Master of Science in het milieubeleid

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Graduate Taught (niveau 9 nfq, credits 90)

Deze eenjarige MSc-graad is bedoeld om studenten uit te rusten met essentiële kennis over milieuduurzaamheid en beleids- en bestuurskaders voor milieuactie, terwijl ook belangrijke professionele hulpmiddelen worden ontwikkeld om afgestudeerden in staat te stellen beleidsgerichte vaardigheden creatief toe te passen in hun toekomstige loopbaan. Het programma neemt een internationaal perspectief op milieukwesties en onderzoekt de steeds complexere milieu-uitdagingen waarmee samenlevingen en overheden over de hele wereld worden geconfronteerd, en behandelt hedendaagse milieudiscussies zoals klimaatverandering, waterbeleid, energiezekerheid en duurzaamheid en stedelijke veerkracht. Lesgeven is gericht op gebieden en vaardigheden bij het maken van milieubeleid en een geïntegreerde groepsprojectmodule biedt praktijkgerichte inzichten in het beleidsvormingsproces. Studenten kunnen hun eigen specialistische onderzoeksinteresses vergroten tijdens de afronding van een scriptie of stage in het derde trimester. Studenten kunnen praktische ervaring opdoen in beleidsanalyse, milieubeoordeling, kosten-batenanalyse, publieke participatie en risicobeheer. Belangrijke professionele vaardigheden voor toekomstige loopbaanontwikkeling zijn leiderschap, probleemoplossing, communicatie, mediavaardigheden, schrijven van rapporten, groepswerk, presentatievaardigheden en projectmanagement.

Curriculaire informatie kan worden gewijzigd.

Wie zou moeten solliciteren?

Full-time optie geschikt voor:

Binnenlandse (EER) aanvragers: Ja

Internationale (niet-EER) aanvragers die momenteel buiten de EER-regio wonen. Ja

Beschrijving van de cursus

Alle studenten doen 90 studiepunten in verschillende modules die hen helpen bij het ontwikkelen van fundamentele kennis en vaardigheden op het gebied van beleidsvorming en hen in staat stellen deze nieuwe vaardigheden in te zetten om een breed scala aan hedendaagse milieu-uitdagingen aan te gaan. Naast onderwezen modules ondernemen studenten een praktijkgerichte studiomodule en kunnen ze ook hun eigen specialistische interesse nastreven door een scriptie of stage te voltooien.

Visie en waardenverklaring

De omgeving vormt een aantal van de meest complexe en dringende uitdagingen waarmee individuen, samenlevingen en beleidsmakers over de hele wereld worden geconfronteerd. Deze uitdagingen variëren van wereldwijde tot lokale schaal, aangezien beleidsmakers worstelen met het bouwen van duurzamere en veerkrachtiger samenlevingen, terwijl ze milieudoelstellingen combineren met economische en sociale doelstellingen. Het doel van de MSc Milieubeleid is om afgestudeerden te produceren met de professionele kennis, vaardigheden en hulpmiddelen die nodig zijn om deze dringende problemen aan te pakken en om een carrière op milieugebied na te streven waar ze zullen bijdragen aan een duurzamere en veerkrachtiger toekomst. We willen kritische denkers en op feiten gebaseerde beleidsbeoefenaars creëren die doordrongen zijn van een sterk theoretisch inzicht en onderzoek. Het interdisciplinaire karakter van het MSc Milieubeleidprogramma bevordert deze waarden. Hoewel het een kernfocus heeft op het milieubeleid, omvat het ook een solide basis in technische vaardigheden en een goed begrip van duurzame ontwikkeling. Het programma brengt al deze takken van onderwijs in evenwicht, inclusief kernvaardigheden (bijv. GIS en milieubeoordeling), kernkennis (bijv. Milieueconomie en Europees milieubeleid) en hulpmiddelen voor duurzame ontwikkeling. Het programma bevordert een leeromgeving die voortbouwt op het onderzoek en de expertise van onze academische medewerkers, gecombineerd met inzichten van innovatieve beoefenaars op milieugebied. De primaire onderwijsruimte voor dit programma zijn de bestaande faciliteiten in de gebouwen Planning en Milieubeleid in UCD Richview, inclusief collegezalen en studiofaciliteiten, en GIS-laboratoria. Het programma biedt een blended-learning-ervaring, inclusief traditionele lezingen maar ook interactief leren in de studio. Beoordeling omvat permanente evaluatie, ongeziene examens en evaluatie van niet-traditioneel studentenwerk (bijv. Presentaties).

Programma-uitkomsten

 • Erken de ruimtelijke gevolgen van beleidsbenaderingen en erken het belang van billijkheid in milieubeleidsprocessen en -resultaten.
 • Pas hun professionele kennis toe met behulp van tools en overdraagbare vaardigheden om geïntegreerde en op feiten gebaseerde antwoorden te genereren op milieu-uitdagingen, waaronder klimaatverandering, om een veerkrachtiger en duurzamere toekomst te bereiken.
 • Communiceer effectief verbaal, grafisch en door middel van schriftelijke documenten en om concepten, kennis en conclusies te communiceren naar leeftijdsgenoten, gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde doelgroepen binnen een interdisciplinaire omgeving.
 • Aantonen van effectief onderzoek, beleidsanalysetools en evaluatievaardigheden en het vermogen om evidence-based beleidsvoorstellen te ontwikkelen.
 • Na succesvolle afronding van het programma moeten studenten in staat zijn: onderzoek naar milieubeleid te waarderen, vaardigheden te ontwikkelen als autonome onderzoekers en de waarde van onderzoek te erkennen als een input voor verbeterde beleidsvorming en beleidsuitvoering.
 • Begrijp hoe het milieubeleid wordt geoperationaliseerd binnen de bredere politieke, institutionele en juridische kaders, en begrijp de sociale, economische en politieke context die benaderingen vormt voor het bereiken van duurzame ontwikkeling.
 • Begrijp de uitdagingen en verantwoordelijkheden van het beoordelen van afwegingen in hun reactie op milieu-uitdagingen en sta open voor kritisch beoordelen, debatteren en reflecteren over deze, en handelen in het belang van het algemeen belang.
 • Werk effectief, zowel alleen als als onderdeel van een team in een interdisciplinaire context.

Carrière

Tot op heden zijn onze afgestudeerden zeer succesvol in het vinden van werk op milieu-gerelateerde gebieden in een breed scala van publieke, private en NGO-organisaties. Afgestudeerden werken nu voor een aantal agentschappen, zowel nationaal als internationaal, waaronder particuliere (bijvoorbeeld Samsung Electronics; Wisetek; Citi Bank; AWN Consulting; EnvEcon; Irish Water), openbare instellingen (bijvoorbeeld Ministerie van Publieke uitgaven en Hervorming; Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken) Zaken) en NGO-organisaties (bijv. Jezuïetencentrum voor geloof en justitie; Plantlife Economy Foundation; Amazon Environmental Research Institute Brazil; public policy.ie; Global Action plan Ireland), in een reeks milieuposities (bijv. Milieuadviseurs; beleidsmedewerkers; onderzoekers) ; klimaatambtenaren; milieujustitieofficieren).

Onze afgestudeerden zijn ook doorgegaan met verder studeren (PhD's).

Welke modules kan ik nemen?

Fase 1 - Kern
 • Tools voor Sust Development, ENVP40040
 • Milieu-economie
 • Onderzoek voor milieubeleid, ENVP40170
 • Europees milieubeleid, ENVP40180
 • Toepassingen van milieubeleid, ENVP40190
 • Milieurisico
Fase 1 - Optie
 • Milieubeleid scriptie, ENVP40030
 • Stage - Onderzoeksproject, ENVP40160

Vergoedingen, financiering en beurzen

MSc Milieubeleid (W269) Fulltime
 • EU: vergoeding per jaar - € 7885
 • niet-EU: vergoeding per jaar - € 25600
MSc Milieubeleid (W271) Fulltime
 • EU: vergoeding per jaar - € 8985
 • niet-EU: vergoeding per jaar - € 25600

*** Tarieven zijn onderhevig aan verandering.

Houd er rekening mee dat UCD een aantal afgestudeerde beurzen aanbiedt voor voltijdse, zelffinancierende internationale studenten, die een aanbod hebben voor een plaats in een UCD-opleiding.

Toelatingseisen

 • Dit programma is bedoeld voor kandidaten met een diploma in elke discipline, zoals sociale wetenschappen en kunst, milieuwetenschappen, rechten, bedrijfskunde of engineering.
 • Een honours undergraduate degree (NFQ Level 8) met een minimale onderscheiding van de tweede klasse of internationale gelijkwaardigheid is vereist
 • Aanvragers wier eerste taal niet Engels is, moeten ook de Engelse taalvaardigheid van IELTS 6.5 aantonen (geen band minder dan 6,0 in elk element), of gelijkwaardig.
 • Studenten die voldoen aan de academische toelatingseisen van het programma, maar niet aan de Engelse taalvereisten, kunnen deelnemen aan het programma na succesvolle afronding van UCD's Pre-Sessional of International Pre-Master's Pathway programma's.
 • Dit zijn de minimale toelatingseisen - voor sommige programma's kunnen aanvullende criteria worden gevraagd.

getuigenis

Afgestudeerd profiel - Tiago Reis, Brazilië

"Ik koos voor de UCD Masters in Milieubeleid omdat ik een carrièreverschuiving wilde maken van mijn eigen kleine bedrijf in logistiek naar een gekwalificeerde sociaal-ecologische carrière. Het UCD-programma bereidde me voor op die carrièreverschuiving door me de kennis en belangrijke ideeën op het gebied van milieuwetenschappen en -beleid, en door me overdraagbare vaardigheden te geven die later van onschatbare waarde zouden zijn in mijn professionele leven als NGO-onderzoeker, projectmanager en activist. In het Milieubeleidprogramma, de balans tussen wetenschappelijk overzicht, beleidstoepassing en de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden heeft echt indruk op me gemaakt. Ik zou UCD aanbevelen voor andere internationale studenten omdat het een levendige universiteit is, met een uitstekende infrastructuur, professoren en personeel. Bovendien is Dublin een geweldige plek om te wonen, waar je diensten en culturele kunt hebben het leven dichtbij en tegelijkertijd is de UCD-campus rustig en vredig om zich op studies te concentreren. "

Laatst bijgewerkt op nov 2019

Over de school

Welcome to the College of Engineering and Architecture. The College, with over 320 staff and almost 2,200 students (including 626 international students), is the largest and most comprehensive in Irel ... Lees meer

Welcome to the College of Engineering and Architecture. The College, with over 320 staff and almost 2,200 students (including 626 international students), is the largest and most comprehensive in Ireland. There are six Schools in the College, covering the Engineering disciplines of Chemical, Civil, Electrical, Electronic, Biosystems, Food, Mechanical and Materials Engineering, together with Architecture, Landscape Architecture, Planning and Environmental Policy. Through the Schools, we offer a wide range of undergraduate and taught masters programmes and are committed to the on-going development of both discipline-specific and interdisciplinary teaching and research. Lees Minder