Master of Science in Computer Engineering

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het doel van de graduate programma's in Computer Engineering (CpE) is om de voortgezette professionele en wetenschappelijke ontwikkeling van de student te vergemakkelijken. Het Master of Science (MS) -programma is ontworpen om de kennis van de student uit te breiden en een bepaald concentratiegebied te benadrukken.

Typische concentratiegebieden zijn:

 • Computersystemen
 • Intelligente systemen
 • Software Engineering
 • Database
 • communicatie


leerplan

Benodigde cursussen

 • CSE 5311: geavanceerde algoritmen
 • CSE 5301: Gegevensanalyse en modelleringstechnieken, of
 • CSE 5306: Besturingssystemen II, of
 • CSE 5317: ontwerp en constructie van compilers


Breedte Cursussen

Breedtegraden worden gedefinieerd als elke CSE-cursus die niet op het hoofdvak van de student staat. Elke breedte moet, indien mogelijk, in een ander vakgebied liggen. De studenten met een structuuroptie kiezen drie breedte cursussen.

Keuzevakken

Keuzevakken kunnen cursussen op graduate niveau zijn, op elk gebied dat rechtstreeks verband houdt met je opleiding.


Belangrijke / speciale vereisten

Een hoofdtraject of een speciaal nummer wordt gedefinieerd als een reeks van drie cursussen, met ten minste één cursus van 6000 niveaus in een specifiek onderwerp. De belangrijkste / speciale vereisten zijn als volgt:

Scriptiestudenten moeten één hoofdvak kiezen en het bijbehorende hoofdtraject afronden.

Niet-thesisstudenten moeten TWEE belangrijke studiegebieden kiezen en de bijbehorende hoofdtracks voltooien.

Studenten in het Computer Engineering-studieplan moeten Systemen en Architectuur selecteren als een van hun hoofdtrajecten (afstudeeropdrachten van Computer Engineering moeten dit veld als hun hoofdvak selecteren).

Kunstmatige intelligentie:

 • CSE 5360 - Kunstmatige intelligentie I
 • CSE 5361 - Kunstmatige intelligentie II
 • CSE 5364 - Robotica
 • CSE 5367 - Patroonherkenning
 • CSE 5368 - Neurale netwerken
 • CSE 5369 - Speciale onderwerpen in intelligente systemen
 • CSE 5334 - Data Mining
 • CSE 6362 - Geavanceerde onderwerpen in kunstmatige intelligentie
 • CSE 6363 - Machine learning
 • CSE 6366 - Digitale beeldverwerking
 • CSE 6367 - Computer Vision
 • CSE 6369 - Speciale onderwerpen in geavanceerde intelligente systemen

Database:

 • CSE 5330 - Databasesystemen
 • CSE 5331 - DBMS-modellen en implementatietechnieken
 • CSE 5333 - Gedistribueerde en parallelle databases
 • CSE 5334 - Data Mining
 • CSE 5335 - Webgegevensbeheer
 • CSE 5339 - Speciale onderwerpen in databasesystemen
 • CSE 6331 - Geavanceerde onderwerpen in databasesysteem
 • CSE 6332 - Technieken voor multimedia-databases
 • CSE 6339 - Speciale onderwerpen in geavanceerde databasesystemen

Multimedia / Afbeeldingen / Beeldverwerking:

 • CSE 5348 - Multimediasystemen
 • CSE 5365 - Computergraphics
 • CSE 5366 - Digitale signaalverwerking
 • CSE 5389 - Speciale onderwerpen in multimedia, afbeeldingen en beeldverwerking
 • CSE 6366 - Digitale beeldverwerking
 • CSE 6367 - Computer Vision
 • CSE 6389 - Speciale onderwerpen in geavanceerde multimedia-, grafische en beeldverwerking

Software Engineering:

 • CSE 5320 - Speciale onderwerpen in Software Engineering
 • CSE 5321 - Software testen
 • CSE 5322 - Software ontwerppatronen
 • CSE 5323 - Software engineering-processen
 • CSE 5324 - Software-engineering I
 • CSE 5325 - Software-ontwikkeling II
 • CSE 5326 - Real-Time Systems Design
 • CSE 5327 - Ontwikkeling van telecommunicatiesoftware
 • CSE 5328 - Project van het softwareteam I
 • CSE 5329 - Projectteam van het softwareteam II
 • CSE 6323 - Formele methoden in Software Engineering
 • CSE 6324 - Geavanceerde onderwerpen in Software Engineering
 • CSE 6329 - Speciale onderwerpen in geavanceerde software-engineering

Systems / Architectuur:

