Master of Technology in Geomatics

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Master of Technology in Geomatics

Faculteit Techniek - CEPT University


GEOMATICS, in de volksmond bekend als Geo-Informatica, verwijst naar de wiskunde, wetenschap en technologie die wordt gebruikt om ruimtelijke informatie te bestuderen. Het is een veld met oude wortels, moderne relevantie en een oog voor de toekomst. Deze multidisciplinaire cursus integreert de acquisitie, beheer, analyse, modellering en presentatie van geospatiale informatie./>

M.Tech in Geomatics is een multidisciplinaire professionele cursus waarin geavanceerde onderwerpen zoals Remote Sensing, GIS, Database Management Systemen, Spatial Data Analysis, Programming Languages, Photogrammetry, GPS en Location Based Systems, LiDAR, Big-data, Web en Mobile GIS , Open Source-technologieën, projectplanning en geo-visualisatie worden aangeleerd. Het biedt een unieke kans om de brede toepassingen op multidisciplinaire gebieden van engineering, bouw, infrastructuur, nutsbedrijven, planning, management, informatietechnologie en governance te verkennen.

Het programma legt de nadruk op theorie, praktische toepassingen door middel van hands-on oefeningen, studio (real-time case studies) en onafhankelijk proefschrift. Faculteit leden zijn afkomstig uit wetenschappelijke en academische instellingen, ervaren professionals met een grondige theoretische en praktische kennis die toegepaste ervaring naar de klas brengen. Een brede bekendheid en aanmoediging om deel uit te maken van rijke kennisuitwisselingsprogramma's, zoals nationale en internationale seminars, workshops en zomercursussen met betrekking tot de Geospatial industrie, zijn door de jaren heen een belangrijke sterkte gebleven van het programma, sinds de oprichting ervan aan de CEPT University in 1987.

M. Tech in Geomatics aan de CEPT University wordt aangevuld met hypermoderne cursussen met de nieuwste technologieën en toepassingen voor natuurlijke en gebouwde omgeving. CEPT University koestert de individuele interesses en capaciteiten van zijn studenten en helpt hen hun eigen academische Pathways in kaart te brengen met aandacht voor het hoofdprogramma en het individuele interessegebied.

Met het toenemende bewustzijn en de noodzaak van besluitvorming door middel van informatietechnologie, kunnen afgestudeerden van het M.Tech Geomatics-programma hun loopbaan opbouwen met overheidsinstanties en -organisaties, bedrijfshuizen, ngo's, academische en onderzoeksorganisaties. Onze studenten zijn met succes nationaal en internationaal geplaatst, terwijl velen ook succesvol zijn geweest in het starten en opzetten van een adviesbureau voor het aanbieden van Geospatial-oplossingen.


verkiesbaarheid/>


Minimale kwalificaties/>

Aanvragers voor de M.Tech. programma in de algemene categorie moet minimaal 55% verzamelcijfers hebben en die in de gereserveerde categorieën moeten minimaal 50% verzamelcijfers hebben in bachelordiploma (of gelijkwaardig) in Civiele techniek / Computer Engineering / Milieutechniek / Elektronica en Communicatie Engineering / Informatie Technologie / Watervoorraden / Landbouw / Planning / Architectuur van een erkende universiteit / instelling.

De aanvrager moet het XII-examen in de wetenschapsstroom met natuurkunde en wiskunde hebben voltooid als verplichte vakken.


OF/>

Aanvragers voor de M.Tech. programma in de algemene categorie moet minimaal 55% verzamelmarkering hebben en die in de gereserveerde categorieën minimaal 50% verzamelcijfers in master (of gelijkwaardig) in basiswetenschappen / aardwetenschappen / klimaatwetenschap / milieukunde / informatie Technologie / Rampenbeheer / Geografie van een erkende universiteit / instelling.

De aanvrager moet het XII-examen in de wetenschapsstroom met natuurkunde en wiskunde hebben voltooid als verplichte vakken.

zitplaatsen

Sanctioned Intake: 24

Toelatingsprocedure


Toelatingsproces voor het programma op Master of Technology (M.Tech.) In Geomatics/>

Aanmeldingsprocedure:

Volgens de beslissing van de universiteit, zal het gehele aanvraagproces online worden uitgevoerd. Het toelatingsformulier is gebruikelijk voor alle bovenstaande drie programma's en er moet één formulier worden ingevuld om toegang te krijgen tot een van de bovenstaande programma's.


Geschiktheidscriteria voor aanvragen:/>

Aanvragers voor de M.Tech. programma in de algemene categorie moet minimaal 55% verzamelmarkering hebben en die in de gereserveerde categorieën minimaal 50% verzamelcijfers in een kwalificerende graad (of equivalent) van een erkende universiteit / instelling. Kandidaat moet XII-examen hebben afgelegd in de wetenschappelijke stroom met wiskunde en natuurkunde als verplichte vakken.

Naam van het programma


Evaluatieproces van ontvangen aanvragen:/>

Dit gebeurt in vijf fasen zoals hieronder vermeld:


Fase 1 - Onderzoek om in aanmerking te komen: Alle ontvangen aanvragen zullen worden onderzocht op basis van informatie die wordt verstrekt / geüpload in de aanvraagformulieren. Deze toetsing moet nagaan of de aanvrager voldoet aan bovengenoemde criteria. Alleen de aanvragers die voldoen aan de toelatingscriteria en die de toets hebben doorlopen, komen in aanmerking voor fase 2 (toelatingsexamen)./>

Fase 2 - shortlist van kandidaten op basis van toelatingsexamen: alle in aanmerking komende aanvragers worden opgeroepen voor een toelatingsexamen. Deze fase omvat een shortlist van kandidaten die in aanmerking komen voor persoonlijke interviews. De shortlisting zal gebaseerd zijn op een verdienstenlijst opgesteld aan de hand van de volgende criteria van academische prestaties en toelatingsexamen:

Werkwijze

* Opmerking: in het geval dat de resultaten van het laatste semester in behandeling zijn, worden de percentages tot het voorlaatste semester in aanmerking genomen.

Top 250 sollicitanten worden opgeroepen voor fase 3 (persoonlijk interview). Houd er rekening mee dat in dit stadium alle kandidaten voor gereserveerde categorieën die voor het examen zijn verschenen, zullen worden opgeroepen voor het persoonlijke sollicitatieproces.

Fase 3 - Evaluatie via persoonlijk interview: de persoonlijke interviews voor alle kandidaten op de shortlist worden beoordeeld door een panel van faculteitsleden met behulp van de onderstaande criteria en gewichten:

Werkwijze


Fase 4 - Voorbereiding van de verdienlijst: een geconsolideerde meritelijst zal worden opgesteld door de cijfers van de academische prestatie en het toelatingsexamen (fase 2) bij te tellen; en merken van persoonlijk interview en werkervaring (fase 3). Dit betekent dat de geconsolideerde verdienstenlijst gebaseerd zal zijn op de cijfers behaald in alle 4 criteria gegeven in de tabellen van fase 2 en 3. Merk op dat een lijst met verdiensten zal worden gegenereerd voor alle M.Tech. programma's zonder BEP./>

De volledige geconsolideerde verdienstenlijst van de geïnterviewde kandidaten wordt weergegeven op de CEPT-website. Kandidaten zullen worden geroepen op basis van hun ranglijst in verdienstenlijst voor counseling (fase 5) op de CEPT-campus.

Fase 5 - Counseling: Counselling wordt gehouden op de CEPT-campus. Een geselecteerd aantal aanvragers moet op de dag van counseling persoonlijk naar de campus komen. Aanvragers zullen plaatsen worden aangeboden in alle drie de M.Tech. programma's op basis van beschikbaarheid en in aanmerking te komen criteria en zal moeten kiezen om toelating te krijgen in dat specifieke programma. In het geval dat hij geen toegang krijgt tot een programma volgens zijn / haar keuze, zal hij / zij de voorkeur moeten aanvullen op het moment van alleen counseling. In het geval van een vacature in een bepaald programma in de toekomst, zal de vacature worden vervuld door de volgende geschikte kandidaat op basis van de gevulde voorkeursvorm.

vergoedingen


Kosten voor academisch jaar 2018-19 worden binnenkort bijgewerkt./>


Financiële ondersteuning voor studenten/>

Houd er rekening mee dat u Pre Admission Scholarship ( Means cum Merit ) kunt gebruiken door het studiebeurtenisformulier in te vullen. Beurzen die variëren van 25% tot 75% van het jaarlijkse collegegeld worden toegekend aan geselecteerde studenten uit de in aanmerking komende aanvragen.


De laatste datum voor het indienen van de beurs is 20 april 2018/>


Geschiktheid voor de studiebeurs:/>

  • Studenten met gezinsinkomen minder dan Rs. 10 lacs per jaar komen in aanmerking om deze beurs aan te vragen.
  • Ontvangers van de beurs ontvangen de beurs voor de volledige duur van het programma behoudens het handhaven van een minimum van 2.7 SGPA (het equivalent van B-) in elk semester en het voltooien van alle cursussen in de eerste poging.


Belangrijke instructies:/>

  • Universiteit heeft het recht om de beursaanvraag af te wijzen in geval van afwezigheid van de vereiste ondersteunende documenten die door de aanvrager moeten worden ingediend.
  • De toekenning van de studiebeurs wordt samen met uw toelatingsaanbieding aangekondigd, maar het bedrag wordt na één maand vanaf het begin van het semester / de lessen uitbetaald.


Neem voor nadere informatie hierover contact op met Admissions Office in de onderstaande contactgegevens./>

Admissions Office

Telefoon: 1800-270-4030

E-mail: admissions@cept.ac.in


Dien je kandidatuur hier in

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

CEPT University focuses on understanding, designing, planning, constructing and managing human habitats. Its teaching programs build thoughtful professionals and its research programs deepen understan ... Lees meer

CEPT University focuses on understanding, designing, planning, constructing and managing human habitats. Its teaching programs build thoughtful professionals and its research programs deepen understanding of human settlements. CEPT University also undertakes advisory projects to further the goal of making habitats more livable. Lees Minder