Master of Science in geo-engineering

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Als een van de hoogst gewaardeerde programma's in zijn vakgebied, biedt de masteropleiding Geoengineering onderwijs van wereldklasse in de disciplines geotechniek, snelwegtechniek en rotstechniek. Het programma heeft nauwe banden met de industrie en biedt de afgestudeerde geo-ingenieurs een duidelijke route naar werk waar ze een sleutelrol kunnen spelen in verstedelijking en circulaire economie.

Bestudeer doelstellingen

Voor grote bouwprojecten en mijnbouwactiviteiten zijn geo-ingenieurs nodig die de funderingen, wegen, opgravingen en tunnels ontwerpen, om er maar een paar te noemen. De masteropleiding Geoengineering biedt haar studenten een grote verscheidenheid aan relevante vaardigheden en kennis. Afgestudeerden in geo-engineering hebben:

 • Uitgebreide kennis van geo-engineering. Afgestudeerden zijn experts in bodem- en gesteentegedrag en beschikken over brede kennis met betrekking tot materiaalwetenschappen, mechanica en constructie.
 • Toegepaste expertise in een van de specificatiegebieden. Afgestudeerden zijn hands-on specialisten in ten minste een van de drie vakgebieden: geotechniek, steentechniek of snelwegtechniek.
 • Numerieke modelleervaardigheden. Afgestudeerden zijn bekwaam in geavanceerde computermodellering.
 • Breed begrip van tools en programma's. Afgestudeerden kennen de onderliggende logica en basisfuncties van de meest gebruikte tools en computerprogramma's binnen de branche.
 • Samenwerkings- en communicatieve vaardigheden. Afgestudeerden zijn actieve teamspelers en bekwame teamleiders die goed kunnen omgaan met druk, zelfs in de snelste omgevingen.
 • Ervaring uit het veld. Afgestudeerden hebben praktische ervaring met betrekking tot real-world constructie en testen.

Na hun afstuderen aan het Geoengineering-programma hebben afgestudeerden een uitgebreid overzicht van de levensduur van geotechnische constructies, van de eerste onderzoeken tot ontwerp, constructie, onderhoud en recycling

Taal van instructie

De instructietaal in dit programma is Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

De docenten in het geo-engineeringprogramma worden goed erkend in Finland en in het buitenland. Velen van hen zijn betrokken geweest bij uitdagende technische ontwerpen en projecten en onderhouden sterke banden met de industrie. Het garandeert dat de cursussen up-to-date kennis bieden die dicht bij de behoeften van de bedrijven ligt. Hoogleraren in geo-engineering doen ook actief onderzoek en aarzelen niet om nieuwe, nieuwe methoden in hun onderwijs te introduceren, waardoor afgestudeerden op het gebied van geo-engineering op het snijvlak van ontwikkeling blijven. Als gevolg hiervan omvatten de dagelijkse studies meerdere leermethoden zoals omgedraaid lesgeven, experimenten in de boven-standaard laboratoriumfaciliteiten, veldonderzoeken (meestal met machines uit de industrie, soms zelfs met explosieven), praktische projecten voor de industrie, bezoeken aan bouwplaatsen, en zelfs bepaalde projecten die in tunnels onder de campus of in virtual reality worden uitgevoerd.

Werken met funderingen en grondverbetering vereist kennis van grondsoorten, mijnen en tunnels vragen om expertise in gesteente, en voor de aanleg van transportroutes zijn snelwegingenieurs nodig. In de masteropleiding Geoengineering kunnen studenten er dus voor kiezen zich te specialiseren in:

Geotechnische Bouwkunde

Gedegen geotechnische kennis is de basis van alle constructie. De belangrijkste onderwerpen van interesse in geotechniek zijn de mechanische, hydraulische en thermische eigenschappen van grond en hoe deze van invloed zijn op ontwerpen. In het bijzonder leren studenten het funderingstype, ontwerpfunderingen en andere geotechnische constructies te selecteren, rekening te houden met de interactie tussen bodem en structuur en te beslissen over grondverbetering. Bovendien is een essentieel kenmerk van geotechnische expertise de kennis van op mineralen gebaseerde materialen en hun recyclingmogelijkheden. Het integrale deel van de vaardigheden van afgestudeerden in geotechniek is de vertrouwdheid met de moderne ontwerpmethoden en diepgaande kennis van grondmechanica.

Highway Engineering

Luchthavens, snelwegen, straten, wegen met weinig volume, rails, metro's en andere gebieden met veel verkeer vormen een cruciaal onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur. Als zodanig hebben ze een diepgaande invloed op het dagelijks leven en het functioneren van de hele samenleving. Het onderwijs in snelwegtechniek richt zich op het structurele ontwerp van wegen en de materiaalkunde van bitumineuze materialen, waardoor studenten inzicht krijgen in hoe ze het juiste materiaal en de juiste structuur voor elke toepassing kunnen kiezen en ontwerpen. Studenten leren ook methoden om structuren te behouden en te rehabiliteren om hun leven te verlengen.

Rock Engineering

Steentechniek omvat het gebruik van het gesteente als een ondergrondse ruimte en als een minerale en energiebron. De kerngebieden van gesteentechniek zijn gesteentemechanica, opgravingstechnieken, constructie en geowetenschappen. Dit zijn de gereedschappen die nodig zijn om optimale structuren in de rots te ontwerpen en plannen op een veilige en economische manier uit te voeren zonder het milieu in gevaar te brengen. Rotsingenieurs zijn betrokken bij tunnelprojecten in de planningsfase door het ontwerp en de versterking van de rotsconstructies. In de constructiefase realiseren ze de plannen voor uitdagende rotsopgravingsprojecten.


De inhoud van opleidingen hangt grotendeels af van de studiekeuze. Hier zijn echter enkele voorbeelden uit de brede cursuskeuze om een overzicht te geven van hoe uitgebreid het programma zijn studenten opleidt:

 • Geavanceerde bodemmechanica (5 sp.)
 • Numerieke methoden in de geotechniek (5 sp.)
 • Milieurisicoanalyse (5 sp.)
 • Wegenonderhoud en -rehabilitatie (5 sp.)
 • Funderingstechniek en grondverbetering (5 sp.)
 • Rotsopgraving (5 sp.)
 • Rotsmechanica (5 sp.)
 • Projectcursus geo-engineering (5 sp.)
Persoonlijk studieplan (PSP)

Het persoonlijk studieplan (PSP) is een praktisch hulpmiddel om het eigen studiepad van een student te definiëren, dwz een optimale selectie van cursussen samen te stellen, afgestemd op de interesses en programma-eisen van de student. De PSP is ook een handig hulpmiddel om studies bij te houden. In het beste geval toont het het stadium waarin studenten zijn met hun studie en stelt het concrete mijlpalen voor hen om te volgen.

Structuur van studies

Het masterprogramma in Geoengineering wordt georganiseerd door de School of Engineering en omvat in totaal 120 ECTS-credits. Het tweejarige programma bestaat uit:

 • Major studies (60 sp.)
 • Masterproef (30 sp.)
 • Electieve studies (30 sp.)

De belangrijkste studies bestaan uit verplichte eerstejaars gemeenschappelijke studies (30 ECTS) en electieve geavanceerde studies (30 ECTS). Hierdoor kunnen studenten flexibel kiezen voor een meer theoretisch geavanceerd pad, een meer toegepaste en praktische aanpak, of de gewenste combinatie van beide.

Aan het begin van hun studie bepalen studenten hun persoonlijke studieplannen (PSP) samen met een academische adviseur. Het primaire doel van de PSP is ervoor te zorgen dat de studies de belangen van de student ondersteunen en in een logische volgorde worden voltooid.

Carrièremogelijkheden

Dankzij de uitstekende banden van het programma met de industrie, hebben afgestudeerden in geo-engineering al tijdens hun studie nauw samengewerkt met industriebedrijven en experts. De grens tussen de industrie en geo-engineeringstudies wordt laag gehouden om de leerervaringen van studenten en de toekomstige carrières van afgestudeerden zo goed mogelijk te dienen. Zo werd in 2017-2018 ongeveer 90% van de MSc-scripties gesponsord door de industrie en konden vrijwel alle afgestudeerden een baan vinden die verband hield met hun expertise. Over het algemeen zijn de bedrijven buitengewoon actief in het aantrekken van afgestudeerden in geo-engineering, aangezien ze een schaars en uniek talent vertegenwoordigen, zeer gewild in Finland en Estland, maar ook in Europa en de rest van de wereld.

