Masterprogramma in geïntegreerde klimaatsysteemwetenschappen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Masterprogramma in geïntegreerde klimaatsysteemwetenschappen

De analyse en beoordeling van ons klimaat- en aardsysteem vereisen steeds meer interdisciplinaire competenties. Het MSc ICSS-programma geeft les aan alle onderwerpen die bij klimaatonderzoek betrokken zijn om een holistisch beeld van het klimaatsysteem te geven. Onze interdisciplinaire claim daagt het traditionele vakgebonden onderwijs uit.

Door deze aanpak en het verlenen van interdisciplinaire competenties heeft het MSc ICSS-programma een unieke verkooppropositie. De locatie in Hamburg met toegang tot de Duitse hub voor klimaatonderzoek biedt ideale studieomstandigheden.

De lessen zijn beperkt tot 20 studenten. Dit onderzoeksgerichte programma werd in 2018 door ASIIN opnieuw geaccrediteerd.120262_MScprogramcoursesTitelbildGottschalk.JPGUHH / SICSS / Gottschalk

Een master's degree in Integrated Climate System Sciences legt de basis voor een carrière in wetenschap en onderzoek en kwalificeert studenten om een doctoraat te behalen. Het kwalificeert verder afgestudeerden voor een carrière als adviseur van de klimaatwetenschap of woordvoerder in internationale organisaties, evenals globale ondernemingen en agentschappen.

leerplan

Het MSc-programma in Integrated Climate System Sciences (ICSS) combineert natuurwetenschappen met klimaatrelevante aspecten van sociale en economische wetenschappen. Deze interdisciplinaire benadering stelt u in staat de processen van klimaatvariabiliteit en klimaatverandering en de respectieve gevolgen voor samenlevingen te begrijpen, inclusief hoe zij hierop reageren.

Studenten studeren verplichte vakken en keuzevakken uit de drie programmatracks:

Programma Track 1: Physics of the Climate System

Cursussen in fysica van het klimaatsysteem bieden de basiskennis voor het begrijpen van de meteorologische en oceanografische processen in het klimaatsysteem. Speciale nadruk ligt op het functioneren van het klimaatsysteem op aarde, te beginnen met de stralingsbalans en het wereldwijde energiebudget. De lezingen beschrijven de oceanische en atmosferische gemiddelde toestand, maar ook de interactie tussen beide sferen, resulterend in klimaatvariabiliteit van decadale tot paleo tijdschalen. Er is een sterke focus op numerieke modellering van oceanische en atmosferische processen.

Programma Track 2: Biogeochemie van het klimaatsysteem

Cursussen in biogeochemie van het klimaatsysteem stellen u in staat de processen te begrijpen die de belangrijkste mondiale cycli van biogeochemische materie tussen de atmosfeer, de oceaan en het land beheersen. Dit omvat de verklaring van geologische en biologische oorzaken (door de mens veroorzaakt of buitenaards) voor milieu- of klimaatveranderingen op tijdschalen van enkele tot miljoenen jaren. Deze lezingen verklaren de interactie van biogeochemische processen in het klimaatsysteem en benadrukken het belang van deze processen op alle temporele en ruimtelijke schalen.

Programma Track 3: Klimaatgerelateerde economie en sociale wetenschappen

In deze cursussen raakt u bekend met de basisbeginselen van de economische en sociale wetenschappen om deze kennis toe te passen op klimaatgerelateerde problemen. U kunt uw aandacht richten op klimaatbeleid, klimaateconomie, mens-milieu-interacties, veiligheidsaspecten of klimaatcommunicatie. Je leert scenario's voor klimaat-energie-economie evalueren, krijgt een fundamenteel inzicht in de interacties tussen mens en milieu en leert hoe je de maatschappelijke effecten en conflicten van klimaatverandering kunt beoordelen.

Algemene focus: interdisciplinaire cursussen

De beoordeling van klimaatverandering vereist interdisciplinaire competenties. Het MSc ICSS-programma biedt speciale lezingen, die u aanmoedigen om uw interdisciplinaire kijk op bepaalde problemen en uitdagingen uit te breiden. Deze lezingen beginnen bij het begin van de opleiding binnen de module Basic Scientific Skills en worden later voortgezet met lezingen over geselecteerde overkoepelende aspecten van klimaatonderzoek (bijvoorbeeld 'Schalen in het klimaatsysteem' of 'Onzeker 2 graden'). Het Climate Study Project in het derde semester en tot slot de MSc-scriptie incl. de presentatie ervan in het vierde semester biedt een breed scala aan mogelijkheden om interdisciplinaire benaderingen te realiseren en een geïntegreerde visie op wereldwijde of regionale aspecten van klimaatverandering.

In de laatste twee semesters wordt van de studenten verwacht dat ze hun kennis verdiepen in een van de drie specialisatiegebieden.

Individueel academisch advies is beschikbaar gedurende het hele programma. We dringen er bij de eerste semestudenten op aan om in de beginweken van oktober oriëntatie-activiteiten bij te wonen.

Uitstekende carrièreperspectieven
Ongeveer de helft van onze afgestudeerden begint een carrière in de academische wereld na te streven. Er zijn echter ook uitstekende vooruitzichten voor diegenen die willen gaan werken in de industrie of ontwikkelingssamenwerking. Gewoonlijk vinden onze afgestudeerden binnen 6 maanden na hun afstuderen een goede eerste positie.

120302_190621_Diagramme_Cliccs2.jpg

120301_190621_Diagramme_Cliccs3.jpg

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The School of Integrated Climate and Earth System Sciences SICSS is a Graduate School that conjoins all scientific early career stages: from MSc study programs, through doctoral projects towards Post- ... Lees meer

The School of Integrated Climate and Earth System Sciences SICSS is a Graduate School that conjoins all scientific early career stages: from MSc study programs, through doctoral projects towards Post-Doc and Junior-Prof. status. SICSS is an integral part of the educational concept of Universität Hamburg (which has recently been awarded the status of a ‘University of Excellence’). SICSS stands for interdisciplinary and research-oriented education in Earth and Climate System Science. The scientific network in Hamburg, Germany provides an ideal infrastructure and research environment for early career Researchers. Lees Minder