Master of Science in automatisering en elektrotechniek

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Het masterprogramma in automatisering en elektrotechniek bereidt zijn afgestudeerden voor op het snijvlak van hardware en software, variërend van de gebieden elektrotechniek en energiesectoren tot biomedische technologie, regeltechniek en robotica. Aan de hand van uitgebreid onderzoek en fundamentele theorieën in wiskunde en natuurwetenschappen, richt het programma zich op de toepasbare kant van technologieën, waaronder onderwerpen als autonome systemen, gezondheidstechnologie, slimme netwerken en oplossingen voor hernieuwbare energie.

Bestudeer doelstellingen

Hoewel de onderliggende wetenschappelijke theorieën en fundamenten in de loop van de tijd relatief stabiel blijven, kunnen hun toepassingen voor moderne gebruikssituaties snel veranderen. Het programma biedt studenten de mogelijkheid om wetenschappelijke methoden en theorieën toe te passen op de meest recente en benodigde use cases. De afgestudeerden van de masteropleiding in automatisering en elektrotechniek hebben:

 • State-of-the-art kennis in hun vakgebied. Afgestudeerden hebben een uitgebreid begrip van de fundamentele wetenschappelijke theorieën in hun gekozen specificatiegebied.
 • Een oplossingsgerichte mentaliteit. Afgestudeerden zijn experts in het toepassen van hun kennis om echte problemen op te lossen en om industriestandaarden vorm te geven, vooral op systeemniveau.
 • Een analytische toolbox. Afgestudeerden zijn gegevensgestuurd en presteren goed in analytische probleemoplossing en geavanceerde wiskunde.
 • Sterke leiderschapsvaardigheden. Afgestudeerden hebben geweldige teamwerkvaardigheden, kunnen zelfs de meest stressvolle situaties aan en leiden het goede voorbeeld onder druk.
 • Internationale competentie. Afgestudeerden beschikken over professionele taalvaardigheden en het vermogen om te werken in een wereldwijde en multidisciplinaire setting.

Na hun afstuderen van het Automation and Electrical Engineering Program zijn afgestudeerden goed voorbereid op een breed scala aan loopbanen in engineering en onderzoek, evenals doctoraatsstudies in het veld.

Taal van instructie

De voertaal in de masteropleiding in Collaborative and Industrial Design (CoID) is Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academisch jaar - meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

Studeren in het programma is een combinatie van theoretische lezingen en lezingen, en praktische berekeningen, oefeningen, projecten, workshops en laboratoriumsessies. Sommige van de projecten komen rechtstreeks van bedrijven in de industrie, wat een sterke op uitdagingen gebaseerde aanpak toevoegt aan de studies. De belangrijkste thema's die in het programma worden besproken, zijn:

 • hernieuwbare energiebronnen en duurzaamheid, bijvoorbeeld energie-efficiëntie en stroomomzettingssystemen
 • gedistribueerde en genetwerkte energiesystemen, bijv. smart grid, slimme leefomgeving, veiligheid en beveiliging in gedistribueerde / genetwerkte systemen
 • het waarnemen en waarnemen van de omgeving, bijv. microsensoren, machineperceptie
 • de overgang van automatisering naar autonomie
 • persoonlijke gezondheidszorg en medische instrumentatie

Afhankelijk van hun interesse in deze thema's, kunnen studenten een van de drie specificatiegebieden kiezen. Deze beslissing tijdens het eerste semester van het programma bepaalt grotendeels de verplichte en aanbevolen cursuskeuze. De beschikbare majors zijn:

 • Besturing, robotica en autonome systemen
 • Electrical Power and Energy Engineering
 • Elektronische en digitale systemen

Structuur van studies

Het masterprogramma in automatisering en elektrotechniek wordt georganiseerd door de School of Electrical Engineering en omvat in totaal 120 ECTS-credits. Het tweejarige programma bestaat uit:

 • Major studies (65 sp.)
 • Electieve studies (25 sp.)
 • Masterproef (30 sp.)

Aan het begin van hun studie bepalen studenten hun persoonlijke studieplannen (PSP) samen met een academische adviseur. Het primaire doel van de PSP is ervoor te zorgen dat de studies de belangen van de student ondersteunen en in een logische volgorde worden voltooid. De beschikbare cursuskeuze is extreem breed en hangt sterk af van het gekozen specificatiegebied.

Masterproef

Het programma omvat een masterproef, een onafhankelijk onderzoeksproject ter waarde van 30 ECTS. De masterproef is geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de geavanceerde studies in het programma. Masterproeven worden meestal geschreven over onderwerpen in opdracht van de industrie of over onderwerpen op basis van de behoeften van de onderzoeksprojecten aan de universiteit.