Geoengineers bekleden sleutelposities op gebieden die verband houden met bouwtechniek, ontwerp en advies aan management, onderwijs en onderzoek, en werken meestal als:

 • Professionals bij consultancy en toonaangevende bedrijven
 • Oprichters of experts bij uitdagende startups
 • Experts in overheidsorganisaties
 • Onderzoekers in onderzoeksinstellingen
 • Academici

Aalto University heeft gevestigde carrièrediensten waarmee je aan de slag kunt in Finland en in het buitenland. Aalto studenten hebben de neiging om na hun afstuderen gemakkelijk een goede baan te vinden. Bij Aalto is ook een actieve ondernemersgemeenschap aanwezig, die kan helpen als springplank voor het oprichten van uw bedrijf. Ten slotte, als een academische carrière van belang is, is de masteropleiding Geoengineering een uitstekende basis voor doctoraatsstudies.

Internationale kansen

Geo-engineeringstudenten worden actief aangemoedigd om een semester in het buitenland door te brengen en te studeren aan een van de beste internationale partneruniversiteiten van Aalto University . Een ander typisch internationaliseringspad loopt via de verschillende multinationals die partners zijn van het geo-engineeringprogramma.

Aalto University is internationaal van aard en verwelkomt elk jaar duizenden buitenlandse studenten en uitwisselingsstudenten. Deze studenten sluiten zich niet alleen aan bij de diverse Aalto gemeenschap door middel van studies, maar ook door middel van meerdere vrijetijdsevenementen, activiteiten en vieringen op de campus. Programmabeheerders, actieve student-docenten en studentondersteunende diensten werken rigoureus om internationale studenten te helpen integreren in de Scandinavische cultuur en hen thuis in Finland te verwelkomen.

Postdoctorale studiemogelijkheden

Het masterprogramma Geoengineering aan Aalto wordt beschouwd als een uitstekende basis voor doctoraatsstudies.

Multidisciplinaire mogelijkheden

Voor hun keuzevakken kunnen studenten vrij kiezen uit cursussen die worden aangeboden door een van de scholen van Aalto University . Enkele van de meest favoriete multidisciplinaire opties zijn het combineren van bouwtechniek of verkeersmanagement tot de graad van geo-engineering. Er zijn ook enkele samenwerkingsmogelijkheden tussen het programma en andere universiteiten rond thema's als circulaire economie en duurzaamheid.

Aalto University staat bekend om het overbruggen van disciplines van zaken, kunst, technologie en wetenschap. De levendige campus en de vrijheid om keuzevakken op de universiteit te kiezen, brengen studenten uit verschillende vakgebieden onder één dak. Deze spontane multidisciplinaire omgeving leidt tot nieuwe ideeën, die enthousiastelingen om zich heen verzamelt en vriendschappen, netwerken en af en toe startups doet ontstaan.

Programmaspecifieke toelatingsvoorwaarden

Aalto University studentenelectieproces van Aalto University is concurrerend en op papier gebaseerd. Aanvragen die voldoen aan de subsidiabiliteitscontrole (administratieve evaluatie) uitgevoerd door Aalto University Admissions Services, gaan verder naar de opleidingsspecifieke academische evaluatie van de school.

Als criteria voor academische evaluatie 2021 worden gebruikt:

Academische prestatie

 • Wat wordt geëvalueerd: cijfers van de vorige graad / CGPA
 • Toelatingseisen: Cijfers moeten voornamelijk zeer goed of uitstekend zijn
 • Geëvalueerde documenten: transcript of records
 • Criticality: kritiek

Relevantie van eerdere onderzoeken

 • Wat wordt geëvalueerd: Inhoud en kwantiteit in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
 • Wat we zoeken in een sollicitant: Inhoud past heel goed of uitstekend bij de studieoptie
 • Geëvalueerde documenten: Transcript (en) van records, getuigschrift (en)
 • Criticality: kritiek

Erkenning en kwaliteit van een instelling

 • Wat wordt geëvalueerd: Erkenning en kwaliteit van de vorige instelling van de aanvrager
 • Toelatingseisen: Erkend voor de hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek
 • Methode om competentie aan te tonen: internationale en nationale ranglijsten van instellingen voor hoger onderwijs
 • Criticality: niet kritisch

Geschiktheid

 • Wat wordt geëvalueerd: de verdere toepasbaarheid van de aanvrager op de studieoptie, motivatie en inzet voor studies
 • Wat we zoeken in een aanvrager: moet duidelijk in verband staan met de studiemogelijkheid
 • Geëvalueerde documenten: motivatiebrief, cv
 • Criticality: niet kritisch

Voor aanvragers van de masteropleiding in geo-engineering is basiskennis op de volgende gebieden ten zeerste aan te bevelen: geologie of geotechniek, mechanische en structurele engineering, materiaalwetenschappen en statistiek, mijnbouw of constructie.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder