Master of Science in Voeding en Plattelandsontwikkeling

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het eerste jaar van de Master of Science in Nutrition and Rural Development is gericht op het geven van een grondige kennis en knowhow met betrekking tot voeding en plattelandsontwikkeling gerelateerde onderwerpen, het creëren van een gemeenschappelijk academisch niveau tussen alle programma studenten met verschillende achtergronden. Het programma bestaat uit enerzijds basiskennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van productie, transformatie, conservering, marketing en consumptie van voedingsmiddelen. Aan de andere kant bevat het een praktisch georiënteerde component die de alumni in staat stelt problemen te identificeren aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en analytische technieken, om oorzaken te beoordelen en te rangschikken, en om passende interventies te plannen, uit te voeren en te evalueren.

Het tweede jaar biedt een meer diepgaand inzicht in de specifieke problemen en hun oplossingen en bestaat uit keuzevakken (optioneel) en Master Dissertation-onderzoek (30 ECTS).

Leerresultaten

 1. Goed bekwame personen in geavanceerde wiskundige, kwantitatieve en evidence-based concepten, hulpmiddelen en modellen toegepast om voedsel- en voedingszekerheid te regelen in hun land of in (inter) nationale organisaties die zich bezighouden met deze onderwerpen
 2. In staat om technische kennis te combineren met kwantitatieve benadering en vertaling in management, beleid, leiderschap
 3. In staat om (op risico's gebaseerde) richtlijnen uit te werken om de duurzaamheid van voedingszekerheid te verbeteren, de hele agro-voedselketen te beheersen (van boerderij tot vork)
 4. In staat om 'whitepapers' uit te werken voor discussie en implementatieplannen uiteen te zetten op basis van de best mogelijke kennis en bewijsmateriaal
 5. In staat om een onderzoeksprotocol te ontwikkelen op basis van de analyse van bestaand bewijsmateriaal en geschikte onderzoeksmethoden, een onderzoeksplan op te stellen, de gegevens te analyseren en kritisch te interpreteren en de bevindingen te presenteren
 6. Weten waar en hoe geschikte gegevens te vinden of te verzamelen, hoe deze gegevens te verwerken en de kwaliteit van de verzamelde gegevens te beoordelen, om op basis van de verzamelde informatie passende conclusies te trekken en op de hoogte te zijn van onzekerheden en variabiliteit
 7. Hoogwaardige professionals / leiders die kritisch kunnen reflecteren over ethische en waardegedreven aspecten van onderzoeks- en interventiestrategieën
 8. In staat om te discussiëren en argumenten aan te reiken binnen een groep over de voor- en nadelen van management en beleidsopties
 9. Bekwaam om beslissingen op een transparante en toegankelijke manier over te dragen aan een bredere groep stakeholders
 10. In staat om advies te geven voor empirisch onderbouwde besluitvorming in beleid binnen een specifieke culturele en ecologische context
 11. Individuen met een kritische UGent Durf denken te denken op basis van een combinatie van leergierigheid, levenslang leren, technische knowhow en kritisch nadenken over de wetenschap

Cursus structuur

Deze master in Nutrition and Rural Development biedt twee majors: Public Health Nutrition of Nutrition Security and Management. Terwijl de eerste zich bezighoudt met de volksgezondheidsaspecten van voeding, behandelt de tweede de ontwikkelings- en economische aspecten.

Het eerste semester van het eerste jaar geeft een grondige kennis van algemene cursussen met betrekking tot voeding en plattelandsontwikkeling. Deze aanpak heeft als doel om een gemeenschappelijke basis te leggen tussen alle studenten met verschillende achtergronden. De standaardcursussen in het tweede semester laten enige specificiteit toe. Om het cursusprogramma aan te passen aan de individuele behoeften en interesses, kunnen studenten al tijdens het eerste masterjaar één keuzevak volgen.

Het tweede jaar van dit programma biedt een meer diepgaand inzicht in de specifieke problemen en hun oplossingen voor de grote die zij hebben gekozen. Het tweede jaar bestaat daarom uit specifieke cursussen, een beperkte lijst van standaardcursussen per gekozen major, een andere keuzevak en een masterproef voor dissertatie. Voor de keuzevakken (inclusief de mogelijkheden voor een stage) kunnen de studenten andere vakken kiezen die worden aangeboden in programma's op masterniveau, aan de UGent of aan een instituut dat samenwerkt met de UGent, mits zij de student in staat stellen een op maat gemaakt studiecurriculum samen te stellen om hun individuele behoeften of interesses.

Toelatingsprocedure voor studenten met een niet-Belgisch diploma

Informatie over toelatingseisen en de administratieve procedure voor toelating op basis van een in het buitenland behaald diploma is te vinden op de volgende pagina: www.ugent.be/admission

Taalvereisten

Taalvereisten voor deze opleiding verschillen van het vereiste standaardniveau voor Engelstalige onderwijsprogramma's zoals gespecificeerd in de Onderwijs- en Examencode van de Universiteit Gent:

Nederlands: geen taalvereisten

Engels: TOEFL 550 (op papier) - TOEFL 80 (op internet) - IELTS: 6,5 (met een minimum van 6,0 voor het schrijfonderdeel) - certificaat CEF-B2 (uitgegeven door een Europees universitair talencentrum) - Cambridge Certificate of Geavanceerd Engels (CAE)

vrijstellingen:

 • Aankomende studenten met een diploma (secundair onderwijs, academische bachelordiploma, mastergraad) uitgereikt door een instelling die officieel erkend is door de Vlaamse overheid. Opmerking : deze uitzondering geldt niet voor toepassing op Erasmus Mundus-programma's.
 • Aankomende studenten die onderdaan zijn van of een bachelor- en / of masteropleiding hebben genoten aan een instelling voor hoger onderwijs met Engels als instructiemethode in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Canada. In het laatste geval moet een certificaat worden ingediend waarin staat dat Engels de voertaal is.

Carrière perspectieven

Voor buitenlandse studenten

 • Onderzoek en onderwijs aan universiteiten, particulier of bestuurlijk,
 • Onderzoek op onderzoeksinstituten, particulier of bestuurlijk,
 • Ontwikkelingsproject medewerker,
 • Onafhankelijke adviseurs na enkele jaren ervaring,
 • Beleidsvoorbereiding,
 • Beheer van landelijke projecten.

Voor Europese studenten

 • Buitenlandse projectmedewerkers voor lokale en overzeese overheids- en lokale of internationale, niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties in de domeinen die worden onderwezen in het studieprogramma;
 • Consultancy overzee na enkele jaren ervaring;
 • Betrokken bij Europa in sommige niet-gouvernementele organisaties, actief in ontwikkelingssamenwerking;
 • In voorbereidende banen van het bestuursbeleid;
 • Onderzoek en planning van plattelandsontwikkeling, monitoring en evaluatie.

Meer info: href = "https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/nutrition-and-rural-development

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Faculty of Bioscience Engineering within Ghent University is a European research leader in the field of applied biological and life sciences or bioengineering. We educate generations of scientists ... Lees meer

The Faculty of Bioscience Engineering within Ghent University is a European research leader in the field of applied biological and life sciences or bioengineering. We educate generations of scientists in leading-edge research and high impact work with governments and communities, industry and NGOs, to support innovation and sustainability in life sciences while managing and protecting natural and man-made ecosystems. Lees Minder
Gent , Trondheim , Wageningen , Barcelona + 3 Meer Minder