Lees de Officiële Beschrijving

Omgaan met verandering in complexe samenlevingen

Het programma maakt het mogelijk de kennis en expertise te ontwikkelen die nodig is om complexe veranderingsprocessen te leiden en analyseren. Het speelt in op de behoefte aan nieuwe vormen van leiderschapsvaardigheden, waar veel vraag naar is op lokaal, nationaal, internationaal en mondiaal niveau.

Door interactie met stafleden uit verschillende disciplines - bedrijf, bestuur, politiek en internationale relaties - en met verschillende maatschappelijke belanghebbenden leren studenten nieuwe vormen van engagement bevorderen in sectoren van de economie en de samenleving. Het programma bereidt de afgestudeerden voor op het werken in de private, publieke of derde sector bij taken waarbij complexe veranderingsprocessen worden geanalyseerd, gepland en gestuurd.

De specialisatie administratieve wetenschappen biedt studenten de juiste academische vaardigheden om te anticiperen op, te analyseren en te reageren op de complexe, dynamische uitdagingen waarmee hedendaagse overheidsorganisaties en -instellingen worden geconfronteerd. Belangrijke onderwerpen zijn governance in de context van hervormingen van de publieke sector, veranderende wijzen van openbare dienstverlening en empirisch onderbouwde beleidsvorming.

Een transversaal thema van de specialisatie is de rol van openbaar bestuur bij het bevorderen van sociaal, ecologisch en economisch duurzame samenlevingen. De studies bestaan ​​uit multidisciplinaire gezamenlijke programmastudies (30 ECTS), specialisatiegebonden geavanceerde studies (25 ECTS), keuzevakken (25 ECTS) en de masterscriptie (40 ECTS).


Bestudeer doelstellingen

Na het voltooien van het masterprogramma in leiderschap voor verandering, hebt u:

 • een geavanceerd inzicht in de rol van leiderschap bij het oplossen van hedendaagse uitdagingen op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau.
 • geleerd om mondiale trends zoals digitalisering, verstedelijking, klimaatverandering, vergrijzing, polarisatie, democratisering en integratie vanuit een multidisciplinair perspectief te onderzoeken.
 • verwierf de vaardigheden om nieuwe vormen van engagement te bevorderen in alle sectoren van de economie en samenleving, geleerd in interactie met personeelsleden uit verschillende disciplines - bedrijf, bestuur, politiek en internationale betrekkingen - en met verschillende maatschappelijke belanghebbenden.
 • beheerst de theoretische en methodologische vaardigheden om relevante onderzoeksproblemen te formuleren en onafhankelijk wetenschappelijk werk te verrichten.
 • de vaardigheden hebben geleerd om de uitdagingen waarmee leiderschap vandaag wordt geconfronteerd te analyseren en te bespreken en om uw standpunten aan meerdere doelgroepen door te geven via verschillende communicatiekanalen.


Inhoud bestuderen

Deze specialisatie in administratieve wetenschappen biedt studenten goede academische vaardigheden om te anticiperen op, te analyseren en te reageren op de complexe, dynamische uitdagingen waarmee hedendaagse overheidsorganisaties en -instellingen worden geconfronteerd. Belangrijke onderwerpen die onder de specialisatie vallen, zijn governance in de context van hervormingen van de publieke sector, veranderende wijzen van openbare dienstverlening en empirisch onderbouwde beleidsvorming. Een transversaal thema van de specialisatie is de rol van openbaar bestuur bij het bevorderen van sociaal, ecologisch en economisch duurzame samenlevingen.

De specialisatie behandelt bestuurlijke uitdagingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau en biedt studenten de mogelijkheid zich te specialiseren in vraagstukken die het best beantwoorden aan hun specifieke interesses. De onderwijsfaculteit bestaat uit vooraanstaande deskundigen op het gebied van openbaar bestuur en management, evenals het milieu- en regionaal beleid.

Studenten die afstuderen aan deze specialisatie, krijgen een Master of Administrative Sciences-graad.


Structuur van studies

Het programma (120 ECTS-credits) bestaat uit vier elementen:

 • Gezamenlijke programma-studies (30 ECTS) vormen de kern van het masterprogramma. De nadruk ligt op interdisciplinaire perspectieven op leiderschap in complexe maatschappelijke processen. Daarnaast richt deze module zich op een verscheidenheid aan belangrijke academische vaardigheden die ook belangrijk zijn voor toekomstige banen (bijv. Onderzoeksmethoden, academisch schrijven en presentatievaardigheden).
 • De module voor geavanceerde studies (25 ECTS) stelt de studenten in staat om diepgaande theoretische, methodologische en conceptuele kennis te verwerven in hun gekozen specialisatie: bedrijfskunde, politiek of openbaar bestuur.
 • Via keuzevakken (25 ECTS) kunnen studenten een uniek profiel ontwikkelen in hun studie op basis van individuele interesses.
 • Master's thesis (40 ECTS) is een individueel onderzoeksproject dat de student in staat stelt om zijn / haar diepgaande kennis van de gekozen specialisatie te tonen.


Carrièremogelijkheden

Het programma bereidt de afgestudeerden voor op het werken in de private, publieke of de derde sector bij taken die betrekking hebben op het analyseren, plannen en sturen van complexe veranderingsprocessen, die zich op lokaal, nationaal, internationaal en mondiaal niveau afspelen. Studenten leren om wetenschappelijk onderzoek naar deze fenomenen uit te voeren en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor een potentiële academische carrière.


Postdoctorale studiemogelijkheden

Het programma geeft recht op postdoctorale studies in administratieve wetenschappen, sociale wetenschappen (internationale betrekkingen, politieke wetenschappen) en bedrijfskunde, bijvoorbeeld in het doctoraatsprogramma van de faculteit management van TUNI.


Collegegeld en beurzen

Het collegegeld voor het programma bedraagt ​​12.000 euro per academisch jaar voor niet-EU / EER-studenten met een beurzensysteem voor betalende studenten.

U bent niet verplicht om de vergoeding te betalen als u:

 • een EU / EER-burger
 • gelijkwaardig aan EU / EER-burger (dwz een burger van Zwitserland)
 • al in Finland wonen (een doorlopende A- of een permanente P / P-EU-verblijfsvergunning), of een Europese blauwe kaart hebben afgegeven in Finland. De vrijstellingsvergunning moet geldig zijn wanneer u een studie aanvraagt ​​en ten minste tot 1 augustus, dat wil zeggen wanneer het studierecht begint. Houd er rekening mee dat een verblijfsvergunning in een ander EU / EER-land u niet vrijstelt van het collegegeld.


Beurzen

Tampere University Scholarships Program is bedoeld voor studenten die collegegeld moeten betalen in masterprogramma's die in het Engels worden aangeboden. Een substantieel aantal beurzen zal beschikbaar zijn. Met de hulp van het beursprogramma biedt Tampere University uitstekende internationale studenten hoogwaardige, maar toch betaalbare, opleidingen.

Bij het invullen van je aanmeldingsformulier voor een masteropleiding, heb je de mogelijkheid om je wens aan te geven om een ​​beurs aan te vragen. De beslissing over de toegekende beurs wordt u medegedeeld met informatie over toelating.

Opleiding te volgen in:
Engels
Tampere University

Zie 30 andere vakken van Tampere University »

Laatst bijgewerkt op September 25, 2018
Deze cursus is Campus based
Begindatum
Aug. 2019
Duration
2 jaar
Voltijd
Prijs
12,000 EUR
per academisch jaar voor niet-EU / EER-studenten.
Op locaties
Op datum
Begindatum
Aug. 2019
Aanmeldingslimiet

Aug. 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum