Master of Engineering in Water Engineering

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Geen toegangsbeperking

basislijn

 • De cursus start in het winter- en zomersemester
 • Aankomende studenten met buitenlandse kwalificaties moeten uiterlijk 31 mei (wintersemester) of 30 november (zomersemester) via uni-assist eV solliciteren.

De masteropleiding wordt gezamenlijk aangeboden als joint degree-programma door Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences en de Universiteit van A Coruña (Spanje).

Het zomersemester vindt plaats op de Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences en het wintersemester op de A Coruña University. Het derde semester is een praktisch semester bij een van de twee genoemde instellingen voor hoger onderwijs of bij andere deelnemende universiteiten of in bedrijven of instellingen.

leerdoelen

Het doel van de opleiding is het verwerven van diepgaande kennis en het vermogen om zelfstandig te werken volgens wetenschappelijke methoden, om zelfstandig vertrouwd te raken met de vele taken van de toepassingsgebieden, onderzoek en onderwijs en om de vaak veranderende taken van het beroepsleven als ingenieur onder de knie te krijgen komen voor in de waterindustrie.

In de master Water Engineering verwerven afgestudeerden competenties op het gebied van waterbeheer, nationale en internationale planningsprocessen, drinkwatervoorziening en riolering, hydrologie, waterbouwkunde en waterbouwkunde, renaturatie-ecologie, biotechnologie en riviermorfologie alsmede stroming en procesmodellering.

inhoud cursus

Zomersemester (Magdeburg)

verplichte modules

 • Hydraulische planning en projecten II
 • GIS en Hydrology
 • Restauratie ecologie

Keuzemodules (2/4)

 • Experimenteel hydraulisch systeem II
 • Computational Fluid Dynamics II
 • Riviermorfologie
 • Milieubiotechnologie en hydrochemie

Wintersemester (A Coruña)

verplichte modules

 • Hydrologische planning en projecten I
 • Watertoevoer en afvoersystemen
 • Fysico-chemie en kwaliteit van water

Keuzemodules (2/4)

 • Experimenteel hydraulisch systeem I
 • Computational Fluid Dynamics I
 • Waterbehandeling en energie-efficiëntie
 • Grondwaterbouw I

3e semester (Magdeburg, A Coruña, projectpartners, bedrijf / instelling)

 • semester
 • Master's thesis

voorwaarden

De vereiste voor toelating tot de master Water Engineering is een goede tot zeer goede graad van een universitaire opleiding met minimaal 7 semesters of minimaal 210 studiepunten op het gebied van waterhuishouding, bouw of sterk gelijkende opleidingen.

Aanvragen van aankomende studenten die niet de vereiste 210 studiepunten maar ten minste 180 studiepunten kunnen leveren, worden individueel beoordeeld.

Daarnaast is kennis van het Engels vereist op niveau B2 van het Common European Framework of Reference (aanbevelingen).

Het bewijs kan worden geleverd door de volgende tests:

 • IELTS-examen - 5 punten of
 • Cambridge-examen - Eerste certificaat in het Engels FCE (AC) of
 • TOEIC - 541 punten of
 • TOEFL iBT - 87 punten (op computerbasis) of
 • UNIcert II of
 • ALTE-niveau - niveau 3 of
 • gelijkwaardige tests

In geval van twijfel beslist de examencommissie over het voldoende bewijs van de Engelse taalvaardigheid. Kandidaten die niet in staat zijn het relevante taalcertificaat te verstrekken, moeten hun Engelse taalvaardigheid aantonen in een proeve van bekwaamheid.

perspectieven

De internationale master Water Engineering bereidt zich voor op een professionele positie op verschillende gebieden van waterbeheer op internationaal niveau. Een activiteit in toeleverings- en verwijderingsbedrijven, in de adviessector, in milieudiensten en ministeries, in particuliere bedrijven in de waterindustrie en milieubescherming, in advies- en planningsengineeringbureaus en -instituten evenals in onderwijs en onderzoek, is geschikt voor de inhoud van het onderzoek.

Social media

Krijg meer indrukken van studeren aan de Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences op Social Media:

Facebook | Instagram | YouTube

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Founded in 1991, the University has long gained a reputation for its well-rounded academic education programme and motivated student body. Interested students can choose from around 50 study programme ... Lees meer

Founded in 1991, the University has long gained a reputation for its well-rounded academic education programme and motivated student body. Interested students can choose from around 50 study programmes taught at three departments in Magdeburg and two departments in Stendal. Lees Minder
Magdeburg , Stendal + 1 Meer Minder