Master of Science in de gezondheidszorg Interpretatie

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

39323_39224_colorful_campus_photo.jpg

Lees meer over hoe RIT is het aanpakken van de coronavirus crisis hier

Overzicht

De Master of Science-opleiding in de interpretatie van de gezondheidszorg is ontworpen om te voldoen aan de eisen van landelijk gecertificeerde gebarentolken die een master willen die specifiek is voor werken in zorgomgevingen. Het National Technical Institute for Deaf's Department of American Sign Language and Interpreting Education beheert het programma met een deel van de cursus die wordt bijgedragen door RIT's College of Health Sciences and Technology. Dit unieke programma:

 • Voldoet aan de groeiende vraag naar gespecialiseerde gebarentaaltolken voor de gezondheidszorg naarmate meer dove en moeilijkhorende professionals medische / gezondheidszorggebieden betreden.
 • Verhoogt het aantal gespecialiseerde gebarentolken die werkzaam zijn in de instellingen voor de gezondheidszorg van patiënten.
 • Bereidt tolken voor om te werken in leiderschapsrollen in het veld voor de interpretatie van gezondheidszorg.

Het programma begint met een professioneel seminar van één week op de campus dat elk jaar in de eerste week van juni wordt gehouden. Deze cursus bestaat uit voorlezingen, 40 uur klassikale instructie en opdrachten die moeten worden voltooid na de sessies op de campus. De cursus is ontworpen om cruciale inleidende inhoud te leveren en verbindingen tot stand te brengen die vertrouwen en rapport opbouwen onder klasgenoten. Deze eerste verbinding bevordert de betrokkenheid van studenten in de op reflectie gebaseerde componenten van het programma. De cursus Professioneel Seminar stelt de theoretische parameters vast die van u verwacht worden te volgen in de case-analyse en stelt een kader vast voor het voeren van online discussies op een veilige en vertrouwelijke manier.

Het resterende cursuswerk wordt online gedaan. Naar schatting duurt elke cursus 9-12 uur per week voor lesdoelen. Cursusmateriaal zal worden geleverd via zowel synchrone als asynchrone methoden. In je laatste semester voltooi je een sluitstukproject bestaande uit een onderzoekspaper of een project.

Het programma kan op voltijd- of deeltijdbasis worden voltooid: één academisch jaar (met twee zomers) voor voltijdstudenten of twee academische jaren (met twee zomers) voor deeltijdstudenten.

Industries

 • Gezondheidszorg
 • Non-profit
 • Ander onderwijs

Typische jobtitels

 • Manager van Interpreter Services
 • Gebarentaal-tolk

leerplan

Gezondheidszorginterpretatie (voltijds), MS-graad, typische cursusreeks

Eerste jaar

 • HCIA-610 Onderzoeksinstellingen interpreteren (zomer)
 • HCIA-705 Professional Seminar (zomer)
 • HCIA-719 Theorieën van vertaling en vertolking (zomer)
 • HCIA-715 Menselijk lichaamssystemen / ziekten I *
 • HCIA-720 Gezondheidszorg Praktisch tolken I *
 • HCIA-730 Menselijk lichaamssystemen / Ziekten II **
 • HCIA-740 Gezondheidszorg Praktische Interpretatie II **
 • HCIA-760 Onderzoeksmethoden bij het tolken
 • HLTH Elective

Tweede jaar

 • HCIA-750 gezondheidszorginterpretatie binnen een diverse dovengemeenschap (zomer)
 • HCIA-770 Capstone Prof Proj / Rsrch Paper (zomer)

* HCIA-715 en HCIA-720 worden genomen in sessie 1 (eerste 7 weken) van het semester.
** HCIA-730 en HCIA-740 worden genomen in sessie 2 (laatste 7 weken) van het semester.

Gezondheidszorginterpretatie (deeltijd), MS-graad, typische cursusreeks

Eerste jaar

 • HCIA-705 Professional Seminar (zomer)
 • HCIA-719 Theorieën van vertaling en vertolking (zomer)
 • HCIA-715 Menselijk lichaamssystemen / ziekten I *
 • HCIA-720 Gezondheidszorg Praktisch tolken I *
 • HCIA-730 Menselijk lichaamssystemen / Ziekten II **
 • HCIA-740 Gezondheidszorg Praktische Interpretatie II **

Tweede jaar

 • HCIA-610 Onderzoeksinstellingen interpreteren (zomer)
 • HCIA-750 gezondheidszorginterpretatie binnen een diverse dovengemeenschap (zomer)
 • HCIA-760 Onderzoeksmethoden bij het tolken
 • HCIA-770 Capstone Prof Proj / Rsrch-papier
 • HLTH Elective

* HCIA-715 en HCIA-720 worden genomen in sessie 1 (eerste 7 weken) van het semester.
** HCIA-730 en HCIA-740 worden genomen in sessie 2 (laatste 7 weken) van het semester.

39324_39225_real_aerial_of_campus_with_river.jpg

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor toelating tot het MS-programma in de interpretatie van de gezondheidszorg, moeten kandidaten voldoen aan de volgende vereisten:

 • Voltooi een afgestudeerde sollicitatie.
 • Dien een huidig cv of curriculum vitae in.
 • Houd de huidige nationale ASL / Engelse certificering of staatslicentie. Aanvragers moeten een kopie van hun inloggegevens e-mailen naar ntidadmissions@rit.edu.
 • Dien officiële transcripties (in het Engels) in van alle eerder afgeronde undergraduate- en graduate-cursussen.
 • Heb een cumulatieve GPA van 3,0 of hoger (of een superieure goedkeuring) van een geaccrediteerde hogeschool of universiteit.
 • Dien twee referentiebrieven in van personen die gekwalificeerd zijn om uw tolkwerk te observeren.
 • Dien een persoonlijke verklaring in waarin uw educatieve doelstellingen worden beschreven. (Dit kan redenen zijn om je aan te melden voor het programma, hoe het programma zich verhoudt tot langetermijn carrièredoelstellingen, eventuele persoonlijke of niet-academische kwaliteiten die bijdragen aan het programma, eerdere ervaringen, of waarom je RIT wilt bijwonen.)
 • Dien een ASL interpretatievoorbeeld in.
 • Dove en slechthorende sollicitanten moeten een audiogram indienen.
 • Kandidaten die zijn toegelaten tot het programma, moeten vóór het begin van de zomerperiode, die elk jaar in juni begint, een online cursus in medische terminologie in eigen tempo volgen.
Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word ... Lees meer

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word "technology" in our name. At RIT, you will discover a university of artists and designers on the one hand, and scientists, engineers, and business leaders on the other – a collision of the right brain and the left brain. Lees Minder