Master of Science in industriële ingenieurswetenschappen en management

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het programma Industrial Engineering and Management (IEM) biedt studenten de essentiële vaardigheden en ondernemersgeest om op technologie gebaseerde bedrijven te creëren en te transformeren. Ons programma is een unieke combinatie van engineering-, bedrijfs- en leiderschapsstudies die u in staat zullen stellen om waarde en duurzaam concurrentievoordeel voor organisaties te creëren als een toekomstige leider op het hoogste niveau. Afgestudeerde ingenieurs van het programma zijn voorbereid op uitdagende functies om de meest complexe zakelijke problemen op te lossen, waaronder het maken van strategieën, het ontwikkelen van dagelijkse activiteiten en het ontwerpen van toekomstige organisaties.

Bestudeer doelstellingen

Bedrijven worden steeds meer gevormd door technologie. Ons programma bereidt afgestudeerden voor om op technologie gebaseerde bedrijven te leiden en te ontwikkelen door technische, economische en menselijke perspectieven te combineren. Afgestudeerden van het Industrial Engineering and Management-programma hebben:

 • Een integraal begrip van technologie en zaken. Je begrijpt engineeringprocessen, technische systemen en onderliggende technologieën en hoe deze verbonden zijn met het waardecreatieproces van bedrijven.
 • Sterk leiderschap en mensenvaardigheden. Je bent toegerust om organisaties te leiden en te ontwikkelen en mensen te motiveren om hun inherente potentieel te realiseren.
 • Praktische probleemoplossende vaardigheden. Je beschikt over praktische praktische vaardigheden om complexe bedrijfsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van geavanceerde data-analyse.
 • Een can-do-houding. U zult zelfverzekerd en bereid zijn om uitdagingen aan te gaan en nieuwe taken vastberaden aan te pakken.
 • Een ondernemersgeest. U kunt innovatieve kansen identificeren om waarde toe te voegen voor op technologie gebaseerde bedrijven.
 • Brede kennis van diverse organisaties. U kunt hun kennis toepassen op een breed scala van op technologie gebaseerde bedrijven, van beginnende startups tot grote multinationale ondernemingen.
 • Hands-on ervaring. Je hebt praktische ervaring met het omzetten van de theorieën in de context van op technologie gebaseerde bedrijven.

Na hun afstuderen van het IEM-programma hebben afgestudeerden een solide competentie in engineering en business, evenals breed toepasbare praktische leiderschaps- en probleemoplossende vaardigheden.

Taal van instructie

De instructietaal is voornamelijk Engels en het programma kan volledig in het Engels worden voltooid. Sommige cursussen kunnen in het Fins of Zweeds worden gevolgd.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

Het studeren van Industrial Engineering and Management is een combinatie van state-of-the-art theoretische op onderzoek gebaseerde inzichten en praktisch leren door middel van cases en groepsopdrachten. Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende toonaangevende bedrijven en de studenten kunnen als onderdeel van de cursus onderzoek doen voor de bedrijven.

Ons programma is zeer multidisciplinair en flexibel. Er zijn tal van onderwerpen en cursussen waaruit u uw perfecte studietraject kunt kiezen. Studenten krijgen inzichten van elk van de drie belangrijkste opties om een overzicht te krijgen van industriële engineering en management. De curricula zijn te vinden op het studentenportaal Into. De belangrijkste opties zijn:

Operationeel beheer

De major in operations management omvat kwesties van operationele strategie tot efficiënte uitvoering van operaties die de kern vormen van succesvolle op technologie gebaseerde bedrijven. Deze variëren van het configureren van geschikte middelen en processen tot een productiesysteem dat het beste bijdraagt aan de doelstellingen en concurrentievoordeel van de organisatie tot het beheren van het productiesysteem om de beste match te bieden met vraag en aanbod. De major in operations management bouwt voort op de algemene principes van operations management, maar legt de nadruk op nieuwe manieren om de uitdagingen het hoofd te bieden en de kansen te benutten die verband houden met het creëren en transformeren van op technologie gebaseerde bedrijven. Lees meer >>