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerden van het programma genieten uitstekende carrièremogelijkheden in de publieke en private sector, vooral in een toekomst vol autonome systemen en technologische vooruitgang. Dankzij de hechte banden met de industrie, zijn de kansen om een baan te vinden via cursusprojecten, stages, onderzoek of scriptiewerkzaamheden groot. Verder beschikken afgestudeerden over alle benodigde ondernemersvaardigheden om ook hun eigen bedrijven op te richten en op te bouwen.

Aalto University heeft gevestigde carrièrediensten waardoor u in Finland en in het buitenland aan de slag kunt. Aalto studenten vinden bij hun afstuderen vaak een goede functie. Een actieve gemeenschap voor ondernemerschap is ook aanwezig bij Aalto , die kan helpen als springplank voor het oprichten van uw bedrijf. Tot slot, als een academische carrière interessant is, is de masteropleiding Automatisering en Elektrotechniek bij Aalto een geweldige basis voor doctoraatsstudies en post-doc posities.

Internationale kansen

De studieomgeving in het programma is sterk internationaal en studies worden uitgevoerd in multiculturele groepen. De organiserende afdeling van het programma heeft gevestigde banden en samenwerkingsovereenkomsten met een breed scala aan bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten in de EU, China, Japan en de VS. Als gevolg hiervan nemen veel studenten de kans om een semester in het buitenland te studeren, aan een van de beste partneruniversiteiten van Aalto , en sommige vragen stage in het buitenland aan. Bovendien organiseren studentengilden industrie-excursies, niet alleen in de Scandinavische landen, maar over de hele wereld.

Aalto University is van nature internationaal en verwelkomt elk jaar duizenden studenten en uitwisselingsstudenten uit het buitenland. Deze studenten sluiten zich aan bij de diverse Aalto gemeenschap, niet alleen via studies, maar ook via meerdere vrijetijdsevenementen, activiteiten en feesten rond de campus. Actieve bijlesprogramma's en ondersteunende diensten werken onvermoeibaar om internationale studenten te helpen integreren in de Noordse cultuur en hen thuis in Finland te verwelkomen.

Postdoctorale studie

Het programma komt in aanmerking voor doctorale studies (Doctor of Science in een toepasselijk vakgebied).

Programmaspecifieke evaluatiecriteria

De aanvragers moeten eerst voldoen aan de algemene deelnamevereisten van Aalto University .

Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria voor masterstudies worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die hier worden vermeld.

Ten eerste worden de aanvragen beoordeeld op basis van de volgende (kritische) criteria.

 • Relevantie van eerdere onderzoeken
 • Academische prestatie

Alleen de aanvragen die aan de vereisten voor deze criteria voldoen, worden beoordeeld op basis van de volledige set evaluatiecriteria. Na evaluatie van de overige onderstaande criteria, worden de beste kandidaten geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van alle criteria.

 • Erkenning en kwaliteit van de instelling
 • Geschiktheid
 • Andere competentiegebieden
Relevantie van eerdere onderzoeken
Toelatingsvoorwaarden / Wat we zoeken in een sollicitant

Een hoogwaardige bachelor in elektrotechniek, automatisering, regeltechniek of materiaalkunde. Excellente kandidaten met diploma's op andere gebieden, zoals informatica, techniek, natuurwetenschappen of wiskunde, komen in aanmerking als ze voldoende studies en bewezen vaardigheden en kennis hebben in elektrotechniek, automatisering, regeltechniek of materiaalkunde.

Kandidaten die al een masterdiploma van vergelijkbare kwaliteit en inhoud hebben in elektrotechniek, automatisering, regeltechniek of materiaalkunde of aanverwant vakgebied, of die van plan zijn er een af te ronden, of die een geldig studierecht hebben in dit toepassingsdoel, worden niet geaccepteerd voor het programma behalve om speciale redenen, die de aanvrager in de aanvraag moet toelichten. De masteropleiding moet echt nieuwe kennis opleveren en de carrière van de kandidaat bevorderen.

Voor de masteropleiding is de volgende achtergrondkennis vereist.

Vereiste achtergrondvakken:

 • wiskunde (lineaire algebra, calculus, kansrekening en statistiek)
 • programmeervaardigheden
 • natuurkunde en / of scheikunde
 • project en teamwork
 • technisch schrijven

Voor aanvragers met een eerdere graad in een ander vak dan elektrotechniek, automatisering, regeltechniek of materiaalkunde, is het van cruciaal belang om de kennis van de bovenstaande gebieden en de specifieke hoofdvereisten (zoals hieronder beschreven) in de aanvraag aan te tonen.

Naast de algemene achtergrondvereisten, heeft elke major specifieke vereisten. De major wordt aan het begin van de studies geselecteerd en op dat moment wordt rekening gehouden met de onderstaande achtergrondvereisten. De aanvragers wordt gevraagd in de motivatiebrief aan te geven welke afstudeerrichting ze willen volgen. De aangeboden majors hebben de volgende specifieke vereisten.

1. Besturing, robotica en autonome systemen

Vereiste kennis:

 • basis van regeltechniek

Kennis van de volgende gebieden wordt als een voordeel beschouwd:

 • robotica
 • industriële automatie
 • basisprincipes van elektronica
 • goede programmeervaardigheden

2. Elektrische energie- en energietechniek

Vereiste kennis:

 • circuittheorie (inclusief driefasensystemen)
 • elektriciteit en magnetisme
 • basis van elektronica en elektronische componenten

Kennis van de volgende gebieden wordt als een voordeel beschouwd:

 • basis van regeltechniek

3. Elektronische en digitale systemen

Kennis van de volgende gebieden wordt als een voordeel beschouwd:

 • goede kennis van natuurkunde en / of scheikunde
 • basisprincipes van elektronica
Wat wordt er geëvalueerd? Inhoud en kwantiteit van eerdere studies in relatie tot het toegepaste programma.
Geëvalueerde documenten Transcript (en) van records, getuigschrift (en)
Academische prestatie
Toelatingsvoorwaarden / Wat we zoeken in een sollicitant

Het programma is op zoek naar kandidaten met uitstekend succes in hun eerdere studies. Dit wordt beoordeeld op basis van het Grade Point Average (GPA) en resulteert in sleutelvakken. De cijfers worden beoordeeld in relatie tot hoe zwaar de studies zijn geweest. Er wordt ook rekening gehouden met de tijd die aan eerdere onderzoeken is besteed.

Alle eerdere universitaire studies van de aanvrager, inclusief onvolledige graden en niet-universitaire studies, worden in aanmerking genomen bij het evalueren van studiesucces. Kandidaten die eerder aan de Aalto University hebben gestudeerd, bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent, worden ook beoordeeld op basis van de cijfers, het aantal behaalde studiepunten en de tijd die aan deze studies is besteed.

De minimale GPA voor aanvragers van Finse hogescholen is 3.8. Kandidaten met een GPA onder de grens van 3,8 zullen niet worden toegelaten tenzij ze andere buitengewone voordelen hebben. Het voldoen aan de minimum GPA geeft geen garantie voor toelating tot het programma.

Wat wordt er geëvalueerd? Cijfers van eerdere graad (en)
Geëvalueerde documenten Transcript (en) van records, getuigschrift (en)
Erkenning en kwaliteit van een instelling
Toelatingsvoorwaarden / Wat we zoeken in een sollicitant Het eerdere diploma van de aanvrager wordt beoordeeld op basis van de internationale reputatie en academische kwaliteit van de universiteit en het programma.
Wat wordt er geëvalueerd? Erkenning en kwaliteit van de vorige instelling van de aanvrager
Geëvalueerde documenten Internationale en nationale ranglijsten van instellingen voor hoger onderwijs
Geschiktheid
Toelatingsvoorwaarden / Wat we zoeken in een sollicitant De aanvrager moet gemotiveerd zijn om het gekozen onderwerp te bestuderen en zich inzetten voor een voltijdstudie met een plan om de masteropleiding in twee jaar af te ronden. We zijn op zoek naar kandidaten die in staat zijn om duidelijk de redenen voor het programma aan te geven en te beschrijven waarom zij goede kandidaten voor het programma zouden zijn.
Wat wordt er geëvalueerd? Verdere toepasbaarheid van de aanvrager op de studieoptie, motivatie en inzet voor studies
Geëvalueerde documenten Motivatiebrief
Andere competentiegebieden
Toelatingsvoorwaarden / Wat we zoeken in een sollicitant

Aanvragers profiteren van het volgende:

 • ervaring met veeleisend werk waarbij de masteropleiding noodzakelijk is
 • deelname aan wetenschappelijk onderzoek leidend tot publicaties
 • speciale prestaties in iemands vorige carrière of als ondernemersprijzen in wedstrijden of gepubliceerde geschriften
 • Een aanbeveling waarin de academische bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat op het (de) vakgebied (en) van de studiemogelijkheid wordt vermeld
Wat wordt er geëvalueerd? Werkervaring en andere verworven kennis / prestaties, bijv. Publicaties, niet-formeel onderwijs, wedstrijden
Geëvalueerde documenten Curriculum vitae, aanbevelingsbrief, bewijs van dienstverband, publicaties
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder