De masteropleiding Design Change is een programma van twee jaar op gevorderd niveau binnen Design, het hoofdvak van studie.

Design gaat over creativiteit, kritikaliteit en transformatie. Het ontwerp doet twijfels rijzen over de stand van zaken en maakt impact. Design daagt vooroordelen, vooroordelen, normen en stereotypen uit en lokt emoties, gedachten, gevoeligheden en acties uit. Design kan ons leven en onze relaties met de wereld verbeteren. Het kan ons attent en empathisch maken voor de ecologische en sociaal-culturele systemen waarin we leven. In een wereld van vele uitdagingen kan ontwerp een agent zijn voor duurzame verandering.

Bij het vormgeven van onze toekomst zullen ontwerpers voor ongekende uitdagingen komen te staan ​​in vergelijking met wat conventionele ontwerpers in de twintigste eeuw tegenkwamen. In feite zal en moet de rol van de ontwerper veranderen. In plaats van alleen te ontwerpen voor massaproductie, wat belangrijk was tijdens de eerste fase van industrialisatie, moeten ontwerpers van futures meerdere rollen en steeds ingewikkelder kwesties hanteren. Als agents voor verandering spelen ontwerpers een sleutelrol bij het vormgeven van toekomstbeelden van duurzaamheid.

Op het programma Design Change Master aan de Linnaeus University we de traditionele rol van de ontwerper uit, door disciplinaire en mediagrenzen heen te werken om nieuwe rollen te definiëren die aansluiten bij hedendaagse en toekomstige behoeften. Om design te confronteren met de crises waarmee we nu worden geconfronteerd, moeten we samenwerken met andere academische disciplines en culturele praktijken en in samenwerkingsverbanden met professionele ontwerpers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, activisten en overheidsinstanties.

Studenten van het Masterprogramma Design Change kunnen ervoor kiezen hun bestaande kennis uit te breiden in een specifiek ontwerpgebied of nieuwe te ontdekken. Het programma richt zich op artistieke en experimentele processen en creatief onderzoek, en studenten zullen hun vermogen tot kritische reflectie ontwikkelen bij het maken van goed afgeronde en toekomstgerichte ontwerpvoorstellen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan hedendaagse en opkomende ontwerpdisciplines, zoals kritisch en speculatief ontwerp, sociaal ontwerp, meta-ontwerp en ontwerpactivisme. Bovendien maken studenten kennis met en oefenen ze relevante methoden uit om de huidige stand van zaken in vraag te stellen, zich open te stellen voor denkwijzen en om de toekomst creatief en anders vorm te geven.


Toelatingseisen

Algemene toelatingseisen voor studies op het tweede niveau en specifieke toelatingseisen:

 • 90 studiepunten in het hoofdvak, ontwerp (inclusief een onafhankelijk project van ten minste 15 studiepunten) of het equivalent daarvan,
 • Goedgekeurde portfolio en intentieverklaring.
 • Engels B / 6 of het equivalent.


selecties

Selectie wordt gemaakt op basis van academische verdiensten en goedgekeurde portfolio.


Syllabus

Klik hier voor de syllabus van het programma.


Carrière

Ons doel is om artistieke volwassenheid te ontwikkelen en verantwoordelijke ontwerperrollen te bevorderen met een focus op duurzaamheid en ontwerp als veranderingsagent. Bij LNU, ontwikkel je je vaardigheden verkennende, met conceptontwikkeling en implementatie, in complexe projecten.


Mate

Master of Fine Arts (afstudeerrichting: ontwerp)


Toepassing en portfolio

Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen. Eerst moet u zich online aanmelden voor het programma op www.universityadmissions.se (in het Engels) of www.antagning.se (in het Zweeds). Vervolgens moet u uw portfolio bij Linnaeus University indienen via onze website href = "drexel.lnu.se/portfolio .


DATUM VAN DE FINALE TOEPASSING: 15 juni 2018


Dien uw aanvraag in samen met de intentieverklaring van de portfolio.

U vindt instructies voor het onderstaande portfolio.


Portfolio-richtlijnen, Master-programma in ontwerpwijziging

Om te zorgen dat uw ingediende portfolio als compleet wordt beschouwd, moet deze uit twee componenten bestaan:

 1. Representatief werk
 2. Verklaring van doel


1. Representatief werk

Uw portfolio moet een selectie van 10 stuks van uw creatiefste werk bevatten en moet een verscheidenheid aan ontwerp- en kunstbenaderingen en -resultaten vertegenwoordigen met betrekking tot duurzaamheid en ontwerp als veranderingsagent. We moedigen u aan om werk te kiezen dat het bereik van uw interesses laat zien, ook buiten uw studie. Stuur de 10 stukjes op onze website, href = "drexel.lnu.se/portfolio in PDF-, PNG- of JPG-formaten. U kunt maximaal 50 MB totaal uploaden.

Voer in het uploadformulier een korte beschrijving in van het werk dat u uploadt.


2. Verklaring van doel

Schrijf een verklaring van doel dat op één A4-pagina uw interesse in ontwerp beschrijft, met de nadruk op:

 • Waar ben je benieuwd naar?
 • Wat wil je veranderen door ontwerp?
 • Hoe wil je je opleiding gebruiken om je doelen te bereiken?
 • Welke duurzaamheid heb je?

De verklaring van doel zal worden beoordeeld in termen van:

 • Je vermogen om je toekomst als ontwerper te visualiseren en plannen
 • Uw eerdere en beoogde betrokkenheid bij duurzaamheid en verandering
 • Je vaardigheid in jezelf uitdrukken in het Engels

Dien uw verklaring van het doel in op onze website, href = "drexel.lnu.se/portfolio in PDF-, PNG- of JPG-formaat.


Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen:


Stap 1

Meld u online aan op het programma op www.universityadmissions.se (in het Engels) of www.antagning.se (in het Zweeds). Aanmeldingen van documentatie waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor een masterniveau-onderzoek moeten hier worden ingediend.

De volgende programmacodes en deadlines zijn van toepassing:

Dien uw aanvraag voor 15 januari 2018 in bij de programmeercode LNU-F2500


Stap 2

Dien uw portfolio in bij Linnaeus University (LNU).

De uiterste termijnen voor het ontvangen van portefeuilles door LNU zijn: 31 januari 2018


Acceptatie voor het programma

Als u voldoet aan de geschiktheidscriteria, wordt uw aanvraag geaccepteerd en beoordeeld op basis van uw portfolio. Evaluatie van portfolio's wordt uitgevoerd door een selectiecommissie bestaande uit docenten, externe deskundigen en huidige studenten. De portefeuille wordt als een geheel beschouwd en de portefeuille wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Artistieke kwaliteit
 • Visualisatie vaardigheden
 • Creatieve aanpak
 • Vermogen om kritisch te denken
 • Vermogen om te werken met duurzaamheid en verandering als een intentie

Na het indienen van uw aanvraag en portfolio wordt contact met u opgenomen als u bent geselecteerd voor een interview. We bieden een telefonisch / online interview.

De universiteit zal de redenen achter de beslissing om een ​​individuele aanvraag te accepteren of af te wijzen niet bekendmaken. Erkende studenten worden op de hoogte gebracht via www.universityadmissions.se of www.antagning.se .


Checklist voor toepassing

 • Ik heb mijn aanvraag ingediend via href = "antagning.se or href =" universityadmissions.se
 • Ik heb mijn portfolio voorbereid volgens de verstrekte richtlijnen.
 • Ik heb een verklaring van doel met mijn portfolio opgenomen.
 • Ik heb mijn portfolio geüpload op href = "drexel.lnu.se/portfolio en ervoor gezorgd dat al mijn bestanden zijn opgenomen en dat ik schriftelijke beschrijvingen van mijn geüploade bestanden heb ingediend.


Vragen?

Als u vragen heeft over de toepassing of het toestemmingsvraagstuk, aarzel dan niet om per e-mail een vraag te stellen aan Admissions Office: admission@lnu.se

Als u vragen hebt over de portfolio of andere vragen over het programma, aarzel dan niet om via e-mail contact op te nemen met de programmacoördinator: zeenath.hasan@lnu.se

Opleiding te volgen in:
 • Engels

Zie 31 andere vakken van Linnaeus University »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
2 jaar
Voltijd
Prijs
520,000 SEK
Collegegeld voor studenten buiten EU / EES / Zwitserland: 520.000,00 SEK
Deadline
Vraag informatie aan
Some courses and programmes will accept late applications.
Op locaties
Op datum
Einddatum
Juni 6, 2021
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Some courses and programmes will accept late applications.
Einddatum
Juni 7, 2020
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Some courses and programmes will accept late applications.
Location
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Some courses and programmes will accept late applications.
Einddatum
Juni 7, 2020
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Some courses and programmes will accept late applications.
Einddatum
Juni 6, 2021