Master of Professional Accounting

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

118443_UAEUlogo2.jpg

Overzicht

De MPA is het eerste AACSB-geaccrediteerde boekhoudprogramma in de GCC- en MENA-regio. Het richt zich op het beoefenen van accountants en managers die het professionele pad hebben gekozen en die hun opleiding willen voortzetten met een postdoctorale graad in boekhouding. Het programma bestrijkt veel bredere gebieden van de boekhouding dan alle andere professionele boekhoudcertificeringen die doorgaans beperkt gespecialiseerd zijn. Bovendien ontwikkelt het persoonlijke en zakelijke competenties (technisch en niet-technisch) van afgestudeerden en biedt het hen een uitstekende basis voor succesvolle professionele carrières. De graad zal ook een natuurlijke route zijn naar een doctoraat in bedrijfskunde (DBA).

De VAE staat nu op nummer 1 in de VAE op basis van de Times Higher Education Ranking! We zijn ook # 5 in het Midden-Oosten, # 49 in Azië en # 70 in de Young University Rankings van 2019.

Doelstellingen van het programma

 • Communiceer effectief in een professionele context.
 • Denk kritisch na over de analyse en oplossing van geavanceerde boekhoudproblemen.
 • Werk zowel individueel als positief bij aan het functioneren van teams als leden en leiders.
 • Ethisch en sociaal verantwoordelijk bij het nemen van boekhoudkundige beslissingen.
 • Toon waar nodig geavanceerde gespecialiseerde kennis op het gebied van boekhouding en aanverwante gebieden.

Programma leerresultaten

Na succesvolle afronding van dit programma kunnen studenten:

 • Demonstreren van een hoog ontwikkelde professionele mondelinge presentatie van informatie, met kritiek op inhoudelijk complexe zaken in de boekhouding, vergezeld van geschikte technologie.
 • Aantonen van vaardigheden om effectief schriftelijk te communiceren, met behulp van informatietechnologie tot de productie van hoogontwikkeld professioneel geschreven materiaal over inhoudelijk complexe zaken in de boekhouding.
 • Pas geavanceerde technologieën en technieken (kwalitatief / kwantitatief) toe bij het verzamelen en analyseren van financiële en niet-financiële informatie en het nemen van passende beslissingen op verschillende boekhoudkundige gebieden.
 • Informatie kritisch interpreteren, door nauwkeurige identificatie van complexe boekhoudproblemen, en suggestie van op boekhouding gebaseerde innovatieve oplossingen.
 • Toon autonomie, verantwoordelijkheid en creativiteit aan bij het plannen en uitvoeren van grote projecten in hun werk.
 • Aantonen van het vermogen om in teams te werken, leiderschap en richting tonen, passend bij complexe instellingen van de boekhoudomgeving.
 • Pas professionele normen en gedragscodes toe op nationaal en internationaal niveau.
 • Verbind complexe ethische kwesties consequent, als gevolg van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en leidend tot geïnformeerde, eerlijke en geldige boekhoudkundige beslissingen.
 • Demonstreer een uitgebreide geavanceerde kennis van sleutelconcepten over de breedte van boekhoudkundige onderwerpen.
 • Evalueer hedendaagse problemen in de boekhouding door het synthetiseren van kennis uit boekhoudkundige en verwante velden waar nodig.