 • CSE 5306 - Besturingssystemen II
 • CSE 5317 - Ontwerp en constructie van compilers
 • CSE 5343 - Real-time data-acquisitie en controlesystemen
 • CSE 5348 - Multimediasystemen
 • CSE 5350 - Computerarchitectuur II
 • CSE 5351 - Parallelle verwerking
 • CSE 5355 - Evaluaties van computersysteemprestaties
 • CSE 5442 - Embedded Computer Systems (ook CSE 5342)
 • CSE 5359 - Speciale onderwerpen in systemen en architectuur
 • CSE 6306 - Geavanceerde onderwerpen in besturingssystemen
 • CSE 6350 - Geavanceerde onderwerpen in computerarchitectuur
 • CSE 6351 - Onderwerpen in parallel en gedistribueerd computergebruik
 • CSE 6352 - Fault-Tolerant Computing
 • CSE 6359 - Speciale onderwerpen in geavanceerde systemen en architectuur

netwerken:

 • CSE 5344 - Computernetwerken I
 • CSE 5345 - Basisprincipes van draadloze netwerken
 • CSE 5346 - Computernetwerken II
 • CSE 5347 - Ontwerp van telecommunicatienetwerken
 • CSE 5349 - Speciale onderwerpen op het gebied van netwerken
 • CSE 5355 - Evaluaties van computersysteemprestaties
 • CSE 6343 - Fault-Tolerant Networks
 • CSE 6344 - Geavanceerde onderwerpen in communicatienetwerken
 • CSE 6345 - Mobiel computergebruik
 • CSE 6347 - Draadloos netwerken en mobiel computergebruik
 • CSE 6348 - Sensornetwerken
 • CSE 6349 - Speciale onderwerpen in geavanceerde netwerken

Theorie en algoritmen:

 • CSE 5301 - Gegevensanalyse en modelleringstechnieken
 • CSE 5307 - Taalconcepten voor programmeren
 • CSE 5311 - Ontwerp en analyse van algoritmen
 • CSE 5314 - Computational Complexity
 • CSE 5315 - Numerieke methoden
 • CSE 5316 - Modellering, analyse en simulatie van computersystemen
 • CSE 5317 - Ontwerp en constructie van compilers
 • CSE 5318 - Toegepaste grafische theorie en combinatoriek
 • CSE 5319 - Speciale onderwerpen in theorie en algoritmen
 • CSE 6311 - Geavanceerde onderwerpen in theorie en algoritmen
 • CSE 6312 - Geavanceerde onderwerpen in formele methoden
 • CSE 6314 - Geavanceerde onderwerpen in de theoretische informatica
 • CSE 6317 - Geavanceerde onderwerpen in talen en compilers
 • CSE 6319 - Speciale onderwerpen in geavanceerde theorie en algoritmen

bioinformatica:

 • CSE 5370 - Bio-informatica
 • CSE 5379 - Speciale onderwerpen in bio-informatica
 • CSE 6379 - Geavanceerde speciale onderwerpen in bio-informatica

Informatiebeveiliging:

 • CSE 5380 - Informatiebeveiliging I
 • CSE 5381 - Informatiebeveiliging II
 • CSE 5382 - Veilige programmering
 • CSE 5388 - Speciale onderwerpen in informatiebeveiliging
 • CSE 6388 - Geavanceerde speciale onderwerpen in informatiebeveiliging


Toelatingseisen

De CSE-universitaire toelatingscommissie baseert haar beslissing voor MS-toelating op de volgende criteria (in geen specifieke volgorde):

 • Een algemene GPA van 3,0 of hoger in undergraduate cursussen.
 • Een GPA van 3,2 of hoger op CpE-gerelateerde cursussen in de laatste twee jaar van een undergraduate-diploma.
 • Relevantie van de graad van de student (achtergrond) voor het CpE-curriculum.
 • Stiptheid van de bachelorgraad van de student. Een vierjarige graad wordt strenger geacht dan een graad van drie jaar.
 • Reputatie van de universiteit / hogeschool waaraan de student zijn / haar eerdere diploma's heeft ontleend.
 • GRE-test: toegelaten studenten verdienen meestal de volgende scores op de GRE
  • GRE-kwantitatieve score van ten minste 155 voor MS
  • GRE mondelinge score van ten minste 145 voor MS
  • Een som van verbale en kwantitatieve GRE-scores van minimaal 300 voor MS.
  • Internationale kandidaten testen van Engels als een vreemde taal (TOEFL) score van 90 of hoger op de IBT of een score van 7,0 of hoger op de IELTS.

Kandidaten voor het MS-diploma met (of in de nabije toekomst concurrerend) een BS in CS, CpE of SwE van UT Arlington en een GPA van ten minste 3.2 moeten contact opnemen met de gediplomeerde adviseur met betrekking tot een GRE-verklaring van afstand. Degenen met een GPA van minimaal 3,5 moeten contact opnemen met de gediplomeerde adviseur met betrekking tot nominatie voor geavanceerde toelating (dwz toelating zonder aanvraag en vergoeding). De GRE-afstandsverklaring kan worden uitgebreid tot niet-UT Arlington-kandidaten die een undergraduate-diploma hebben in CpE (met GPA van 3,2 of hoger) van gerenommeerde universiteiten met een ABET geaccrediteerd programma of andere geselecteerde universiteiten die zijn goedgekeurd door een gediplomeerd adviseur.


De bovenstaande criteria worden als volgt gebruikt met betrekking tot de drie mogelijke toelatingsbeslissingen, dwz Onvoorwaardelijke status; Probationaire status; en geweigerd.

 • Onvoorwaardelijke status: van toepassing op een kandidaat die voldoet aan de eerste zes criteria hierboven tot een graad die voldoet aan de graduate toelatingscommissie.
 • Probationaire status: is van toepassing op een kandidaat die voldoet aan ten minste vijf van de zes criteria tot een graad die voldoet aan de graduate toelatingscommissie en van wie de resultaten veelbelovend zijn voor het succes van de opleiding of voor een kandidaat die niet voldoet aan alle deficiëntiecursusvereisten.
 • Geweigerd: van toepassing op een kandidaat die niet voldoet aan vijf van de eerste zes criteria tot een graad die voldoet aan de graduate toelatingscommissie.


Opheffing van het onderzoek naar het eindexamen

Op advies van de Graduate Advisor kunnen uitmuntende UT-afgestudeerden van Arlington in aanmerking komen voor een verklaring van afstand van de vereisten voor het Graduate Record Examination (GRE). Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan de volgende minimumvereisten voldoen:

 • De student moet zijn afgestudeerd aan een gelijkwaardige bacheloropleiding aan UT Arlington niet meer dan drie academische jaren voorafgaand aan de toelating tot de graduate-opleiding (gemeten vanaf het begin van het semester waarvoor toelating wordt aangevraagd). Een evenredige bacheloropleiding is er één die een normaal feederprogramma is voor de masteropleiding waar de student naar toe wil. Undergraduate studenten in hun laatste jaar van studie komen ook in aanmerking; in dergelijke gevallen is toelating met de GRE-afstandsverklaring afhankelijk van het met goed gevolg doorlopen van de bacheloropleiding.
  • zoals berekend voor toelating tot de Graduate School;
  • overall;
  • in het belangrijkste veld; en
  • in alle werkzaamheden van de bovenste divisie.
 • Het UT-gemiddelde voor de Arlington-punten moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 3,0 in de volgende berekeningen:

Kandidaten die in aanmerking komen voor vrijstelling van GRE die niet in aanmerking komen voor een verruimde toelating, moeten voldoen aan alle andere toelatingsvereisten, dat wil zeggen, indienen van de toelatingsaanvraag, betalen van vergoedingen, het verstrekken van officiële transcripties van andere instellingen, en voldoen aan de eisen gesteld door het toelatingsexamen. . De GRE-verklaring moet worden aanbevolen door de Graduate Advisor op het moment van toelating. Het afzien van GRE-programma is alleen van toepassing op aanvragers van een masteropleiding. Sommige programma's kunnen een hoger gemiddeld gemiddelde vereisen om zich te kwalificeren en sommige zullen in geen geval afstand doen van de GRE.

Daarnaast kunnen sommige programma's afzien van de GRE-vereiste voor niet-UT-afgestudeerden met een Arlington die toelating als masterstudent willen en voldoen aan de kwalificaties vermeld in de specifieke toelatingsvereisten van die programma's. Dergelijke ontheffingen worden niet aangeboden door alle graduate programma's.


Graad Vereisten

De niet-thesisoptie Master of Science in Computer Science biedt professionele ontwikkeling in de informatica. Deze optie is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van studenten die door hun werk ervaring hebben met het doen van projecten, maar die geen scriptie willen doen. Het vereist 36 credit-uren.


Collegegeld en tarieven

Fall 2018 Graduate Non-Residents Collegegeld en Honoraria

Fall 2018 Graduate Resident Collegegeld en tarieven


Internationale studenten zullen financiële documenten / verklaringen willen indienen, omdat ze ook toelatingsmateriaal voor toelating indienen.

Formulier voor internationale financiële overzichten


Onze toepassingsprioriteitsdata zijn:

Herfst: 15 maart
Lente: 15 oktober
Zomer: 1 april


Aanvragen worden geaccepteerd na de gepubliceerde prioriteitsdatum voor elke termijn, maar voor een gegarandeerde toelating tot toelating dient u de aanvraag en het bijbehorende materiaal in op de prioriteitsdatum. Het is echter belangrijk om ruim van tevoren uw geplande startdatum aan te vragen om in aanmerking te komen voor programmaspecifieke financieringsmogelijkheden zoals assistentschappen en beurzen. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijden van afdelingsprogramma's sterk variëren en dat sommige programma's tot één jaar van tevoren aanvragen vereisen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

An educational leader in the heart of the Dallas-Fort Worth, the University of Texas at Arlington nurtures minds within an environment that values excellence, ingenuity, and diversity. There is strong ... Lees meer

An educational leader in the heart of the Dallas-Fort Worth, the University of Texas at Arlington nurtures minds within an environment that values excellence, ingenuity, and diversity. There is strong economic development here--Dallas-Fort Worth is one of the top ten fastest growing metros in the United States. Lees Minder