Masteropleiding in creatieve duurzaamheid - MSc in technologie

Algemeen

4 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

De cruciale mondiale uitdagingen van onze tijd, zoals de klimaatcrisis, armoede, sociale en economische ongelijkheid en bevolkingsgroei, vragen om een multidisciplinaire mentaliteit om nieuwe oplossingen te zoeken. Om aan deze behoefte te voldoen, brengt het Creative Sustainability Master's Program (CS) toonaangevende expertise samen van de School of Business, de School of Arts, Design and Architecture en de School of Chemical Engineering.

Bestudeer doelstellingen

De kritieke mondiale uitdagingen van onze tijd, zoals de klimaatcrisis, armoede, sociale en economische ongelijkheid en bevolkingsgroei, vragen om nieuwe denkwijzen om nieuwe oplossingen te zoeken. Het Creative Sustainability Master's Program (CS) brengt toonaangevende expertise samen van de School of Business, de School of Arts, Design and Architecture en de School of Chemical Engineering om een multidisciplinaire leeromgeving te vormen die toptalent aantrekt. Studenten die aan het programma deelnemen, delen allemaal dezelfde passie om de overgang naar een duurzame samenleving te helpen versnellen.

Het CS-programma leidt de volgende generatie ingenieurs op wiens vaardigheden verder gaan dan de traditionele technische expertise om te kunnen deelnemen aan multidisciplinaire en multi-stakeholder innovatieprocessen. Na het behalen van de masteropleiding Creatieve Duurzaamheid hebben afgestudeerden:

 • Mogelijkheid om systeemdenken te integreren in het oplossen van problemen. Afgestudeerden begrijpen de onderling verbonden en onderling afhankelijke aard van moderne uitdagingen en kunnen oplossingen voorstellen vanuit een holistisch perspectief.
 • Cognitieve flexibiliteit en ontwerpdenken. Dankzij het multidisciplinaire karakter van het programma beschikken afgestudeerden over een brede reeks vaardigheden die hun creatieve probleemoplossende vaardigheden verbeteren.
 • State-of-the-art en toegepaste materiaaltechnische kennis. Afgestudeerden begrijpen de principes van de circulaire economie en kunnen hun technische kennis toepassen op de ontwikkeling van nieuwe duurzame materialen.
 • Uitgebreide analytische vaardigheden. Afgestudeerden beheersen analytische tools voor duurzaamheidsbeoordeling.
 • Sterke interpersoonlijke vaardigheden. Afgestudeerden kunnen een dialoog aangaan met experts uit verschillende vakgebieden en werken als onderdeel van cultureel diverse en transdisciplinaire teams.
 • Sterk begrip van duurzaamheidsbeheer. Afgestudeerden zijn in staat duurzaamheidsinitiatieven te beheren voor de samenleving als geheel, voor zakelijke doeleinden en voor de behoeften van andere organisaties. Ze hebben ook inzicht gekregen in de manier waarop verschillende organisatievormen en werkpraktijken het streven naar duurzaamheid kunnen ondersteunen.

Taal van instructie

In de masteropleiding Creative Sustainability is de voertaal Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

De onderzoeken zijn onderverdeeld in vier verschillende categorieën:

 • Verplichte gezamenlijke CS-studies: de verplichte kernstudies die alle CS-masterstudenten van de drie scholen samen studeren. Deze omvatten cursussen over systeemdenken, creatief teamwerk, evenals ecologische, sociale en economische aspecten van duurzame ontwikkeling.
 • Verplichte schoolstudies: de verplichte studies binnen de eigen school. Op de School of Chemical Engineering zijn dit bijvoorbeeld cursussen gerelateerd aan biobased materialen en circulaire economie.
 • Alternatieve CS-studies: studies die beschikbaar zijn voor CS-masterstudenten van elk van de drie scholen.
 • Keuzevakken: minorstudies of cursussen in andere programma's aan de Aalto University of andere Finse universiteiten, internationaal studentenuitwisselingsprogramma, stage of cursussen uit alternatieve CS-cursuslijst.

De verplichte gezamenlijke cursussen en de verplichte cursussen voor de CHEM-tak van het programma zijn bedoeld om te worden gevolgd tijdens het eerste jaar van het programma. In het tweede jaar hebben studenten de flexibiliteit om cursussen te kiezen op basis van hun interesses en het soort specialisatie dat ze willen verwerven.

Onderwerpen

De twee belangrijkste onderwerpen die specifiek zijn voor de studenten van de School of Chemical Engineering zijn circulaire economie en biomaterialen. Metaalrecycling en het minimaliseren van mijnschade krijgen veel aandacht en studenten kunnen er ook voor kiezen om dieper in te gaan op het onderwerp biomaterialen, door bijvoorbeeld bosbiomassa en biobased polymeren te bestuderen die een drastische impact kunnen hebben op het afvalprobleem, van verpakking tot textiel. Om een concreet voorbeeld te geven van enkele van de behandelde onderwerpen, is hieronder een lijst met cursussen gekozen uit het uitgebreide curriculum van het programma:

 • Materiaal voor een wereld in transitie (5 sp.)
 • Grondbeginselen van chemische thermodynamica (5 sp.)
 • Metaalrecyclingtechnologieën (5 sp.)
 • Plantaardige biomassa (5 sp.)
 • Circulaire economie voor materiaalverwerking (5 sp.)
methoden

De pedagogische benadering is gebaseerd op de integratie van onderwijs en onderzoek, challenge-based en blended learning, en een sterke verbinding met praktische resultaten. De lesmethoden variëren van interactieve klassikale lessen en laboratoriumwerk tot groepsopdrachten en praktische projecten die worden uitgevoerd voor partnerorganisaties.

Het programma maakt deel uit van de Europese kennis- en innovatiegemeenschap EIT Climate-KIC, die werkt aan het versnellen van de overgang naar een koolstofvrije economie. Studenten komen in contact met universiteitsstudenten van elders in Europa en nemen deel aan opleidingen en activiteiten die door de gemeenschap worden georganiseerd.

Structuur

In totaal omvat de masteropleiding Creative Sustainability in totaal 120 ECTS-studiepunten. Het tweejarige programma bestaat uit:

 • Verplichte studies in creatieve duurzaamheid (60 sp.)
 • Minor studies (20 sp.)
 • Keuzevakken (10 sp.)
 • Masterproef (30 sp.)
Persoonlijk studieplan (PSP)

Het Persoonlijk Studieplan (PSP) is een praktisch hulpmiddel om het eigen studietraject van een student te definiëren en een optimale selectie van cursussen samen te stellen die aansluiten bij de interesses en programmavereisten van de student. PSP is ook een handig hulpmiddel voor studenten om hun studie bij te houden. Het laat op zijn best zien waar studenten zijn met hun studie en stelt concrete mijlpalen vast die ze kunnen volgen.

internationalisering

Een antwoord op de ecologische, sociale en economische uitdagingen vereist intercultureel begrip en samenwerking op mondiaal niveau. Het Creative Sustainability-programma is een leeromgeving die echt internationaal is: tot op heden is het het programma bij uitstek voor studenten uit 54 verschillende landen van over de hele wereld. Dankzij dit vindt de CS-leerervaring plaats in een diverse, terwijl een gelijkgestemde en ondersteunende groep van zeer gemotiveerde studenten en docenten.

Concrete voorbeelden van mogelijkheden om iemands mondiale competentie te ontwikkelen zijn:

 • cursussen kiezen met de interculturele benadering, vreemde talen leren en / of student-tutor worden voor internationale studenten
 • het voltooien van een deel van de opleiding in het buitenland aan een internationale partneruniversiteit als uitwisselingsstudent
 • het geven van praktijkopleiding of masterproef in het buitenland
 • een zomercursus volgen in het buitenland

Aalto University is internationaal van aard en verwelkomt elk jaar duizenden buitenlandse studenten uit het buitenland. Deze studenten sluiten zich niet alleen aan bij de diverse Aalto gemeenschap door middel van hun studie, maar ook door middel van meerdere vrijetijdsevenementen, vieringen en buitenschoolse activiteiten op de campus. Actieve bijlesprogramma's en ondersteunende diensten werken er hard aan om internationale studenten te helpen integreren in de Scandinavische cultuur en zich thuis te voelen in Finland.

Samenwerking met andere partijen

Het internationale en multidisciplinaire leerplatform van het programma combineert business, design, chemische technologie en materiaalkunde op een manier die studenten voorbereidt om te reageren op de bepalende uitdagingen van de huidige samenleving. Studenten studeren in multidisciplinaire teams, vergroten hun begrip van verschillende disciplines en maken holistische benaderingen mogelijk. Dit activeert studenten om nieuwe duurzame oplossingen te creëren voor de menselijke, stedelijke, industriële en zakelijke omgeving.

Aalto University staat bekend om het overbruggen van disciplines van zaken, kunst, technologie en wetenschap. De levendige campus en de vrijheid om keuzevakken op de universiteit te kiezen, brengen studenten uit verschillende vakgebieden onder één dak. Deze spontane multidisciplinariteitsomgeving roept nieuwe ideeën op, verzamelt enthousiastelingen om zich heen en baart vriendschappen, netwerken en zo nu en dan startups.

Carrièremogelijkheden

Duurzaamheidsoverwegingen doen zich voor in alle zakelijke en industriële contexten en daarom zijn er verschillende mogelijke carrièremogelijkheden voor mensen met expertise in duurzaamheid en materiaalkunde. Afgestudeerden van Creative Sustainability van Chemical Engineering kunnen bijvoorbeeld een van de volgende loopbaantrajecten volgen:

 • Werken als managers op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsontwikkeling in industrieën die worden geconfronteerd met en te maken hebben met grote ecologische uitdagingen (bijv. Bosbouw, productie, elektronica, landbouw)
 • Werken aan de ontwikkeling van nieuwe materiaaloplossingen voor de circulaire economie
 • Een ondernemende onderneming aangaan
 • Werkzaam in strategische en leidinggevende posities in de publieke sector

Aalto University heeft gevestigde carrièrediensten om de werkgelegenheid van studenten en afgestudeerden in Finland en in het buitenland te ondersteunen. Dankzij het flexibele curriculum werken veel Aalto studenten al tijdens hun studie en garanderen ze zich voor het afstuderen instapposities. Er is ook een zeer actieve ondernemersgemeenschap bij Aalto , die als springplank fungeert voor het oprichten van een bedrijf.

Postdoctorale studieopties

De masteropleiding Creative Sustainability - MSc in Technology aan Aalto wordt beschouwd als een uitstekende basis voor doctorale studies en postdoc-posities.

Opleidingsspecifieke toelatingseisen en evaluatiecriteria

Aanvragers worden eerst geëvalueerd op basis van de algemene toelatingseisen van Aalto (te vinden op https: // www. Aalto .fi / en / study-at- Aalto / solliciteren-op-masterprogramma's). Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies, worden vervolgens beoordeeld op basis van de onderstaande evaluatiecriteria.

Aanvragen worden eerst beoordeeld op de volgende (kritische) criteria.

 • Academische prestatie
 • Relevantie van eerdere onderzoeken

Alleen de aanvragen die aan de vereisten voor deze criteria voldoen, worden beoordeeld op basis van de volledige set evaluatiecriteria. Na evaluatie van de overige onderstaande criteria, worden de beste kandidaten geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van alle criteria.

 • Erkenning en kwaliteit van een instelling
 • Geschiktheid
 • Andere competentiegebieden

Het programma heeft geen minimumquotum dat moet worden ingevuld en niet alle in aanmerking komende aanvragers zullen noodzakelijkerwijs worden toegelaten.

Academische prestatie
Wat wordt geëvalueerd GPA van de bachelordiploma
Toelatingseisen

Het succes van de aanvrager in zijn / haar eerdere studies (die een basis vormen voor aanmelding voor het programma) zal worden beoordeeld op basis van het Grade Point Average (GPA). Kandidaten moeten een GPA hebben die gelijk is aan minimaal 3,0 (op een schaal van 1,0 - 5,0, waarbij 1,0 het minimum is om te slagen).

Geëvalueerde documenten
Transcript (en) van records, getuigschrift (en)
Relevantie van eerdere onderzoeken
Wat wordt geëvalueerd Inhoud en kwantiteit van eerdere studies in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen.
Toelatingseisen

BSc of gelijkwaardig diploma in een relevant gebied van wetenschap of techniek.

Relevante graden (velden): materiaalkunde / engineering, natuurkunde, chemische technologie, werktuigbouwkunde, metallurgie, papierwetenschappen, houtwetenschappen, textieltechniek

Voorbeelden van kernvakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde, procestechniek, chemische technologie, metallurgie, composietenwetenschap / techniek

Kennis en vaardigheden: Voldoende kennis van wiskunde, natuurkunde, scheikunde is verplicht. Kennis van materiaalkunde en engineering van metalen en niet-metalen, evenals materialen van biologische oorsprong, is zeer wenselijk.

Naast de studies die aanleiding geven om op het programma van toepassing te zijn, worden ook andere mogelijke studies geëvalueerd. De studiemogelijkheid moet echter echt nieuwe kennis opleveren en de carrièremogelijkheden van de aanvrager vergroten. Kandidaten die al een masterdiploma op een nauw verwant gebied hebben, worden dus alleen toegelaten met goed gemotiveerde redenen die in de motivatiebrief moeten worden toegelicht.

Geëvalueerde documenten Transcript (en) van records, getuigschrift (en)
Erkenning en kwaliteit van een instelling
Wat wordt geëvalueerd Erkenning en kwaliteit van de vorige instelling van de aanvrager.
Toelatingseisen De vorige instelling van de aanvrager (waar de graad die de basis voor de aanvraag heeft ingediend, is voltooid) zal worden beoordeeld op basis van de erkenning en kwaliteit van de instelling.
Geëvalueerde documenten Internationale en nationale ranglijsten van instellingen voor hoger onderwijs.
Geschiktheid

Wat wordt geëvalueerd Verdere toepasbaarheid van de aanvrager op de studieoptie, motivatie en inzet voor de studies.
Toelatingseisen

De aanvrager moet duidelijk een oprechte motivatie aantonen om het gekozen vakgebied te bestuderen. De kandidaat moet ook uitleggen hoe zijn / haar eerdere studies het studeren in de gekozen studieoptie ondersteunen en waarom hij / zij een goede kandidaat zou zijn voor de studieoptie. Zie de verdere instructies voor de motivatiebrief hieronder.

De onderzoeken moeten echt nieuwe kennis opleveren. Als de aanvrager al een masterdiploma heeft, moet hij / zij duidelijk aangeven waarom hij / zij een aanvraag indient voor een andere masterdiploma.

Geëvalueerde documenten

Motivatiebrief

Andere competentiegebieden
Wat wordt geëvalueerd Werkervaring en andere opgedane kennis / prestaties zoals publicaties
Toelatingseisen

De andere relevante prestaties of ervaringen van de aanvrager worden geëvalueerd als ze in de aanvraag worden gedocumenteerd:

 • werkervaring op een gebied dat verband houdt met de studieoptie
 • deelname aan wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan het vakgebied van de studieoptie dat heeft geleid tot publicaties of posters
 • aanbevelingen waarin de academische bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat op het gebied van de studierichting wordt vermeld
Geëvalueerde documenten Curriculum vitae, aanbevelingsbrieven, bewijs van dienstverband, publicaties
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder