Master's degree in exploratie van koolwaterstoffen en minerale hulpbronnen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Master's degree website: href = "https://www.ucm.es/estudios/master-exploraciondehidrocarburosyrecursosminerales

Algemene administratieve vragen: Algemene informatiedienst. E-mail: informacion@ucm.es

Specifieke academische consultaties: mevrouw María Elena Crespo Feo (coördinator). E-mail: ecrespo@ucm.es

 • Soort onderwijs: face-to-face.
 • Aantal aangeboden nieuwe plaatsen: 30
 • Totaal credits: 60
 • Onderwezen talen: Spaans.
 • Indicatieve prijs: 45,02 euro per studiepunt (voor Spanjaarden, buitenlanders uit de gemeenschap en degenen die de wettelijke status van ingezetene in Spanje hebben) en 84,07 euro per studiepunt voor andere studenten.
 • Master scholarship: zie relevante informatie hier .

over

Deze master richt zich op een van de meest toegepaste aspecten van geologie, zoals het verkennen van geologische hulpbronnen, met als doel de professionele focus van postdoctorale studies te versterken en de inzetbaarheid van afgestudeerden te vergroten.

De combinatie van exploratietools voor verschillende soorten hulpbronnen in dezelfde titel is bedoeld om toekomstige professionals veelzijdigheid te bieden tijdens hun loopbaan, of het nu in de olie-industrie, mijnbouwbedrijven of dienstverlenende bedrijven is.

Academiejaar 2020-21

Cursus 1

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

608782

Diagenese en geochemie van organische materie Diagenese en geochemie van organische materie

verplicht

4.5

Ja

608780

Ondergrond Stratigrafie

verplicht

4.5

Ja

608779

Sequentiële stratigrafie

verplicht

4.5

Ja

608785

Geochemische verkenning

verplicht

4.5

Ja

608778

Verkenning geofysica

verplicht

3.0

Ja

608777

Structurele geologie toegepast op verkenning van hulpbronnen

verplicht

4.5

Ja

608787

Verkenningsmodellen

verplicht

4.5

Ja

608781

Petrofysica

verplicht

3.0

Ja

608786

Metallogenische provincies

verplicht

4.5

Ja

608783

Petroleum Systems

verplicht

4.5

Ja

608784

Veldwerk in koolwaterstofverkenning

verplicht

3.0

Ja

608788

Veldwerk in exploratie van minerale hulpbronnen

verplicht

3.0

Ja

608789

Masterproef

Master's Thesis

12.0

Ja

doelstellingen

Geologische hulpbronnen zijn absoluut noodzakelijk voor de samenleving en genereren ook eersteklas economische activiteiten.

Deze titel behandelt kennis over geologische hulpbronnen gegenereerd in sedimentaire bekkens of in diepere geologische contexten. In het bijzonder richt de universitaire masteropleiding zich op het verschaffen van kennis voor de exploratie en evaluatie van koolwaterstoffen en minerale hulpbronnen.

Het belangrijkste doel van de universitaire masteropleiding is om gespecialiseerde en uitstekende training (theoretisch, methodologisch en praktisch) te bieden aan afgestudeerden die zich willen verdiepen in al die aspecten die verband houden met de verkenning en evaluatie van minerale en koolwaterstofbronnen.

De ervaring van geaccrediteerde professionals laat zien dat, afhankelijk van de variaties in de markt voor natuurlijke hulpbronnen, deze professionals hun werkzaamheden hebben afgewisseld met exploratie van koolwaterstoffen en minerale hulpbronnen. Om deze reden combineert deze masteropleiding de competenties waarmee de studenten die het bestuderen, kunnen werken in prospectie voor beide soorten natuurlijke hulpbronnen.

ontvangers

Afgestudeerden in onderwerpen gerelateerd aan geologie en geologische bronnen, zoals geologie, geologische engineering, mijnbouwkunde, natuurwetenschappen, chemische wetenschappen, geofysica, geochemie, terreintechniek, onder anderen.

Waarom deze meester studeren?

Klimaatverandering en de technologische revolutie zijn al motoren van wereldwijde sociaal-economische transformatie. De imperatieve ecologische transitie heeft zijn epicentrum in energievernieuwing, tegenwoordig ondersteund door koolwaterstoffen. Het efficiënter maken van de exploratie, exploitatie en het gebruik van traditionele hulpbronnen, samen met het zoeken naar nieuwe strategische hulpbronnen, vormen een grote wetenschappelijke en technologische uitdaging. Tegelijkertijd moet decarbonisatie worden ondersteund door technologieën zoals geologische opslag of CO2-conversie. De nieuwe energiemodellen zullen ook de exploitatie vereisen van een enorme hoeveelheid minerale hulpbronnen die bestemd is om te voorzien in de groeiende vraag naar een groot aantal chemische elementen, essentieel voor de ontwikkeling en grootschalige inzet van de daarvoor benodigde technologieën. Daarbij komt nog de groeiende behoefte aan exploratie van strategische mineralen, waarvan de beschikbaarheid op korte en middellange termijn een sleutelrol speelt in de geopolitieke kaart.

Geologen, geofysici en geochemisten zijn de professionals die de dupe zijn van uw verkenning en evaluatie. Deze titel beoogt een solide basis te creëren voor onderzoek, ontwikkeling en innovatiewerk op het gebied van exploratie van geologische hulpbronnen. Afgestudeerden worden opgeleid om hun werk uit te voeren in openbare of particuliere centra, instellingen en bedrijven voor het verkennen en exploiteren van minerale en energiebronnen.

De faculteit heeft overeenkomsten met bedrijven die de mogelijkheid bieden om professionele praktijken te ontwikkelen en biedt hoogopgeleide leraren met uitstekende apparatuur en materiaalbronnen (klaslokalen, laboratoria, bibliotheek) en diensten (CAI, bus voor praktijk in het veld). De master heeft een hoog gehalte aan praktische lessen (beheer van specifieke software zoals Petrel en LeapFrog, laboratorium en veldpraktijken met meerdaagse kampen).

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Niet-bekwame universitaire meesters

 • In het bezit zijn van een van de volgende titels:
  • Spaans officieel universitair diploma .
  • Titel afgegeven door een instelling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) en de bevoegdheid in het land van uitgifte voor toegang tot het masteronderwijs.
  • Titel van onderwijssystemen buiten de EHEA die het land van uitgifte machtigt voor toegang tot masteronderwijs, gehomologeerd of gelijkwaardig verklaard aan het diploma en academisch niveau van diploma of bachelor door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding . Bij het ontbreken van de genoemde homologatie of gelijkwaardigheid, zal toestemming van deze universiteit nodig zijn.
 • Of het uitvoeren van de cursus waarin de pre-registratiestudies leiden tot het behalen van een van de voorgaande graden en in een positie zijn om het behalen van hetzelfde te bewijzen vóór de datum die is vastgesteld in de overeenkomstige oproep (zie href = "https: //www.ucm.es/requisitos-de-admision-a-masteres ).
 • Bovendien moeten studenten van buitenlandse onderwijssystemen, wier moedertaal anders is dan Spaans, niveau B2 van de Spaanse taal (of hoger) aantonen.
 • Specifieke vereisten die een van de gevraagde meesters kan hebben. Je kunt het raadplegen door naar de website van de Master zelf te gaan.
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como ... Lees meer

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Lees Minder