Master's degree in actuariële en financiële wetenschappen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Master's degree website: href = "https://www.ucm.es/master-actuarial-y-finanza

Algemene administratieve vragen: Algemene informatiedienst. E-mail: informacion@ucm.es

Specifieke academische vragen: contactgegevens van de coördinatoren op href = "https://www.ucm.es/master-actuarial-y-finanza/coordinador-del-master

 • Soort onderwijs: face-to-face.
 • Aantal aangeboden nieuwe instapplaatsen: 40
 • Totaal credits: 120
 • Onderwezen talen: Spaans.
 • Indicatieve prijs: 45,02 euro per studiepunt (voor Spanjaarden, buitenlanders uit de gemeenschap en degenen die de wettelijke status van ingezetene in Spanje hebben) en 84,07 euro per studiepunt voor andere studenten.
 • Master scholarship: zie relevante informatie hier .

over

Kortom, een actuaris is een hogere afgestudeerde die gespecialiseerd is in het beoordelen en beheersen van de risico's die door de verschillende economische actoren worden gedragen. De opleiding van de actuaris stelt hem onder meer in staat de solvabiliteitsvereisten vast te stellen waaraan in het bijzonder de Underwriters en de Financiële Entiteiten in het algemeen moeten voldoen.

De Master in Actuariële en Financiële Wetenschappen van de Universidad Complutense de Madrid biedt de kennis, voornamelijk in economie, wiskunde en statistiek, waarop het beroep van actuaris is gebaseerd en die samen de kern vormen van Actuariële Wetenschappen. De inhoud van de verschillende vakken die in de masteropleiding worden bestudeerd, is gebaseerd op de richtlijnen die zijn vastgesteld in de zogenaamde kernsyllabus van de Actuarial Consultative Group, die tot doel heeft de actuariële studies in de hele Europese Unie te harmoniseren. De afgestudeerden van de masteropleiding kunnen worden geregistreerd bij het Institute of Spanish Actuaries en kunnen hun activiteiten zowel op nationaal als op Europees niveau uitoefenen.

De Master in Actuariële en Financiële Wetenschappen van de Universidad Complutense de Madrid begon zijn carrière in het academiejaar 2010-11, ter vervanging van de voormalige Bachelor in de Actuariële en Financiële Wetenschappen.

Academiejaar 2020-21

Cursus 1

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

608976

Statistische uitbreiding

verplicht

6.0

Ja

608975

Uitbreiding van wiskunde

verplicht

6.0

Ja

608990

Uitbreiding van de wiskunde van levensverzekeringen. Pensioenregelingen

verplicht

7.0

Ja

608980

Boekhouding en financiële overzichten

verplicht

6.0

Ja

608979

Financiële economie

verplicht

6.0

Ja

608977

Computing en numerieke berekening

verplicht

6.0

Ja

608989

Wiskunde van levensverzekeringen

verplicht

4.0

Ja

608985

Variabele inkomensmarkten

verplicht

7.0

Ja

608978

Micro-economie en macro-economie

verplicht

6.0

Ja

608992

Probabilistische modellen in financiën en verzekeringen

verplicht

7.0

Ja

608987

Sociale zekerheid I

verplicht

4.0

Ja

608993

Markov-processen en Bayesiaanse inferentie

verplicht

4.0

Ja

608981

Juridisch regime van particuliere verzekeringen

verplicht

6.0

Ja

608984

Vastrentende waardering van financiële activa en analyse van marktrisico's

verplicht

4.0

Ja

Cursus 2

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

608996

Actuariële wiskunde-uitbreiding: Solvency II

Optativa

4.0

Ja

608994

Multivariate data-analyse

verplicht

4.0

Ja

608982

Boekhouding van verzekeringsinstellingen

verplicht

4.0

Ja

608999

Risicomanagement

Optativa

4.0

Ja

609000

Financiering van wiskunde

Optativa

4.0

Ja

608995

Geavanceerde wiskunde van financiële derivaten

Optativa

4.0

Ja

608986

Wiskunde van risicobeoordeling en dekking in financiële derivaten

verplicht

6.0

Ja

608991

Wiskunde van schadeverzekeringen: modellen, risicometing en solvabiliteit

verplicht

6.0

Ja

608997

Statistische en machine learning-methoden voor verzekeringsprijzen

Optativa

4.0

Ja

609003

Zakelijke praktijken

Externe praktijken

13,0

Ja

608988

Sociale zekerheid II

verplicht

4.0

Ja

608983

Producten en belastingen

verplicht

4.0

Ja

609002

Master's Thesis

Master's Thesis

6.0

Ja

doelstellingen

Een actuaris is een hogere afgestudeerde die gespecialiseerd is in het beoordelen en beheersen van risico's die door verschillende economische subjecten worden gedragen. De opleiding van de actuaris stelt hem onder meer in staat om de solvabiliteitseisen vast te stellen waaraan met name verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen in het algemeen moeten voldoen.

De Master's Degree in Actuarial and Financial Sciences biedt de kennis, voornamelijk in Economics, Mathematics and Statistics, waarop het beroep van actuaris is gebaseerd en die samen de kern van Actuarial Science vormen.

ontvangers

In het algemeen kan iedereen die een officiële titel heeft van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) of gelijkwaardig, die hen recht geeft op toegang tot de masteropleiding, een aanvraag indienen om de universitaire masteropleiding te volgen, hoewel Afgestudeerden of afgestudeerden in economie, bedrijfskunde en management, financiën en verzekeringen, wiskunde, statistiek en engineering.

Waarom deze meester studeren?

Actuarissen zijn exclusief bekwaam in bepaalde professionele activiteiten en hun werkzaamheden omvatten: particuliere verzekeringsmaatschappijen, sociale zekerheid, advisering en audit op het gebied van verzekeringen en financiën, bankwezen, herverzekeringsentiteiten, risicobeheer met toepassing van financieel-stochastische methodologie in bedrijven en instellingen uit niet-financiële economische sectoren enz. Het actuarisberoep is een gereglementeerd beroep (BOE 20 november 2008).

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Niet-bekwame universitaire meesters

 • In het bezit zijn van een van de volgende titels:
  • Spaanse ambtenaar universitair diploma.
  • Titel afgegeven door een instelling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) en de bevoegdheid in het land van uitgifte voor toegang tot het masteronderwijs.
  • Titel van onderwijssystemen buiten de EHEA die het land van uitgifte machtigt voor toegang tot masteronderwijs, gehomologeerd of gelijkwaardig verklaard aan het diploma en academisch niveau van diploma of bachelor door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding . Bij het ontbreken van de genoemde homologatie of gelijkwaardigheid, zal toestemming van deze universiteit nodig zijn.
 • Of het uitvoeren van de cursus waarin de pre-registratiestudies leiden tot het behalen van een van de voorgaande graden en in een positie zijn om het behalen van hetzelfde te bewijzen vóór de datum die is vastgesteld in de overeenkomstige oproep (zie href = "https: //www.ucm.es/requisitos-de-admision-a-masteres ).
 • Bovendien moeten studenten van buitenlandse onderwijssystemen, wier moedertaal anders is dan Spaans, niveau B2 van de Spaanse taal (of hoger) aantonen.
 • Specifieke vereisten die een van de gevraagde meesters kan hebben. Je kunt het raadplegen door naar de website van de Master zelf te gaan.
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como ... Lees meer

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Lees Minder