Master of Science in Machine Learning

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Master of Science in Machine Learning

Na voltooiing van de programma-eisen, zal de afgestudeerde in staat zijn om:

 1. Vertoon een zeer gespecialiseerd inzicht in de moderne pijplijn van machine learning: gegevens, modellen, algoritmische principes en empirie.
 2. Bereik geavanceerde vaardigheden op het gebied van gegevensverwerking en gebruik van verschillende hulpmiddelen voor exploratie en visualisatie.
 3. Toon een kritisch bewustzijn van de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende vormen van leeralgoritmen.
 4. Verkrijg geavanceerde mogelijkheden om de prestaties van leeralgoritmen kritisch te analyseren, evalueren en continu te verbeteren.
 5. Verwerven geavanceerde vaardigheden om computationele en statistische eigenschappen van geavanceerde leeralgoritmen en hun prestaties te analyseren.
 6. Kennis opdoen over het gebruik en de inzet van machine learning-relevante programmeerhulpmiddelen voor een verscheidenheid aan complexe problemen met machine learning.
 7. Ontwikkel geavanceerde probleemoplossende vaardigheden door zelfstandig machine learning-methoden toe te passen op meerdere complexe problemen, en toon expertise in het omgaan met ambiguïteit in een probleemstelling.
 8. Gebruik geavanceerde vaardigheden bij het initiëren, beheren en voltooien van meerdere projectrapporten en kritieken op verschillende methoden voor machinaal leren, die blijk geven van deskundigheid, zelfevaluatie en geavanceerde vaardigheden bij het communiceren van zeer complexe ideeën.

De minimale graadvereisten voor het Master of Science in Machine Learning-programma zijn 35 studiepunten, als volgt verdeeld:

 • Kerncursussen: 4 cursussen (15 kredieturen)
 • Keuzevakken: 2 cursussen (8 kredieturen)
 • Onderzoeksthesis: 1 cursus (12 kredieturen)

122037_pexels-photo-2081166.jpeg

Kern vakken

MSc in Machine Learning is voornamelijk een op onderzoek gebaseerde graad. Het doel van cursussen is om studenten uit te rusten met de juiste vaardigheden, zodat ze hun onderzoeksproject (scriptie) met succes kunnen voltooien. Studenten zijn verplicht om COM701 te volgen, als een verplichte cursus. Ze kunnen drie kerncursussen selecteren uit een concentratiepool van zes in de onderstaande lijst:

Code Cursustitel Krediet uren
COM701 Onderzoekscommunicatie en -verspreiding 3
ML701 Machine leren 4
ML702 Geavanceerd machinaal leren 4
ML703 Probabilistische en statistische inferentie 4
MTH701 Wiskundige grondslagen voor kunstmatige intelligentie 4
AI701 Kunstmatige intelligentie 4
AI702 Diep leren 4

Keuzevakken

Studenten kiezen minimaal twee keuzevakken, met een totaal van acht (of meer) credituren (CH) uit een lijst van beschikbare keuzevakken op basis van interesse, voorgestelde onderzoeksthesis en loopbaanperspectieven, in overleg met hun toezichtpanel. De keuzevakken die beschikbaar zijn voor de master Machine Learning staan in de onderstaande tabel:

Code Cursustitel Krediet uren
MTH702 optimalisatie 4
CS701 Geavanceerde programmering 4
CS702 Gegevensstructuren en algoritmen 4
DS701 Datamining 4
DS702 Big Data-verwerking 4
CV701 Mens en computer visie 4
CV702 Geometrie voor computer vision 4
CV703 Visuele objectherkenning en detectie 4
NLP701 Natuurlijke taalverwerking 4
NLP702 Geavanceerde natuurlijke taalverwerking 4
NLP703 Spraakverwerking 4
ML704 Machine Learning-paradigma's 4
ML705 Onderwerpen in geavanceerd machinaal leren 4
ML706 Geavanceerde probabilistische en statistische inferentie 4
HC701 Medical Imaging: Physics and Analysis 4

Onderzoeksthese

Masterproefonderzoek stelt studenten bloot aan een onopgelost onderzoeksprobleem, waarbij ze nieuwe oplossingen moeten voorstellen en moeten bijdragen aan het geheel van kennis. Studenten volgen een onafhankelijk onderzoek, onder begeleiding van een toezichtpanel, voor een periode van 1 jaar.

Code Cursustitel Krediet uren
ML699 Masteronderzoeksthesis 12
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, is a graduate-level, research-based academic institution that offers specialized degree programs for local and intern ... Lees meer

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, is a graduate-level, research-based academic institution that offers specialized degree programs for local and international students in the field of Artificial Intelligence. The MBZUAI aims to support the advancement of scientific research, development, transfer, and use of Artificial Intelligence through the introduction of MSc and Ph.D. programs that allow students to fulfill their intellectual potential in a state-of-the-art environment. The goal of the MBZUAI is to achieve academic and research excellence at the local, regional and international level, helping its students succeed in their career and leverage their acquired knowledge to tackle some of the greatest challenges of our time. Lees Minder