Master's Degree in planning en beheer van toeristische bestemmingen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

 • Soort onderwijs: face-to-face.
 • Aantal aangeboden nieuwe instapplaatsen: 40
 • Totaal credits: 60
 • Onderwezen talen: Spaans.
 • Richtprijs: € 45,02 per credit.
 • Master scholarship: zie relevante informatie hier .

doelstellingen

Toerisme heeft een belangrijke territoriale dimensie. De bestemmingen, met hun middelen, vormen de basis van het systeem en daarin worden de negatieve en positieve effecten van de ontwikkeling van de toeristische activiteit gevoeld. Om deze reden is, afgezien van de zakelijke activiteit van bemiddelingsprocessen (agentschappen, touroperators, transport) en processen met betrekking tot het verlenen van diensten op bestemming (accommodatie, catering, inkomende bedrijven), het succes van toerisme in goede handen meting van de juiste planning en beheer van toeristische activiteit op de ruimtes waarin het plaatsvindt, toeristische bestemmingen op verschillende schalen.

Deze Master's Degree in Planning and Management of Tourist Destinations is bedoeld om te reageren op de behoeften van technische specialisatie en management op dit gebied door professionals op te leiden die:

 • Ken de basisprincipes en methodologieën van territoriale toeristische planning.
 • De managementinstrumenten kunnen gebruiken om een actieplan voor toerisme op te stellen.
 • Ze weten hoe ze criteria van economische levensvatbaarheid en sociaal bestuur moeten beheren.
 • Ontwikkel managementvaardigheden voor de regering van initiatieven voor toeristische ontwikkeling.
 • En ze kunnen middelen en territoriaal kapitaal beheren om gedifferentieerde toeristische producten te ontwerpen en te structureren.

Academiejaar 2020-21

Cursus 1

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

608217

Conceptualisatie en typologie van toeristische bestemmingen

verplicht

3.0

Ja

608230

Human Team Management

verplicht

3.0

Ja

608229

Beheer en organisatie van de toeristische bestemming: Dmo

verplicht

3.0

Ja

608219

The Tourist Product: Conceptualization, Structure and Design

verplicht

3.0

Ja

608221

Juridische omgeving van toeristische planning

verplicht

3.0

Ja

608218

Factoren en beleid voor toeristische ontwikkeling

verplicht

3.0

Ja

608226

Duurzaam beheer van toeristische bestemmingen

verplicht

3.0

Ja

608223

Beheer en ontwikkeling van toerisme in natuurlijke en landelijke gebieden

verplicht

3.0

Ja

608227

Beheer en ontwikkeling van toerisme in kustbestemmingen en kustgebieden

verplicht

3.0

Ja

608224

Beheer en ontwikkeling van stedelijk en cultureel toerisme

verplicht

3.0

Ja

608228

Implementatie van de toeristische bestemmingsstrategie: projectbeheer en monitoring

verplicht

3.0

Ja

608216

Planning van de toeristische bestemming

verplicht

3.0

Ja

608222

Positionering en geïntegreerde communicatie van toeristische bestemmingen

verplicht

3.0

Ja

608231

Externe praktijken

Externe praktijken

6.0

Ja

608225

Kwaliteitsmanagementsystemen voor toeristische bestemmingen

verplicht

3.0

Ja

608220

Technologische informatiesystemen van de toeristische bestemming

verplicht

3.0

Ja

608232

Master's Thesis

Master's Thesis

9.0

Ja

ontvangers

De masteropleiding is gericht op studenten met een eerdere opleiding in toerisme en / of geografie en ruimtelijke planning, maar ook op professionals met eerdere ervaring in bestemmingsbeheer of in de toeristische sector in het algemeen. Om toegang te krijgen tot de Master's Degree in Planning and Management of Tourist Destinations, moet je in het bezit zijn van een officiële Spaanse universitaire opleiding of een andere die is afgegeven door een instelling voor hoger onderwijs in de Europese hogeronderwijsruimte die de bevoegdheid verleent in het land dat de titel afgeeft voor toegang tot de leer van de Master's Degree. Evenzo kunnen afgestudeerden toegang krijgen in overeenstemming met onderwijssystemen buiten de Europese hogeronderwijsruimte, zonder dat hun graden hoeven te worden gehomologeerd, na verificatie door de Complutense Universiteit dat ze een opleidingsniveau accrediteren dat gelijkwaardig is aan de overeenkomstige universitaire graden.

De volgende eerdere opleidingsprofielen worden aangegeven als toegangseis in volgorde van voorkeur: afgestudeerden in toerisme, in geografie en ruimtelijke planning, afgestudeerden in geografie, afgestudeerden in toerisme en andere afgestudeerden in sociale en juridische wetenschappen, op voorwaarde dat ze een verband met het diploma aantonen.

Waarom deze meester studeren?

Toerisme is een zeer belangrijke activiteit voor de Spaanse economie. Professionele profielen met betrekking tot de planning en het beheer van toeristische bestemmingen zijn erg gewild in een land waar een grotere toeristenmobiliteit en ingrijpende veranderingen in de gedragspatronen van bezoekers van het nieuwe millennium een versneld proces van territoriaal toerisme veroorzaken. In feite is de inzet voor toerisme als ontwikkelingsvector recentelijk zeer aanwezig geweest in ontwikkelingsbeleid en -strategieën op meerdere niveaus. En deze stimulans voor het toerisme heeft de overvloed aan bureaus voor de ontwikkeling van toerisme, instellingen en entiteiten met zich meegebracht die ook een werkende niche zijn voor toeristische professionals.

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Niet-bekwame universitaire meesters

 • In het bezit zijn van een van de volgende titels:
  • Spaans officieel universitair diploma .
  • Titel afgegeven door een instelling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) en de bevoegdheid in het land van uitgifte voor toegang tot het masteronderwijs.
  • Titel van onderwijssystemen buiten de EHEA die het land van uitgifte machtigt voor toegang tot masteronderwijs, gehomologeerd of gelijkwaardig verklaard aan het diploma en academisch niveau van diploma of bachelor door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding . Bij het ontbreken van de genoemde homologatie of gelijkwaardigheid, zal toestemming van deze universiteit nodig zijn.
 • Of voer uit tijdens de cursus waarin u studies vooraf inschrijft die leiden tot het behalen van een van de voorgaande graden en in staat bent om het behalen ervan voor 30 september 2020 te bewijzen.
 • Bovendien moeten studenten van buitenlandse onderwijssystemen, wier moedertaal anders is dan Spaans, niveau B2 van de Spaanse taal (of hoger) aantonen.
 • Specifieke vereisten die een van de gevraagde meesters kan hebben. Je kunt het raadplegen door naar de website van de Master zelf te gaan.
Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como ... Lees meer

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Lees Minder