Organisatieontwerp en leiderschap

De major in organisatieontwerp en leiderschap richt zich op kwesties van organisatieontwerp, motivatie en leiderschap die cruciaal zijn voor de oprichting en transformatie van op technologie gebaseerde bedrijven. De centrale vraag die wordt gesteld, is hoe bedrijven kunnen groeien en bloeien met behoud van hun aanpassingsvermogen, creativiteit en ondernemersgeest. Het succes van elke organisatie hangt af van het potentieel van haar mensen en haar capaciteiten om een doelgerichte organisatie te behouden. Om zichzelf te kunnen vernieuwen, moeten bedrijven hun menselijk potentieel ontketenen en ontwikkelen door teams en individuen in staat te stellen zichzelf te organiseren (in plaats van alleen beslissingen van topmanagers uit te voeren) en collectieve actie na te streven om ondernemerskansen te grijpen. Lees meer >>

Strategie

De major in strategie richt zich op onderwerpen die verband houden met de identificatie, formulering en implementatie van acties die de bedrijfsprestaties verbeteren of ondersteunen en zo de oprichting en transformatie van op technologie gebaseerde bedrijven ondersteunen. Het identificeren van de juiste handelwijze vereist het vermogen om een breed scala aan verschillende soorten informatie te analyseren en samen te stellen en om een oordeel te vellen. Vaak wordt een dergelijke analyse uitgevoerd door teams. Om hun doelstellingen te bereiken, moeten de acties ook worden geïmplementeerd en in de praktijk worden gebracht. Lees meer >>

Minor studies

De technische minor garandeert dat de student het gepaste kennisniveau verwerft in een technische discipline. De minor kan worden gekozen uit een passend vakgebied, waarbij geschiktheid afhangt van de opleiding van de student. Lees meer over de minorstudies

De instructietaal is voornamelijk Engels en het programma kan volledig in het Engels worden voltooid. Sommige cursussen kunnen in het Fins of Zweeds worden gevolgd. Ongeacht de taal, de verscheidenheid aan cursussen is uitgebreid en behandelt onderwerpen als ondernemerschap, innovatie en financiën. Hier zijn een paar voorbeelden van de brede cursuskeuze:

 • Adaptieve en creatieve organisaties ontwerpen (5 sp.)
 • Service Operations Management (5 sp.)
 • Startup Finance (5 sp.)
 • Strategieën voor groei en vernieuwing (5 sp.)

Structuur van studies

Industrial Engineering and Management wordt georganiseerd door de School of Science en omvat in totaal 120 ECTS-credits. Het tweejarige programma bestaat uit:

 • Major (45 sp.)
 • Minor (20 sp.)
 • Keuzevakken (25 sp.)
 • Masterproef (30 sp.)

De minor wordt gekozen uit een technisch veld en op basis van de diepgaande kennis die tijdens de bachelorstudies is opgedaan.

Aan het begin van hun studie stellen studenten hun persoonlijke studieplannen (HOPS) samen met behulp van het programmamedewerker. Het primaire doel van HOPS is ervoor te zorgen dat de studies de belangen van de student ondersteunen en in een logische volgorde worden voltooid.

Persoonlijk studieplan (HOPS)

Persoonlijk Studieplan (HOPS) is een praktisch hulpmiddel om het eigen studietraject van een student te bepalen, dwz het samenstellen van een optimale selectie van cursussen, afgestemd op de interesses van de student en de programmavereisten. HOP is ook een handig hulpmiddel om studies bij te houden. Het laat hoogstens zien in welk stadium studenten zich bevinden met hun studie en stelt concrete mijlpalen voor die ze kunnen volgen.

Een hoofdvak of specialisatie kiezen

De majors in het programma zijn Operations Management, Organization Design en Leadership and Strategy.

Scriptie

Studenten moeten een masterproef afronden. Dit is een onderzoeksopdracht met een werklast van 30 ECTS-studiepunten. De student en de promotor zijn het eens over het onderwerp van het proefschrift. Masterproeven worden meestal geschreven voor een bedrijf of voor een van de onderzoeksprojecten van de betreffende afdeling.

internationalisering

De studieomgeving van het programma is zeer internationaal en studies worden uitgevoerd in multiculturele groepen. Studenten kunnen deelnemen aan het internationale uitwisselingsprogramma op één van Aalto University 's vele top-tier partner universiteiten wereldwijd. Andere opties om internationale ervaring op te doen, zijn onder meer een zomercursus of praktische training in het buitenland.

Afgezien van de studies is het studentenleven onder IEM-studenten erg gastvrij en actief. Nieuwe studenten kunnen lid worden van de IEM-studentenorganisatie Prodeko, die verschillende activiteiten, evenementen en andere mogelijkheden biedt om studies in evenwicht te brengen met vrije tijd. Naast de onschatbare steun van Prodeko, fungeren de alumni van het programma als mentoren voor internationale studenten, waardoor hun integratie in de IEM- en Aalto gemeenschappen soepel Aalto .

Als Prodeko-leden sluiten studenten zich ook aan bij de internationale studentenorganisatie ESTIEM die evenementen en activiteiten in heel Europa organiseert voor IEM-studenten. Het omvat meer dan 60 studentenorganisaties over het hele continent en biedt niet alleen geweldige netwerkmogelijkheden, maar ook mogelijkheden om verantwoordelijkheid te nemen in verschillende leiderschapsposities - al als student.

Aalto University is internationaal van aard en verwelkomt elk jaar duizenden buitenlandse studenten en uitwisselingsstudenten. Deze studenten sluiten zich niet alleen aan bij de diverse Aalto gemeenschap door middel van studies, maar ook door middel van meerdere vrijetijdsevenementen, activiteiten en vieringen op de campus. Programmabeheerders, actieve student-docenten en studentondersteunende diensten werken rigoureus om internationale studenten te helpen integreren in de Scandinavische cultuur en hen thuis in Finland te verwelkomen.

Multidisciplinaire mogelijkheden

Het programma zelf is multidisciplinair. Het is niet geheel gericht op de technische mogelijkheden maar ook op het leiderschap en de menselijke vaardigheden. Studenten kunnen keuzevakken kiezen van andere scholen van Aalto University of van andere Finse universiteiten. Ook de technische minor kan gekozen worden uit andere afdelingsscholen.

Aalto University staat bekend om het overbruggen van disciplines van zaken, kunst, technologie en wetenschap. De levendige campus brengt studenten uit verschillende vakgebieden onder één dak. Deze spontane multidisciplinaire omgeving roept nieuwe ideeën op, verzamelt enthousiastelingen om zich heen en zorgt voor vriendschappen, netwerken en zo nu en dan startups.

Samenwerking met andere partijen

De afdeling Industrial Engineering and Management werkt nauw samen met de nationale en internationale bedrijven (van start-ups tot multinationale ondernemingen) en onderzoeksinstituten uit het veld. Daarnaast heeft de afdeling academische samenwerking met hoogwaardige internationale universiteiten en onderzoeksorganisaties.

Onderzoeksfocus

De onderwerpen van de belangrijkste zijn gekoppeld aan doorlopende onderzoeksfocusgebieden in de Afdeling Industriële Engineering en Management aan de Aalto University School of Science.

Carrièremogelijkheden

Het studeren van Industrial Engineering and Management opent veel verschillende loopbaantrajecten in organisaties, variërend van startups tot multinationals, adviesbureaus en ngo's. Onze alumni hebben ook tal van bedrijven opgericht. Doorgaans werken afgestudeerden in de rol van expert, analist of projectmanagement in hun eerste baan na hun afstuderen.

De nauwe samenwerking van onze afdeling met de industrie en een actief alumninetwerk helpt studenten relaties op te bouwen met bedrijven tijdens de studie. Verder organiseert de studievereniging van Industrial Engineering and Management netwerkbijeenkomsten zoals een jaarlijks seminar voor studenten en alumni. Verschillende bedrijven bieden ook masterproefposities aan die kunnen leiden tot werkgelegenheid na het afstuderen.

Aalto University heeft gevestigde carrièrediensten die u zullen ondersteunen bij het vinden van werk in Finland en in het buitenland. Aalto studenten hebben de neiging om na hun afstuderen gemakkelijk een goede baan te vinden. Bij Aalto is ook een actieve ondernemersgemeenschap aanwezig, die kan helpen als springplank voor het oprichten van uw bedrijf. Ten slotte, als een academische carrière van belang is, is de masteropleiding Industrial Engineering een uitstekende basis voor doctoraatsstudies en postdoctorale functies.

Programmaspecifieke evaluatiecriteria

De aanvragers worden eerst geëvalueerd op basis van de algemene toelatingseisen van Aalto . Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria voor masterstudies worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

Het selectieproces voor degenen die voldoen aan de algemene subsidiabiliteitscriteria wordt hierna beschreven.

De afdeling Industrial Engineering and Management is verantwoordelijk voor de academische evaluatie. De faculteitsraad van de faculteit bestaat uit academische faculteitsleden van de afdeling en voert de evaluatie uit. De Raad behoudt zich het recht voor om te beslissen over de exacte interpretatie van de eerder beschreven criteria. Het evaluatieproces is zeer competitief en het toelatingsquotum beperkt de instroom.

