappen), Farmacie, Farmaceutische Wetenschappen, Verpleegkunde, geneeskunde, of andere aanverwante gebieden

&nbsp

&nbsp

Engels Proficiency

Alle kandidaten moeten een officiële test score hoger dan de minimale score voor toelating in een van de volgende gestandaardiseerde Engels examens te bereiken.

Internationaal Engels Language Testing System (IELTS): 5

Test van het Engels als vreemde taal (TOEFL):

* Papier-based: 500

* Computer-based: 173

* Internet-based: 61

CU-Test van het Engels Taalvaardigheid (CU-TEP): 60

Echter, zijn de aanvragers uit landen waar Engels de moedertaal vrijgesteld van deze eis. Daarnaast kunnen aanvragers met een eerdere diploma van een universiteit waar de enige voertaal is Engels een certificaat van de Universiteit Medium van Instructie aan deze eis te voldoen dienen.

Zie 2 andere vakken van Chulabhorn Graduate Institute »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
Juni 2020
Duration
Op locaties
Op datum
Begindatum
Juni 2020
Aanmeldingslimiet

Juni 2020

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum