Master of Science (M.Sc.) Bio-economie

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid? En hoe combineer je het op een zinvolle manier met zaken? Doe dan mee met onze masteropleiding Bio-economie op de TUM Campus Straubing!

De bio-economie beoogt een macro-economische structurele verandering in de richting van een wereldwijd duurzame economische ontwikkeling. Onderdeel van deze structurele verandering is de transformatie van de grondstofbasis van fossiele naar biogene bronnen. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en micro-organismen voor voeding en energetische en materiële doeleinden vormt daarmee de basis van de bio-economie. De M.Sc. Bio-economie leidt experts op die deze verandering kunnen begrijpen, begeleiden en vormgeven.

De thematische focus van de masteropleiding ligt op milieu-, gedrags- en innovatie-economie in combinatie met inter- en transdisciplinaire elementen. Naast de economische kernthema's wordt uitgebreide kennis van duurzaamheid en sleuteltechnologieën zoals biotechnologie, digitalisering, energietechnologie en procestechniek onderwezen. Deze combinatie stelt ons in staat om te voldoen aan de toekomstige eisen van internationale, industriële en complexe waardeketens en -systemen (waardenetwerken) en hun bestuursstructuren.

Afgestudeerden van de masteropleiding Bio-economie moeten in staat zijn om de structurele verandering die nodig is in het kader van het bio-economische basisconcept op weg naar een duurzame biogebaseerde economie vorm te geven en verder te ontwikkelen. De bio-economie is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en slaat een brug tussen technologie, milieu, samenleving en economie en hun interacties en interacties. Om internationaal te concurreren en bij te dragen aan het bereiken van mondiale duurzaamheidsdoelen is daarom interdisciplinaire kennis en het vermogen om mondiaal te denken noodzakelijk.

136530_pexels-photo-3671146.jpeg

Leerresultaten

De sociale transformatie naar een bio-economie vereist een voldoende aantal besluitvormers en experts in de samenleving, het bedrijfsleven, de politiek en het onderzoek die naast disciplinaire kennis over de nodige interdisciplinaire vaardigheden, praktische vaardigheden en sociale competenties beschikken. Het Bioecocomy-masterprogramma heeft tot doel studenten deze competenties en vaardigheden te bieden, zodat ze kunnen optreden als innovators en bemiddelaars in verschillende disciplines om het bio-economische idee te ontwikkelen, implementeren en verspreiden in de samenleving, de industrie, de politiek en onderzoek. In het bijzonder is de opleiding bedoeld om out-of-the-box denken te bevorderen voor het oplossen van complexe inter- en transdisciplinaire problemen. Studenten kunnen zo de interactie van nieuwe technologieën en hun verspreiding begrijpen via de socio-technische systemen waarin deze ingebed zijn. Verder zijn ze in staat toekomstige ontwikkelingen te herkennen en te absorberen en zo holistisch duurzame oplossingen te ontwikkelen en beslissingen te nemen. Succesvolle afgestudeerden van de master Bioecocomy kunnen milieucompatibiliteit en technologische mogelijkheden combineren met de ideeën van economische efficiëntie en sociale acceptatie in hun besluitvorming.

Dienovereenkomstig omvat het kwalificatieprofiel van de studenten van de masteropleiding Bio-economie de gebieden kennis, kennisgeneratie en toepassing, de gebieden communicatie en samenwerking, en ook het wetenschappelijke en professionele zelfbeeld om internationaal georiënteerde, inter- en transdisciplinaire experts en managers. Studenten verwerven essentiële specialistische en methodologische kennis voor de bio-economie op het gebied van economie, duurzaamheidswetenschappen, engineering en natuurwetenschappen. Studenten leren de methoden van de beschouwde disciplines om in de toekomst zelfstandig kennis te kunnen verwerven en de disciplinespecifieke vormen van probleemoplossing en besluitvorming te begrijpen. Uiteindelijk is het de bedoeling om taalkundige expressie in de relevante disciplines te ontwikkelen.

Studenten zullen in staat worden gesteld om samen te werken in inter- en transdisciplinaire teams om oplossingen te ontwikkelen voor vragen uit de bio-economie. Omdat de bio-economie niet alleen regionaal of nationaal beperkt is, maar ingebed is in een wereldwijd genetwerkte en digitale samenleving, is de opleiding internationaal georiënteerd en wordt daarom volledig in het Engels aangeboden.

Structuur

De masteropleiding Bio-economie, inclusief de masterproef, omvat vier semesters standaard studietijd. Inclusief de masterproef heeft de opleiding in totaal 120 studiepunten.

Naast zes verplichte vakken worden er twee afstudeerrichtingen aangeboden: de major sociale wetenschappen of de major (bio) technologie. Studenten die al een combinatie van economie met engineering en natuurwetenschappen hebben afgerond in hun bacheloropleiding (bijvoorbeeld succesvolle afgestudeerden van de B.Sc. Bioeconomy of de B.Sc. TUM-BWL met een focus op hernieuwbare bronnen), en die streven naar verdere technisch-wetenschappelijke specialisatie, kan kiezen voor een groter aantal modules uit het technisch-wetenschappelijke gebied. Vervolgens ronden ze de Master Bioeconomy af met een major in (Bio-) Technology. Afgestudeerden die de voorkeur geven aan een sterkere focus op economie en sociale wetenschappen, kunnen de Master Bioeconomy afronden met een major in sociale wetenschappen.

De cursus is onderverdeeld in de volgende vier gebieden:

 • Grondbeginselen in economie en duurzaamheid:
  Geavanceerd empirisch onderzoek, operationeel onderzoek, gedragseconomie, geavanceerde duurzaamheid en levenscyclusanalyse, geavanceerde milieu- en hulpbronneneconomie, duurzame productie
 • Specialisatie in (bio-) technologie:
  Microbiële en plantenbiotechnologie, kunstmatige intelligentie in de biotechnologie, biogene polymeren, biologische materialen in de natuur en technologie, biogeïnspireerde materialen en processen, duurzame chemie, modellering en optimalisatie van energiesystemen, gebruik van hernieuwbare energie, chemie van enzymen, enzymtechniek, enzymatische biotransformatie, hout- gebaseerde bronnen, geavanceerde concepten
 • Keuzevakken in sociale wetenschappen, duurzaamheid en technologie:
  Advanced Development Economics, Markets for Energy and Biobased Products, Personnel and Organisational Economics, Consumer Studies, Innovation in Bio-Economy, Corporate Sustainability Management, Plant and Technology Management, Advanced Seminar in Supply and Value Chain Management, Advanced Seminar in Circular Economy and Sustainability Management, Advanced Seminar in Behavioural Economics, Environmental Accounting and Economics and Sustainability Sciences, Microbiële en plantenbiotechnologie, Kunstmatige intelligentie in de biotechnologie, Biogene polymeren, Biologische materialen in de natuur en technologie, Bio-geïnspireerde materialen en processen, Duurzame chemie, Modellering en optimalisatie van energiesystemen, hernieuwbare energiebronnen Gebruik, Chemie van enzymen, Enzyme Engineering, Enzymatische biotransformatie, Houtgebaseerde hulpbronnen, Geavanceerde concepten
 • Masterproef

Carrièremogelijkheden

Door het sterke interdisciplinaire profiel kunnen afgestudeerden over disciplines heen werken. Beroepsgebieden omvatten openbare kantoren en internationale organisaties die zich bezighouden met de productie, het gebruik en de nationale en internationale markten van biogene bronnen en in het algemeen het opzetten van duurzamere processen, maar ook bedrijven die actief zijn of willen worden op dit gebied. Afgestudeerden * van het programma kunnen worden ingezet op alle gebieden waarin complex en systemisch inter- en transdisciplinair denken de basis vormt voor internationaal ondernemend en economisch succes.

Toepassing en toelating

Minimumvereisten om je aan te melden voor een masteropleiding aan de TUM zijn een erkend bachelordiploma (bijvoorbeeld een bachelor) en het succesvol afronden van de procedure voor het beoordelen van bekwaamheid. Beoordeling van bekwaamheid stelt de TUM-school of -afdeling waarop u solliciteert in staat om uw individuele talenten en motivatie voor studie te evalueren.

Tijdens de aanvraagperiode moet u zich aanmelden via het TUMonline-toepassingsportaal en uw aanvraagdocumenten uploaden.

Als u een toelatingsaanbod ontvangt, moet u bovendien individuele documenten als notariële papieren exemplaren per post indienen om te worden ingeschreven.

Over het algemeen moeten kandidaten met een kwalificatie voor postdoctorale studies (bijv. Een bachelor) die buiten de EU / EER zijn behaald, hun documenten vooraf laten beoordelen via uni-assist.

Inschrijvingsdocumenten

 • Toelatingsaanvraag (upload - ondertekend)
 • Diploma en diploma of onderwerp en cijfer van studies tot nu toe
 • Transcript of Records
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid
 • opstel
 • Volledig en actueel cv
 • Paspoort
 • GMAT (optioneel)
 • Voorlopige documentatie (VPD) als de kwalificatie voor graduate studies (bijvoorbeeld een bachelor) is behaald buiten de EU / EER

Mogelijk hebben we aanvullende documenten nodig, afhankelijk van uw opleiding en uw land van herkomst. Voltooi de online aanvraag om een uitgebreide lijst met de vereiste documenten te ontvangen.

Vereiste taalvaardigheid voor toelating

Je hebt voldoende Engelse taalvaardigheid nodig als je je wilt aanmelden voor dit programma. Het bewijs van uw taalvaardigheid moet worden ingediend voor het einde van de deadline voor aanmelding. Lees meer over erkende certificaten en andere manieren om uw Engelse taalvaardigheid te bewijzen.

Dit bewijs van uw taalvaardigheid bevestigt dat u voldoet aan de minimale taalvereisten voor toelating tot de opleiding. Afhankelijk van de opleiding en je individuele achtergrond kan het nodig zijn dat je tijdens je studie aan je taalvaardigheid blijft werken. Neem dan zeker eens een kijkje bij de diensten van ons Talencentrum.

Taal van instructie

De voertaal voor dit programma is meestal Engels. Dit betekent dat de meeste modules in het Engels worden aangeboden. Sommige cursussen kunnen echter in het Duits worden gegeven. Neem voor meer informatie over de instructietaal voor elke module contact op met de studieadviseur van de faculteit van dit programma.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability is a new Integrative Research Center at the Technical University of Munich. Its focus in research and teaching makes the new center unique: It ... Lees meer

The Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability is a new Integrative Research Center at the Technical University of Munich. Its focus in research and teaching makes the new center unique: It will concentrate on renewable resources, biotechnology, and bioeconomy. For this, new interdisciplinary degree programs will be established, that nationwide are only offered by TUM in Straubing. Lees Minder