Ten eerste overweegt de Raad

 • Academische prestatie
 • Relevantie van eerdere onderzoeken

Alleen de aanvragers die aan de minimumvereisten voor deze criteria voldoen, worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de volledige reeks evaluatiecriteria, waaronder ook

 • Erkenning en kwaliteit van de instelling
 • Geschiktheid
 • Andere competentiegebieden

De academische prestatie is het belangrijkste criterium. Aangezien alle gekwalificeerde kandidaten uitstekende academische prestaties leveren, zijn de relevantie van eerdere studies en geschiktheid ook significant. In een strakke competitie kan elk verschil tussen zelfs sollicitanten echter cruciaal worden gezien de uiteindelijke rangorde.

Aanvullende informatie voor de aanvragers met een diploma van een hogeschool (met name voor het vakgebied IEM)

Een diploma van een hogeschool behoort tot de “overige bachelordiploma's” genoemd in het academisch evaluatiecriterium “Relevantie eerdere studies”. Lees daarom zorgvuldig de omschrijving van het criterium en let bij het voorbereiden van uw aanvraag op de volgende adviezen.

Kandidaten met een bachelordiploma in Industrial Engineering and Management of in andere domeinen dan engineering moeten een minor of gelijkwaardige oriëntatie tonen op een vakgebied dat duidelijk verschilt van industriële engineering en management. Logistiek, kennismanagement, business intelligence of ERP-systemen zijn hierbij bijvoorbeeld geen geschikte onderwerpen.

Met betrekking tot studies in de wiskunde zijn de meest gewenste onderwerpen discrete wiskunde, matrixalgebra en waarschijnlijkheid en statistiek.

Merk op dat de cursusnamen in transcripties de inhoud niet altijd eenduidig verduidelijken. Het is de plicht van de aanvrager om aanvullende documentatie bij zijn / haar aanvraag te voegen.

Academische prestatie
Wat wordt er geëvalueerd? Cijfers van de vorige graad (en) en de eerdere tijd tot afstuderen
Wat we zoeken in een sollicitant

We laten alleen kandidaten toe met uitstekende academische prestaties. Het diploma en / of het officiële cijferlijst van universitaire dossiers moet duidelijk aangeven dat de kandidaat tot de beste studenten behoorde (top 10-15%) aan zijn of haar thuisuniversiteit. Een kandidaat heeft bijvoorbeeld consequent de beste cijfers behaald tijdens de studies (zeer hoog gewogen gemiddelde of GPA), wat doorgaans leidt tot afstuderen met onderscheiding. Aanvragers van Finse universiteiten moeten bijvoorbeeld een GPA van ten minste 4,0 hebben op de indelingsschaal van 1-5. Voor hogescholen is de verwachte GPA over het algemeen echter minimaal 4,5. We benadrukken de cijfers die zijn behaald in de graad die als eerste toelaat om te solliciteren.

We zoeken studenten die het programma op termijn met succes zullen afronden. Daarom is de eerdere tijd tot afstuderen van de aanvrager van belang naast de GPA. Als de aanvrager meerdere relevante diploma's heeft, heeft alle bijgevoegde informatie invloed op de beoordeling, maar we waarderen consistente prestaties gedurende het academische record. Het niveau van de hoogst behaalde graad is in deze context echter geen bewijs van academische prestaties.

Geëvalueerde documenten Transcript (en) van records, getuigschrift (en)
Criticality Kritisch
Relevantie van eerdere onderzoeken

Wat wordt er geëvalueerd? Inhoud en kwantiteit van de eerdere opleidingen in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
Wat we zoeken in een sollicitant

We geven de voorkeur aan kandidaten met een Bachelor of Science (B.Sc.) diploma op een bepaald gebied van engineering en ten minste 25 ECTS bedrijfskunde die in het diploma zijn opgenomen.

Met betrekking tot bedrijfsstudies moet de aanvraag duidelijk basiskennis van managementwetenschap aantonen, die ten minste de basisconcepten van markten en concurrentie, operationeel beheer, gedrag van organisaties en financieel beheer omvat.