Graad Vereisten

Vereiste kredieturen: minimaal 36 uur

Professionele boekhouding

Vereiste cursussen (24 uur) Krediet uren
ACCT600 Geavanceerde financiële boekhouding 3
ACCT615 Advanced Management Accounting 3
ACCT620 Auditing, Accountability en Assurance Services 3
ACCT625 Corporate governance, bedrijfsethiek en controle 3
ACCT630 Financiële boekhoudnormen, theorie en beleid 3
ACCT635 Jaarrekeninganalyse 3
ACCT640 Managementcontrolesystemen 3
ACCT645 Seminarie toegepast onderzoek in de boekhouding 3
Keuzevakken (24 uur) Krediet uren
ACCT661 Boekhouding in speciale contexten 3
ACCT662 Interne controle en risicogebaseerde controle 3
ACCT663 Boekhouding voor islamitische financiële instellingen 3
ACCT664 Juridische omgeving en belastingen 3
ACCT665 Strategische management accounting 3
ACCT666 Geselecteerde onderwerpen in financiële rapportage 3
FINC610 Financieel management 3

Brugcursussen

Studenten wiens eerste graad niet boekhoudkundig is (12 uur) Krediet uren
ACCT500 Elementen van boekhouding en financiën 3
ACCT505 Financiële en bedrijfsrapportage 3
ACCT510 Management en kostenberekening 3
MGMT510 Zakelijke omgeving 3

Toelatingseisen

 • Een bachelordiploma of een equivalent daarvan van een geaccrediteerde universiteit erkend door het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de VAE;
 • Een cumulatief Grade Point Average (GPA) van 3,0 op een schaal van 4.0 of gelijkwaardig in alle niet-gegradueerde werken.
 • Een score van minimaal 6,0 op het IELTS Academisch examen of gelijkwaardig.
 • Deze testscore moet minder dan twee jaar oud zijn op het moment van aanmelding, met de volgende uitzonderingen:

Voorwaardelijke acceptatie

Een kandidaat met een bachelordiploma erkend door het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de VAE kan voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding worden verleend in slechts één van de volgende gevallen:

Een kandidaat met een IELTS-score van 5,5 of het equivalent daarvan. Een dergelijke student moet tijdens de periode van voorwaardelijke toelating voldoen aan de volgende vereisten of moet worden ontslagen:

 1. Moet een minimale IELTS-score van 6,0 behalen, of het equivalent ervan, tegen het einde van het eerste semester van de student;
 2. Kan maximaal zes (6) credits per uur in het eerste semester opnemen, exclusief intensieve cursussen Engels;
 3. Moet een algemene GPA van 3,0 op een schaal van 4,0 bereiken in de eerste 9 credit-uren van credit-dragende cursussen die in de masteropleiding zijn gevolgd.

Een aanvrager met een niet-gegradueerde cumulatieve GPA van minder dan 3,0 maar gelijk of hoger dan 2,5 of het equivalent daarvan. Een dergelijke student moet tijdens de periode van voorwaardelijke toelating aan de volgende eisen voldoen of moet worden ontslagen:

 1. Mag maximaal negen (9) credits uren in het eerste semester van de studie;
 2. Moet een algemene GPA van 3,0 op een schaal van 4,0 bereiken in de eerste 9 credit-uren van credit-dragende cursussen die in de masteropleiding zijn gevolgd.

Merit Fellowship Award

Van de Merit Award wordt verwacht dat studenten hoge academische kwalificaties hebben en hun academische succes behouden aan de VAEU. De Merit Fellowship Award biedt een financiële ondersteuning in de vorm van gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld aan gekwalificeerde studenten. Studenten in STEM en strategische gebieden van het land (hernieuwbare energie, transport, gezondheid, watervoorraden, technologie, ruimte) hebben voorrang.

In aanmerking komen voor studenten:

 • Heb een uitstekende academische reputatie (GPA ≥ 3.6 / 4.0).
 • Handhaaf een GPA ≥3.6 / 4.0 tijdens het onderzoek aan de VAEU.
 • Geen andere financiële sponsoring of toekenning hebben.

Voordelen:

 • 50% korting op het collegegeld.

Looptijd:

 • Geldig tot het moment van afstuderen zolang de student zich houdt aan de Voorwaarden om in aanmerking te komen voor studenten.

Meer informatie

Handige links

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Lees meer

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Lees Minder
Abu Dhabi , Al Ain , Dubai + 2 Meer Minder