Master of Science in chemische, biochemische en materiaalkunde - vezel- en polymeertechniek

Algemeen

4 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

Wil je je wetenschappelijke en technische vaardigheden gebruiken om enkele van de grootste uitdagingen van de samenleving aan te pakken? Dan is de Fiber and Polymer Engineering wellicht iets voor jou. Als afgestudeerde van Fiber and Polymer Engineering beschik je over een gevarieerde reeks wetenschappelijke en technische vaardigheden die je kunt toepassen bij de ontwikkeling van de duurzame materialen van morgen. Naast een sterke basis in wetenschap en techniek, verwerven afgestudeerden van Fiber and Polymer Engineering vaardigheden in een interdisciplinair teamwerk, multidisciplinair denken en productontwikkeling. De kern van het onderwijs in Fiber and Polymer Engineering is duurzaamheid. Onze focus ligt op de hulpbronnenefficiënte omzetting van hernieuwbare biobased grondstoffen in materialen voor textiel, composieten en vele andere producten.

Bestudeer doelstellingen

Polymeren zijn te vinden in een grote verscheidenheid aan alledaagse en hoogwaardige toepassingen, variërend van medisch tot lucht- en ruimtevaart. Vezels en materialen op basis van vezels, waaronder hout, papier en composieten, worden ook zeer veel gebruikt, in uiteenlopende gebieden als modetextiel en bouwproducten. Zowel vezels en polymeren, als de materialen die daaruit worden vervaardigd, kunnen zowel uit hernieuwbare als uit niet-hernieuwbare bronnen worden gewonnen. Huidig onderzoek leidt bijvoorbeeld tot nieuwe ontwikkelingen in kunststoffen en harsen afkomstig van planten, terwijl stijve en sterke vezels worden 'geregenereerd' uit cellulose afkomstig van hout. Deze biobased polymeren en vezels zullen in een duurzame toekomst steeds belangrijker worden. Naast de vooruitgang in biobased materialen, blijft het gebruik van fossiele polymere materialen en vezels snel evolueren in het licht van de uitdagingen van hulpbronnenefficiëntie en duurzame ontwikkeling.

Dit snel evoluerende gebied van wetenschap en technologie vereist professionals die kunnen werken op het raakvlak tussen verschillende disciplines om toekomstige mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. De major Fiber and Polymer Engineering is gebaseerd op een solide fundamenteel begrip van polymeren, hun synthese, structuur, verwerking en eigenschappen, evenals de structuur en eigenschappen van vezels en de materialen en producten die daaruit worden vervaardigd. In lijn met de strategische focusgebieden van de School of Chemical Engineering wordt veel nadruk gelegd op vezels en polymeren afgeleid van biogebaseerde grondstoffen. Studenten die deze major volgen, zullen zich door middel van cursuswerk, op maat gemaakte projecten en hun afstudeerscriptie concentreren op een van de drie specialisatiegebieden. Dit zijn i) op hout gebaseerde materialen en hun toepassingen, ii) webstructuren en omgezette vezelproducten en iii) polymeerwetenschap en technologie.

Afgestudeerden van het programma hebben de belangrijkste wetenschappelijke en professionele werkmethoden van hun specialisatiegebied bereikt en zullen hun kennis voortdurend kunnen verdiepen door wetenschappelijke, technische en professionele informatie te verzamelen, te evalueren en te verwerken. Ze zullen de kennis en vaardigheden verwerven om de uitdagingen van het veld te begrijpen vanuit het oogpunt van gebruikers en technische en sociale systemen, alsook vanuit die van de omgeving en in staat zijn deze kennis te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, ook als leden van multidisciplinaire teams.

Taal van instructie

Bij alle majors van de masteropleiding Chemical, Biochemical and Materials Engineering is de voertaal Engels. Het is ook mogelijk om enkele cursussen in het Fins of Zweeds te volgen.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

Na het behalen van de major Fiber and Polymer Engineering:

 • een grondige kennis hebben van de waardeketen van vezels en polymeren, van grondstof tot klantspecifieke eindproducten
 • een gedegen fundamentele kennis hebben van polymeren, hun structuur, verwerking en eigenschappen
 • weten hoe polymeren worden gesynthetiseerd uit zowel biogebaseerde als fossiele voorlopers
 • weten hoe moleculaire structuur de materiaaleigenschappen van daarvan afgeleide polymeren regelt
 • kent de belangrijkste vezeltypen, hun productie, eigenschappen en toepassingen
 • kennen de belangrijkste routes om vezels te isoleren uit biomassa en beschikken over expertise in natuurlijke vezels, hun samenstelling, structuur en gedrag
 • hebben gespecialiseerde kennis in de fabricage, eigenschappen en toepassing van materialen en producten vervaardigd uit zowel fossiele als biobased vezels en polymeren
 • kan kennis van oppervlaktechemie toepassen in composiettechnologie

Major- of specialisatievelden

Het toepassingsdoel definieert de hoofddoelgroep, kies zorgvuldig het hoofd- / toepassingsdoel.

Structuur van studies

In totaal omvat de masteropleiding Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Fiber and Polymer Engineering in totaal 120 ECTS-credits. Het tweejarige programma bestaat uit:

 • Grote afhankelijke studies (63-65 ECTS)
 • Keuzestudies (25-27 sp.)
 • Masterproef (30 sp.)

Laatste project

Studenten moeten een masterscriptie voltooien. Dit is een onderzoeksopdracht met een studielast van 30 ECTS. Master scripties worden meestal uitgevoerd in samenwerking met de industrie of in het onderzoeksproject (sen) van de afdeling (en).

internationalisering

De studieomgeving in de opleiding is sterk internationaal en studies worden uitgevoerd in multiculturele groepen. De internationale sfeer is terug te vinden in het dagelijks leven op de School of Chemical Engineering, waar ongeveer 35 procent van het wetenschappelijk personeel en 20 procent van de masterstudenten uit het buitenland komt. Onze lesmethoden ondersteunen netwerken met mensen met verschillende achtergronden.

Aalto University biedt studenten veel mogelijkheden om hun mondiale competenties te ontwikkelen. Studenten kunnen bijvoorbeeld:

 • een deel van de opleiding, bijvoorbeeld een minor, voltooien in een van de internationale partneruniversiteiten als uitwisselingsstudent
 • kies cursussen met een interculturele benadering, leer vreemde talen en / of word een student-tutor voor internationale studenten
 • praktische training of masterproef buiten Finland uitvoeren
 • zomercursussen volgen in het buitenland
 • profiteren van verschillende financieringsopties die beschikbaar zijn voor internationalisering

Aalto University is internationaal van aard en verwelkomt elk jaar duizenden buitenlandse studenten uit het buitenland. Deze studenten sluiten zich niet alleen aan bij de diverse Aalto gemeenschap door middel van hun studie, maar ook door middel van meerdere vrijetijdsevenementen, vieringen en buitenschoolse activiteiten op de campus. Actieve bijlesprogramma's en ondersteunende diensten werken er hard aan om internationale studenten te helpen integreren in de Scandinavische cultuur en zich thuis te voelen in Finland.

Carrièremogelijkheden

Als afgestudeerde van het programma heb je de vaardigheden en kennis om als gangmaker van je vakgebied te werken in verschillende management-, plannings- en onderzoekstaken ten dienste van de industrie of aanverwante belanghebbenden, de wetenschappelijke gemeenschap of de publieke sector.

Aalto University heeft gevestigde carrièrediensten om de werkgelegenheid van studenten in Finland en in het buitenland te ondersteunen. Dankzij het flexibele curriculum werken veel Aalto studenten al tijdens hun studie en garanderen ze zich voor het afstuderen instapposities. Er is ook een zeer actieve ondernemersgemeenschap bij Aalto , die als springplank fungeert voor het oprichten van een bedrijf.

Samenwerking met andere partijen

Een van de sterke punten van deze masteropleiding is de nauwe samenwerking met de industrie: van opdrachten uit de industrie, projecten in cursussen en speciale cursussen met docenten uit de industrie tot het uitvoeren van je masterscriptie in een bedrijf. Bovendien bieden excursies en excursies naar bedrijven en onderzoeksinstituten uit het veld nieuwe perspectieven voor studeren. Wij raden u aan om aan deze activiteiten deel te nemen om uw positie op de internationale arbeidsmarkt te versterken. Veel van de Finse bedrijven in het veld opereren internationaal. Daarnaast werken afdelingen academisch samen met hoogwaardige internationale universiteiten en organisaties.

Studenten kunnen multidisciplinaire studies aan hun opleiding toevoegen door cursussen te kiezen op het gebied van kunst en zaken binnen Aalto University . Ze kunnen ook cursussen volgen van andere Finse universiteiten via The Flexible Study Right Agreement (JOO).

Aalto University staat Aalto University bekend de disciplines zaken, kunst, technologie en wetenschap te overbruggen. De levendige campus en de vrijheid om keuzevakken op de universiteit te kiezen, brengen studenten uit verschillende vakgebieden bij elkaar. Deze spontane multidisciplinaire omgeving leidt tot nieuwe ideeën, die enthousiastelingen om zich heen verzamelt en vriendschappen, netwerken en af en toe startups doet ontstaan.

Postdoctorale studiemogelijkheden

De masteropleiding Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Fiber and Polymer Engineering aan Aalto wordt beschouwd als een uitstekende basis voor doctorale studies en postdoctorale functies.

Opleidingsspecifieke toelatingseisen en evaluatiecriteria

Aanvragers worden eerst geëvalueerd op basis van de algemene toelatingseisen van Aalto (te vinden op https: // www. Aalto .fi / en / study-at- Aalto / solliciteren-op-masterprogramma's). Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies, worden vervolgens beoordeeld op basis van de onderstaande evaluatiecriteria.

Aanvragen worden eerst beoordeeld op de volgende (kritische) criteria.

 • Academische prestatie
 • Relevantie van eerdere onderzoeken

Alleen de aanvragen die aan de vereisten voor deze criteria voldoen, worden beoordeeld op basis van de volledige set evaluatiecriteria. Na evaluatie van de overige onderstaande criteria, worden de beste kandidaten geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van alle criteria.

 • Erkenning en kwaliteit van een instelling
 • Geschiktheid
 • Andere competentiegebieden

Het programma heeft geen minimumquotum dat moet worden ingevuld en niet alle in aanmerking komende aanvragers zullen noodzakelijkerwijs worden toegelaten.

Academische prestatie
Beoordeeld gebied GPA van de bachelordiploma
Toelatingseisen

Het succes van de aanvrager in zijn / haar eerdere studies (die een basis vormen voor aanmelding voor het programma) zal worden beoordeeld op basis van het Grade Point Average (GPA). Kandidaten moeten een GPA hebben die gelijk is aan minimaal 3,0 (op een schaal van 1,0 - 5,0, waarbij 1,0 het minimum is om te slagen).

Methode om competentie aan te tonen Transcript of records, diploma
Relevantie van eerdere onderzoeken

Beoordeeld gebied Inhoud en kwantiteit van eerdere studies in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
Toelatingseisen

BSc of gelijkwaardig diploma in een relevant vakgebied in de natuurwetenschappen of techniek.

Relevante graden (velden): Chemische technologie, scheikunde, polymeerwetenschap, natuurkunde, nanotechnologie, vezelwetenschap, pulp- en papiertechnologie of materiaalkunde. Graden op andere technische gebieden, en fysische en biowetenschappen kunnen ook relevant zijn.

Voorbeelden van kernonderwerpen: Polymeer-, organische-, fysische- en analytische chemie. Materiaaleigenschappen, biologie, procestechniek, thermodynamica, technische fysica, unit operations.

Kennis en vaardigheden: Van kandidaten wordt verwacht dat ze een gedegen kennis hebben van wiskunde, natuurkunde en scheikunde op universitair niveau. Kerntechnische vaardigheden, het vermogen om laboratorium- en analytische metingen uit te voeren, communicatie en teamwerkvaardigheden zijn essentieel.

Naast de studies die aanleiding geven om op het programma van toepassing te zijn, worden ook andere mogelijke studies geëvalueerd. De studiemogelijkheid moet echter echt nieuwe kennis opleveren en de carrièremogelijkheden van de aanvrager vergroten. Kandidaten die al een masterdiploma op een nauw verwant gebied hebben, worden dus alleen toegelaten met goed gemotiveerde redenen die in de motivatiebrief moeten worden toegelicht.

Methode om competentie aan te tonen

Transcript (en) van records, getuigschrift (en)

Erkenning en kwaliteit van de instelling
Beoordeeld gebied Erkenning en kwaliteit van de vorige instelling van de aanvrager
Toelatingseisen De vorige instelling van de aanvrager (waar de graad die de basis voor de aanvraag heeft ingediend, is voltooid) zal worden beoordeeld op basis van de erkenning en kwaliteit van de instelling.
Methode om competentie aan te tonen Internationale en nationale ranglijsten van instellingen voor hoger onderwijs
Geschiktheid
Beoordeeld gebied Verdere toepasbaarheid van de aanvrager op de studieoptie, motivatie en inzet voor de studies
Toelatingseisen De aanvrager moet duidelijk een oprechte motivatie aantonen om het gekozen vakgebied te bestuderen. De kandidaat moet ook uitleggen hoe zijn / haar eerdere studies het studeren in de gekozen studieoptie ondersteunen en waarom hij / zij een goede kandidaat zou zijn voor de studieoptie. Zie de verdere instructies voor de motivatiebrief hieronder.
Methode om competentie aan te tonen Motivatiebrief
Andere competentiegebieden
Beoordeeld gebied Werkervaring en andere opgedane kennis / prestaties zoals publicaties
Toelatingseisen

De andere relevante prestaties of ervaringen van de aanvrager worden geëvalueerd als ze in de aanvraag worden gedocumenteerd:

 • werkervaring op een gebied dat verband houdt met de studieoptie
 • deelname aan wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan het vakgebied van de studieoptie dat heeft geleid tot publicaties of posters
 • aanbevelingen waarin de academische bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat op het gebied van de studierichting wordt vermeld
Methode om competentie aan te tonen Curriculum vitae, aanbevelingsbrieven, bewijs van dienstverband, publicaties

Aanvullende studies

Studenten die worden toegelaten tot de masteropleiding Chemische, Biochemische en Materiaalkunde, kunnen aanvullende studies moeten volgen, maximaal 20 studiepunten. Aanvullende studies kunnen niet worden opgenomen in de graad van Master of Science (Tech).

De inhoud en het aantal van de aanvullende cursussen zijn afhankelijk van uw eerdere studies. De aanvullende studies zullen uiterlijk in september worden vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder