Master of Science Astro en deeltjesfysica

Algemeen

Beschrijving van opleiding

66821_top.jpg

De focus van het masterprogramma Astro en deeltjesfysica ligt zoals gebruikelijk in de natuurkunde op een verschillende kwantitatieve benadering, samen met het verwerven van essentiële praktische vaardigheden met betrekking tot probleemstellingen op het gebied van Astro en deeltjesfysica.

De Master Astro and Particle Physics is een internationaal, op onderzoek gericht programma van twee jaar, opgezet door het Kepler-Center. Dit programma verbindt wetenschap met de gebieden deeltjesfysica, astrofysica en kosmologie en combineert verschillende disciplines in experimentele en theoretische natuurkunde, astronomie en astrofysica. Het onderwijs zal in het Engels zijn en de studenten voorbereiden op de toenemende internationalisering in de industrie en de moderne samenleving.

Doelen

De kwalificatiedoelen in meer detail:

  • Onze afgestudeerden hebben een stevige reputatie in elementaire en geavanceerde astro- en deeltjesfysica die verschillende onderzoeksgebieden bestrijken, waaronder bijvoorbeeld theoretische kwantumveldentheorie, algemene relativiteit, computationele astrofysica, experimentele neutrino-fysica en vele andere.
  • Ze zijn in staat kritisch te kijken naar de geschiktheid van specifieke wetenschappelijke methoden voor het bestuderen van verschillende vragen met betrekking tot astro en deeltjesfysica. Bovendien kunnen ze combineren
  • verschillende technieken op een zinvolle manier om ook vrij complexe fysieke problemen toegankelijk te maken.
  • Ze zijn in staat om onafhankelijk geschikt theoretisch en laboratoriumonderzoek te plannen en uit te voeren (het verzamelen, vastleggen en analyseren van relevante datasets en deze te combineren met
  • theoretische studies).
  • De afgestudeerden kunnen wetenschappelijke bevindingen van hun onderzoek mondeling en schriftelijk presenteren. Bovendien zijn ze tijdens discussies bekwaam om op vakkundige wijze wetenschappelijke vragen te beantwoorden. Op wetenschappelijk gebied
  • bijeenkomsten, kunnen ze in het Engels communiceren met experts in het veld en bijdragen aan discussies over actuele astro en deeltjesfysica gerelateerde onderwerpen.

Vereisten

De opleiding vereist enthousiasme, nieuwsgierigheid en een degelijke basiskennis in de natuurkunde.

Kandidaten moeten een Bachelor of Science graad in de natuurkunde of een vergelijkbare graad met een cijfer 2.5 of hoger hebben behaald.

We verwachten een brede interesse in natuurwetenschappen, evenals de bereidheid om vertrouwd te raken met en werken met complexe wetenschappelijke details, en om wetenschappelijk in het Engels te kunnen communiceren in geschreven en mondelinge vorm.

Engels is de voertaal en het examen in de opleiding. De vereiste talenkennis is niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Applicatie procedure

Studenten kunnen twee keer per jaar deelnemen aan het M.Sc.Astro en Particle Physics-programma. Deadline voor aanvragen uit het buitenland (niet-EU) is 15 juli van elk jaar voor de winter en 15 januari voor de zomertijd. Voor aanvragers van binnen de EU is de deadline respectievelijk 30 september en 31 maart voor de winter- en zomerperiode.

76039_Tuebingenn.jpg

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the ... Lees meer

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the future in a globalized world. Lees Minder