Master of Science in Management & Sustainable Accounting and Finance

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Financieel management, boekhouding, auditing, bedrijfswaardering - als je geïnteresseerd bent in de analytische processen binnen een bedrijf, biedt de masteropleiding Management & Sustainable Accounting and Finance je een interessant studiegebied.

In dit programma verwerft u zakelijke competentie voor gevarieerde en veeleisende managementfuncties, niet alleen op het gebied van financiering en boekhouding, maar ook bij adviesbureaus en auditbedrijven. In het proces leer je - zeker tegen de achtergrond van de huidige uitdagingen op het gebied van klimaatbescherming - hoe deze core business disciplines op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier ingericht kunnen worden om actuele maatschappelijke problemen op te lossen zodat bedrijven zelf en externe belangengroepen in gelijke mate profiteren.

Inhoud en concept

De opleiding kenmerkt zich door een interdisciplinaire en transdisciplinaire managementbenadering. In de cursusstructuur wordt consequent rekening gehouden met de talrijke inhoudelijke synergieën tussen de vakgebieden financiën en boekhouding en de aangrenzende disciplines zoals bankieren, audit en fiscaliteit. Studenten reflecteren over deze onderwerpen van bedrijfskunde aan de hand van actuele onderzoeksresultaten in de duurzaamheidswetenschap.

Hooggekwalificeerde voltijdse leden van het onderwijzend personeel van de opleiding en prestigieuze universitair hoofddocenten die actief zijn op het gebied van financiën en boekhouding, bieden een ideale combinatie van onderzoek en toepassingsgerichtheid. Naast de nodige professionele competentie worden essentiële management- en sociale competenties overgedragen om u voor te bereiden op managementactiviteiten. De focus ligt daarbij op het werken in kleine groepen met seminariekarakter.

Programmastructuur

Voortbouwend op het eerste semester ( “Organisatie, innovatie en strategie”), business ideeën voor bedrijven en praktische partners zijn ontwikkeld in het kader van een idee concurrentie in het tweede semester ( “Innovatie Project”). De focus in het derde semester is over de huidige stand van het onderzoek over het onderwerp “ondernemerschap”, die in het bijzonder van toepassing ten aanzien van de stichting planningsfase en business plan.

Naast het doorgeven van onderzoeksmethoden, krijgt u in het eerste semester een inleiding tot externe boekhouding (Accounting I) en bedrijfsfinanciering (Integrated Corporate Finance). U kunt zich richten op een bankspecifieke nadruk (banksysteem en banktransacties) of uw boekhoudkundige kennis uitbreiden (Accounting II).

Goed gekwalificeerde studenten kunnen hun masterstudie en een doctoraat koppelen:

Met de Doctoral Track kunnen studenten tijdens hun masteropleiding promoveren.

In het tweede semester voltooi je een onderwijs- en onderzoeksproject in financiën en accounting door consequent gebruik te maken van de onderzoeksmethoden en vakspecifieke inhoud die in het programma worden behandeld. Auditing, evenals financancial beheer (Strategic Management), is op de agenda. Of de bankspecifieke nadruk (algemeen bankbeheer) of boekhoudkundige specifieke kennis met betrekking tot bedrijfsbelasting ( belasting ) kan worden verbreed in een keuzemodule.

Specifieke onderzoeks- en toepassingskwesties op het gebied van financiën en boekhouding zullen tijdens het derde semester tijdens seminars worden behandeld. Naast de drie verplichte modules op het gebied van behavioral finance & accounting, waardebepaling en duurzame corporate governance (Managing Stakeholer Betrekkingen), actuele thema's uit het gebied van finance & accounting zijn gericht.

Een verblijf in het buitenland is mogelijk als alternatief in het derde semester.

De opleiding wordt enerzijds aangevuld met managementstudies die het hoofdprogramma overstijgen, waarin studenten hun expertise op het gebied van managementkennis uitbouwen, en anderzijds met complementaire studies die de masteropleiding overstijgen, waarin een een brede academische basis die reflectie over wetenschap mogelijk maakt.

Het laatste semester is gereserveerd voor de voorbereiding van de masterproef. Daarbij word je begeleid door een Masters Forum dat je de mogelijkheid biedt om kritisch naar je eigen aanpak te kijken en intensieve gesprekken te voeren met medestudenten en docenten.

Perspectieven

De opleiding bereidt studenten voor op het overnemen van managementfuncties waarvoor analytische en conceptuele evenals advies- en strategische vaardigheden nodig zijn in bedrijfsfinancierings- en boekhoudafdelingen, evenals bepaalde instellingen (financiële instellingen, evenals audit- en adviesbureaus).

Een breed scala aan toepassingen staat open voor afgestudeerden: in gespecialiseerde functies zoals bedrijfsfinanciën of in personeelsfuncties op het gebied van financieel beheer in het hoofdkantoor. Bovendien zijn professionele activiteiten die vergelijkbare vaardigheden vereisen te vinden in alle grotere bedrijfsadviesbureaus en in gebieden van grote auditbedrijven die adviesvaardigheden vereisen. Studenten zullen uitstekende toegangsmogelijkheden vinden in diverse servicelijnen bij auditbedrijven voor verdere kwalificaties als auditor.

Naast de praktische toepassing staat verdere academische kwalificatie door middel van een doctoraat ook open voor afgestudeerden als gevolg van de methodologische training.

Talrijke relevante onderzoeksprojecten met betrekking tot de inhoud van het Masters-programma worden uitgevoerd door de voorzitters van het Institute of Banking, Finance and Accounting (IBFR) die betrokken zijn bij de opleiding. Vooral gekwalificeerde studenten hebben vanaf het eerste semester van het Masters-programma al de mogelijkheid om modules van het doctoraatsprogramma met het doctoraatspad te voltooien.

Voorkennis en toepassing

Voor een goede instap in de opleiding Management & Finance & Accounting is het nuttig en wenselijk dat je zoveel mogelijk nadruk legt op boekhouding of financiering in de bacheloropleiding. Je moet op zijn minst goede analytische vaardigheden en een uitgesproken enthousiasme voor cijfers meebrengen. Je hebt een capaciteit voor teamwerk nodig om succesvol te zijn in de vele teamworksessies.

Het is ook handig als je al eerste professionele ervaringen hebt opgedaan via een commerciële stage, stage of stagiaire-activiteit op het gebied van financiering, boekhouding of vergelijkbare gespecialiseerde vakgebieden.

In een oogopslag

  • Graad toegekend: Master of Science (M.Sc.)
  • Aanvraagperiode: 1 april - 1 juni
  • Studieplaatsen: 25
  • Startdatum: 1 oktober
  • Omvang: 120 CP volgens ECTS
  • Duur: 4 semesters
  • Taal Engels
Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Lees meer

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Lees Minder