Masteropleiding in circulaire economie

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het bestaande economische systeem is gebaseerd op de "nemen, maken en weggooien" -benadering die voornamelijk wordt aangedreven door fossiele brandstoffen.

De veronderstelling is dat toenemende economische groei voldoende overschot oplevert om de daaruit voortvloeiende nadelige milieueffecten op te vangen. Het systeem blijft echter alleen bestaan als er voldoende middelen in het circuit aanwezig zijn en de economie een duurzaam fundament heeft.

De circulaire economie streeft ernaar producten, materialen en andere hulpbronnen zo goed mogelijk bruikbaar en waardevol te houden. Het doel is om economische groei los te koppelen van het verbruik van eindige natuurlijke hulpbronnen door de kringlopen van productlevenscycli te sluiten. Idealiter is het systeem waarin hulpbronnen eindeloos naar goederen en diensten worden gecirculeerd, afvalvrij en aangedreven door duurzame energiesystemen.

In dit masterprogramma leer je hoe je in verschillende situaties middelen kunt besparen door bijvoorbeeld goederen te vervangen door diensten door het gebruik van informatietechnologie te vergroten. Je leert ook om op deeleconomie gebaseerde oplossingen te creëren die zijn gebaseerd op de capaciteiten van individuen en gemeenschappen.

Daarnaast leer je hoe verschillende biobased oplossingen ons kunnen helpen om systemen te bouwen zonder afval. In een circulaire economie staat de rol van het bedrijfsleven centraal en leer je ook over de dynamiek van duurzame bedrijfsmodellen.

Het programma is zeer geschikt voor mensen die al actief zijn in de werkende wereld omdat de face-to-face contactinstructie voornamelijk bestaat uit intensieve periodes op donderdag en vrijdag.

Leerresultaten

Verbetering van de hulpbronnenefficiëntie is een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.

Een circulaire economie is een regeneratief systeem dat erop gericht is afval, emissies en energieverbruik te minimaliseren door materiaal- en energiekringlopen te vertragen, sluiten en verkleinen. Het doel is om economische groei los te koppelen van het verbruik van eindige hulpbronnen.

In dit masterprogramma leer je hoe je hulpbronnenefficiëntie kunt verbeteren door bijvoorbeeld een verbeterd ontwerp voor materiaalterugwinning en revisie.

Je leert hoe een circulaire economie een toegevoegde waarde kan bieden aan bedrijven, hoe materiaalcycli kunnen worden gecreëerd om effectiever te zijn, hoe een deeleconomie kan worden toegepast en hoe individuen en gemeenschappen toegevoegde waarde kunnen bieden aan oplossingen.

Je krijgt:

 • professionele vaardigheden in de circulaire economie: je begrijpt de vereisten van een systematische verandering en technische mogelijkheden van industriële, service-, gemeenschaps- en primaire productieprocessen en -systemen om de impact op het milieu te minimaliseren;
 • competentie in het toepassen van theorieën om de verschuiving van een lineair model naar een circulaire economie mogelijk te maken;
 • kennis om nieuwe operationele modellen in de samenleving te introduceren en om nieuwe technische en organisatorische oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen te innoveren; je zult ook in staat zijn om de complexe onderlinge afhankelijkheden van zowel lokale als mondiale milieuproblemen te verklaren;
 • vaardigheden om in een multidisciplinaire omgeving te werken - na het voltooien van de studie beschik je over goede competenties om in internationale en multidisciplinaire omgevingen te werken.

Diploma structuur en studies

De masteropleiding in Circulaire Economie is een tweejarig programma. Het leidt tot de graad van Master of Science in Technology, M.Sc. (Tech.), Wat 120 ECTS-credits is.

Het programma omvat kern-, geavanceerde specialisatie-, minor- en keuzevakken.

Kernstudies, 34 ECTS-credits, introduceren het concept van circulaire economie in verschillende contexten en bieden een goed begrip van mondiale duurzaamheidsuitdagingen.

Geavanceerde specialisatiestudies, 29 ECTS-credits, verdiepen het geavanceerde vermogen van studenten om technische en biologische materialen en andere hulpbronnen in individuele sectoren en industrieën te beheren volgens de principes van de circulaire economie. Studenten zullen ook een project uitvoeren om een real-life duurzaamheidsuitdaging op te lossen.

Minorstudies, minimaal 20 ECTS-credits, kunnen worden gekozen uit alle minorvakken die worden aangeboden door LUT-masterprogramma's. Minor studies in Energietechnologie of Industrial Engineering and Management worden aanbevolen.

Keuzevakken die voor het programma worden aanbevolen, zijn bijv. Lifecycle Assessment in Circular Economy (7 ECTS-credits), Air Pollution Control (6 ECTS-credits), Inleiding tot Business and Sustainability (3 ECTS-credits) of Business and Sustainability (6 ECTS-credits).

De masterproef , 30 ECTS-credits, is een geavanceerd onderzoeksproject dat tijdens het vierde semester wordt afgerond. De masterproef vereist ongeveer zes maanden voltijds werk.

Carriere vooruitzichten

De masteropleiding bereidt je voor om als professional in de circulaire economie te werken in een breed scala aan functies die zich primair richten op duurzaam ondernemen en productie.

Als afgestudeerde kun je werk vinden in de industrie, adviesbureaus, regelgevende instanties en overheids- en niet-gouvernementele organisaties, waar groeiende belangstelling voor duurzaamheid nieuwe werkgelegenheidskansen biedt.

Typische banen voor afgestudeerden van dit programma:

 • Milieuspecialist bij een adviesbureau
 • Specialist in duurzaamheid in productontwikkeling
 • Duurzaamheidsspecialist in stadsplanning
 • Milieumanager in een industriële onderneming
 • Milieuambtenaar voor een overheidsinstantie
 • Specialist in duurzaamheid in de bouwsector
 • Milieu- en veiligheidsspecialist in de industrie
 • Onderzoeker in een onderzoeksinstituut
 • Gemeentelijke milieumanager

Je hebt ook een stevige basis om je studies in doctoraatsprogramma's voort te zetten.

Hoe aan te vragen

Neem een van de belangrijkste beslissingen voor uw toekomst en studeer bij ons - we beloven dat u uw investering de moeite waard maakt.

Elk jaar start een groot aantal studenten van over de hele wereld met hun studie aan de LUT University .

Waarom wordt u niet een van de volgende die zich bij ons aansluit?

Wees nieuwsgierig. Wees een van ons.

Je kunt je aanmelden voor deze masteropleiding via het reguliere toelatingsproces:

 • Reguliere toelating: 1 december 2020 - 20 januari 2021
Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

LUT University is a pioneering science university in Finland, bringing together the fields of science and business since 1969.

LUT University is a pioneering science university in Finland, bringing together the fields of science and business since 1969. Lees Minder
Lappeenranta , Lahti + 1 Meer Minder