Andere bachelordiploma's kunnen geschikt zijn als de inhoud van deze studies, samen met relevante niet-universitaire studies op universitair niveau, vergelijkbaar is met de geprefereerde graden. De aanvraagdocumenten moeten ondubbelzinnig voldoende studies aantonen die vergelijkbaar zijn met typische technische studies op bachelorniveau:

 • Technische wiskunde op universitair niveau ten minste 25 ECTS
 • Universitair niveau informatica en programmeren van minimaal 10 ECTS
 • Natuurkunde of scheikunde op universitair niveau ten minste 10 ECTS of 10 extra ECTS in informatica of data-analyse
 • Minor of gelijkwaardige oriëntatie in een vakgebied dat verschilt van industriële engineering en management 25 ECTS

Hoewel de studies in de relevante vakgebieden het minimumniveau zouden bereiken, kunnen ze inferieur zijn in vergelijking met andere aanvragers.

De graad in het masterprogramma in IEM moet de aanvrager ook echt nieuwe kennis opleveren. We kunnen voor verdere evaluatie geen kandidaten in overweging nemen die al een masterdiploma op het gebied van industriële engineering en management of een gelijkwaardig diploma hebben, of die een gelijkwaardige combinatie van ingenieurs- en bedrijfskunde hebben afgerond.

Kortom, de inhoud van de voorgaande graden kan de evaluatie zowel positief als negatief beïnvloeden. Tekortkomingen op het gebied van bedrijfskunde of typische technische studies verzwakken de toepassing. Het aantal graden of het aantal studies is op zich geen voordeel, en overlappende graden vormen een duidelijk nadeel.

Geëvalueerde documenten

Transcript (en) van records, getuigschrift (en)

Cursusbeschrijvingen van cursussen die zijn gevolgd in de eerder genoemde relevante vakgebieden in gevallen waarin het aantal bedrijfsstudies niet groter is dan 25 ECTS of de aanvrager geen B.Sc. op een bepaald gebied van engineering.

Criticality

kritisch

Erkenning en kwaliteit van de instelling
Wat wordt er geëvalueerd? Erkenning en kwaliteit van de vorige instelling van de aanvrager
Wat we zoeken in een sollicitant Het eerdere diploma van de aanvrager wordt beoordeeld op basis van de internationale reputatie en academische kwaliteit van de universiteit en het programma.
Geëvalueerde documenten Internationale en nationale ranglijsten van instellingen voor hoger onderwijs
Criticality Niet kritisch
Geschiktheid
Wat wordt er geëvalueerd? Motivatie en inzet van de aanvrager voor de studies
Wat we zoeken in een sollicitant

Aanvragers moeten blijk geven van een duidelijke interesse en bereidheid om de opleiding na te streven. Ze moeten nadenken over hun bereidheid om aan Aalto University te studeren en over hun capaciteiten en doelen met betrekking tot de doelstellingen van ons programma. Hierbij moeten aanvragers in gedachten houden dat ze, zodra ze zijn toegelaten tot het programma, deel zullen uitmaken van een zeer actieve gemeenschap van studenten en alumni met ruime mogelijkheden voor betrokkenheid. Ze worden dus aangemoedigd om vertrouwd te raken met de activiteiten en waarden van de Prodeko-gemeenschap.

Als een aanvrager al een M.Sc. of hogere academische graad, moet hij / zij zijn / haar motivatie om aan de opleiding deel te nemen en af te studeren grondig beschrijven. Voor het verbeteren van kennis in management is geen diplomastudie nodig omdat het Finse onderwijssysteem hiervoor andere mogelijkheden biedt. Niet-universitaire of open universitaire studies worden bijvoorbeeld aanbevolen als aanvulling op de eerdere graad of om iemands professionele vaardigheden te verbeteren.

Geëvalueerde documenten Motivatiebrief
Criticality Niet kritisch
Andere competentiegebieden
Wat wordt er geëvalueerd? Andere relevante vaardigheden, kennis of prestaties
Wat we zoeken in een sollicitant

We zoeken naar bewijs dat het profiel van de sollicitant ondersteunt dat is gecreëerd door de evaluatie van de vorige criteria. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. We waarderen uitstekende resultaten in gestandaardiseerde tests en relevante werkervaring. Diploma's of certificaten in niet-formele of commerciële programma's hebben weinig waarde.

We hechten ook veel waarde aan buitenschoolse activiteiten en prestaties die blijk geven van de bereidheid en het vermogen om bij te dragen aan de gemeenschap en de samenleving.

Geëvalueerde documenten Curriculum vitae, referentiebrief, bewijs van dienstverband, resultaten van taaltest in het Engels en GRE- of GMAT-testresultaat
Criticality Niet kritisch
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder