Master of Engineering in Energy Systems Engineering

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Graduate Taught (niveau 9 nfq, credits 120)

De ME in Energy Systems Engineering bereidt afgestudeerden voor om de technische, economische en ecologische uitdagingen aan te gaan waarmee de energiesystemen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden worden geconfronteerd. Afgestudeerden van dit programma krijgen een uitgebreid inzicht in de complexe multidisciplinaire en vaak tegenstrijdige problemen die zich voordoen bij het zoeken naar effectieve oplossingen.

Afgestudeerden kunnen ook overal ter wereld werken op een geavanceerd technisch niveau of als een professionele engineeringmanager. Kandidaten die al een 4-jarige bachelor in professionele engineering hebben afgerond, kunnen in aanmerking komen voor erkenning van eerder verworven kennis, waardoor ze dit programma gedurende 12 maanden kunnen voltooien.

Curriculaire informatie kan worden gewijzigd.

Wie zou moeten solliciteren?

Full-time optie geschikt voor:
 • Binnenlandse (EER) aanvragers: Ja
 • Internationale (niet-EER) aanvragers die momenteel buiten de EER-regio wonen. Ja

Beschrijving van de cursus

Het ME-programma bereidt ingenieurs voor op het ontwerpen en ontwikkelen van toekomstige energiesystemen en beoogt een beter begrip van de interacties tussen deze systemen en het milieu- en energiebeleid, rekening houdend met economische factoren. De reikwijdte van het programma omvat analyse van wereldwijde energiesystemen, gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen en de impact op het klimaat. Het richt zich op hernieuwbare en andere energiebronnen zoals wind, golven, kernenergie en zonne-energie en op de conversie, opslag en transmissie via elektrische en andere middelen. Het programma zal ook aandacht besteden aan het efficiënte gebruik van energie in gebouwen, transport en industriële processen, samen met de studie van andere onderwerpen zoals koolstofvastlegging.

 • Deelnemers ontvangen een brede opleiding die is gebouwd op sterke theoretische grondslagen, maar blijft sterk gericht op toepassingen in de echte wereld.
 • Deze 2-jarige Masters omvat een 6-8 professionele stage stage.
 • Afgestudeerden zullen een goed begrip krijgen van de complexe multidisciplinaire en vaak conflicterende problemen die zich voordoen bij het zoeken naar effectieve oplossingen voor de energie-uitdagingen.
 • Deze master is professioneel geaccrediteerd en het onderwijs wordt verzorgd door academische experts uit alle vijf UCD Schools of Engineering en uit andere disciplines.

Visie en waardenverklaring

Dit professioneel geaccrediteerde "Second Cycle" Master of Engineering-programma beoogt zijn afgestudeerden voor te bereiden op het ontwerpen en ontwikkelen van toekomstige energiesystemen, rekening houdend met klimaatimpact / CO2-uitstoot, de continuïteit van de energievoorziening en bezorgdheid over het economische concurrentievermogen. De reikwijdte van het programma omvat analyse van wereldwijde energiesystemen, gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen en de impact op het klimaat. Het richt zich op het gebruik van fossiele brandstoffen en op hernieuwbare en andere energiebronnen zoals wind, golven, kernenergie en zonne-energie en op de conversie, opslag en transmissie via elektrische en andere middelen. Het programma richt zich ook op het efficiënte gebruik van energie in gebouwen, transport en industriële processen, samen met de studie van andere onderwerpen zoals koolstofafvang en -vastlegging.

Inkomende studenten moeten een grondige kennis hebben van fundamentele principes in de discipline van hun "First Cycle" -diploma, meestal in mechanische, elektrische / elektronische of chemische technologie, of in een sterke wiskundige discipline. Deelname aan dit programma zorgt ervoor dat ze hun opleiding verbreden om een begrip te krijgen van fundamentele principes uit een hele reeks andere disciplines om hen in staat te stellen de complexe multidisciplinaire en vaak conflicterende problemen aan te pakken die zich voordoen bij het zoeken naar effectieve oplossingen voor de energie-uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

Het programma is gebaseerd op de expertise van academisch personeel van de UCD van alle Schools of Mechanical

Lesgeven is door middel van lezingen, begeleide laboratoria, tutorials, opdrachten en zelfgestuurd leren. Het volledige 2-jarige programma omvat een in de industrie gebaseerde stage van 6-8 maanden en alle studenten voeren een individueel onderzoeksproject uit, onder toezicht van een lid van academisch personeel dat in veel gevallen in samenwerking met de industrie wordt uitgevoerd.

Programma-uitkomsten

 • a) Geavanceerde kennis en begrip van de wiskunde, wetenschappen, technische wetenschappen en technologieën die ten grondslag liggen aan de engineering van Energy Systems.
 • b) Het vermogen om complexe engineeringproblemen te identificeren, formuleren, analyseren en op te lossen
 • c) De mogelijkheid om het gedetailleerde ontwerp van een nieuw systeem, component of proces uit te voeren met behulp van analyse en interpretatie van relevante gegevens.
 • d) Het vermogen om experimenten te ontwerpen en uit te voeren en een reeks standaard en gespecialiseerde onderzoekstools (of gelijkwaardige) en onderzoekstechnieken toe te passen.
 • e) Inzicht in de noodzaak van hoge ethische normen in de praktijk van engineering, inclusief de verantwoordelijkheden van het ingenieursberoep ten opzichte van mens en milieu.
 • f) Het vermogen om effectief te werken als individu, in teams en in multidisciplinaire omgevingen, samen met het vermogen om een leven lang leren te ondernemen.
 • g) Het vermogen om effectief te communiceren over complexe engineeringactiviteiten met de engineeringgemeenschap en met de samenleving in het algemeen.

Carrière

Afgestudeerden van dit ME Energy Systems-programma zullen worden uitgerust met de vaardigheden en kennis die essentieel zijn voor cruciale rollen in onderzoek, ontwerp en ontwikkeling in bedrijven in de energiesector. Afgestudeerden van dit programma hebben banen gekregen in een breed scala van organisaties in Ierland en daarbuiten, de meerderheid in de energiesector.

Potentiële werkgevers zijn onder meer: ESB International (Dublin), Commission for Energy Regulation (Dublin), Airport Authority, Intel Ireland Limited, Dalkia Ltd (Dublin), Accenture (Dublin), Dimplex Renewables (Irl), Enercon GmbH (Ierland en Duitsland), Zenith Technologies (Cork), ConocoPhillips (Cork), Imtech (VK), MCS Kenny (VK), Sellafield Ltd (VK), Schletter UK Ltd, Schwenk Zement (Duitsland), KBR (VK), Capula Ltd (VK), Eclareon (Spanje), Dynapower LLC (VS), Sea Breeze Power Corp (Canada), KBR (Australië) en Independent Market Operator (Perth, Australië). Aanzienlijke aantallen afgestudeerden hebben ook besloten om verder te studeren op PhD-niveau, op UCD en elders.

Welke modules kan ik nemen?

Fase 1 - Optie
 • Ondernemerschap in actie, BMGT30090
 • Luchtvervuiling, BSEN30030
 • Chem Proc Sust
 • Procescontrole, CHEN40560
 • Environmental Engineering Fundamentals, CVEN20030
 • Energie-economie en -beleid, ECON42360
 • Elektrische en elektronische schakelingen, EEEN20020
 • Elektrische energiesystemen, EEEN20090
 • Power System Engineering, EEEN30070
 • Elektrische machines, EEEN30090
 • Regeltheorie, EEEN40010
 • Werking van het stroomsysteem, EEEN40080
 • Power System Design, EEEN40090
 • Vermogenselektronica en aandrijvingen, EEEN40100
 • Hernieuwbare energiesystemen, EEEN40110
 • Toepassingen van vermogenselektronica, EEEN40120
 • ME Elektrische energie Professionele werkervaring (kort), EEEN40180
 • ME Elektrische energie Professionele werkervaring (lang), EEEN40190
 • Ondernemerschap in engineering, EEEN40300
 • Power Electronics Technology, EEEN40310
 • ME Elect Energy Project, EEEN40360
 • Power System Dynamics and Control, EEEN40550
 • Optimalisatietechnieken voor ingenieurs, EEEN40580
 • Fossiele brandstoffen, koolstofafvang en -opslag, GEOL40310
 • Warmteoverdracht, MEEN20050
 • Meting
 • Technische thermodynamica II, MEEN30100
 • Professional Engineering (Finance), MEEN30140
 • Technische thermodynamica III, MEEN40010
 • Mechanics of Fluids II, MEEN40020
 • Computational Continuum Mechanics I, MEEN40050
 • Energiesystemen en klimaatverandering, MEEN40090
 • Advanced Polymer Engineering, MEEN40110
 • Computational Continuum Mechanics II, MEEN40150
 • Mechanics of Fluids III, MEEN40190
 • Energiesystemen in gebouwen II, MEEN40200
 • Energie in transport, MEEN40210
 • Professional Engineering (Management), MEEN40430
 • ME Professionele werkervaring, MEEN40530
 • ME Professionele werkervaring, MEEN40540
 • ME (Energy) Research Project Summer, MEEN40550
 • Onderzoeksvaardigheden en technieken, MEEN40560
 • ME (Energy) Research Project, MEEN40570
 • Technische communicatie, MEEN40670
 • Technische communicatie (online), MEEN40820
 • Nuclear Physics, PHYC30090
Fase 2 - Core
 • Onderzoeksvaardigheden en technieken, MEEN40560
 • ME (Energy) Research Project, MEEN40570
Fase 2 - Optie
 • Ondernemerschap in actie, BMGT30090
 • Luchtvervuiling, BSEN30030
 • Chem Proc Sust
 • Procescontrole, CHEN40560
 • Environmental Engineering Fundamentals, CVEN20030
 • Energie-economie en -beleid, ECON42360
 • Elektrische en elektronische schakelingen, EEEN20020
 • Elektrische energiesystemen, EEEN20090
 • Power System Engineering, EEEN30070
 • Elektrische machines, EEEN30090
 • Regeltheorie, EEEN40010
 • Werking van het stroomsysteem, EEEN40080
 • Power System Design, EEEN40090
 • Vermogenselektronica en aandrijvingen, EEEN40100
 • Hernieuwbare energiesystemen, EEEN40110
 • Toepassingen van vermogenselektronica, EEEN40120
 • Ondernemerschap in engineering, EEEN40300
 • Power Electronics Technology, EEEN40310
 • ME Elect Energy Project, EEEN40360
 • Power System Dynamics and Control, EEEN40550
 • Optimalisatietechnieken voor ingenieurs, EEEN40580
 • Fossiele brandstoffen, koolstofafvang en -opslag, GEOL40310
 • Warmteoverdracht, MEEN20050
 • Technische thermodynamica II, MEEN30100
 • Professional Engineering (Finance), MEEN30140
 • Technische thermodynamica III, MEEN40010
 • Mechanics of Fluids II, MEEN40020
 • Computational Continuum Mechanics I, MEEN40050
 • Energiesystemen en klimaatverandering, MEEN40090
 • Computational Continuum Mechanics II, MEEN40150
 • Mechanics of Fluids III, MEEN40190
 • Energiesystemen in gebouwen II, MEEN40200
 • Energie in transport, MEEN40210
 • Professional Engineering (Management), MEEN40430
 • ME (Energy) Research Project Summer, MEEN40550
 • Technische communicatie, MEEN40670
 • Technische communicatie (online), MEEN40820
 • Nuclear Physics, PHYC30090

Vergoedingen, financiering en beurzen

ME Energy Systems (T164) Voltijds
 • EU: vergoeding per jaar - € 8085
 • niet-EU: vergoeding per jaar - € 25600

*** Tarieven zijn onderhevig aan verandering.

Houd er rekening mee dat UCD een aantal afgestudeerde beurzen aanbiedt voor voltijdse, zelffinancierende internationale studenten, die een aanbod hebben voor een plaats in een UCD-opleiding.

Stageplaatsen voor studenten

De Professional Work Experience (PWE) -module is opgenomen in het tweejarige Masters of Engineering-programma en is ontworpen om de academische en loopbaanbelangen van een student te integreren met praktische werkervaring gedurende een periode van 6-8 maanden.

De module biedt studenten de perfecte gelegenheid om meer ervaring en begrip van hun gekozen vakgebied op te doen, te beoordelen waar hun sterke en zwakke punten liggen en hun kennis van de beschikbare carrièremogelijkheden te maximaliseren. De praktische vaardigheden die tijdens deze plaatsing worden opgedaan, zullen afgestudeerden een concurrentievoordeel geven bij het solliciteren naar functies na hun afstuderen.

Professionele accreditatie

De UCD ME-opleiding (Energy Systems) is volledig geaccrediteerd op Masters-niveau door Engineers Ireland en het programma heeft het EUR-ACE®-label gekregen als een tweede cyclus geaccrediteerd Europees engineeringprogramma onder het EUR-ACE Framework of Standards for Accreditation of Engineering programma's

Toelatingseisen

 • Een honours undergraduate degree (NFQ level 8) met een minimale hogere tweede klasse eer of internationale gelijkwaardigheid in een relevant Engineering-programma.
 • Aanvragers wier eerste taal niet Engels is, moeten ook de Engelse taalvaardigheid van IELTS 6.5 aantonen (geen band minder dan 6,0 in elk element), of gelijkwaardig.
 • Studenten die voldoen aan de academische toelatingseisen van het programma, maar niet aan de Engelse taalvereisten, kunnen het programma betreden na succesvolle voltooiing van UCD's International Pre-Master's Pathway programma's.
 • Dit zijn de minimale toelatingseisen - voor sommige programma's kunnen aanvullende criteria worden gevraagd.

getuigenis

Afgestudeerd profiel - Siúin O'Riordan

"Ik koos ervoor om de master Energy Systems Engineering in UCD te volgen om mijn vaardigheden en carrièremogelijkheden te verbreden en opgeleid te worden om te werken in de energiesysteemindustrie. Met deze masteropleiding kon ik me specialiseren in energiesystemen en tegelijkertijd belangrijke technische vaardigheden opdoen. De de cursus omvatte een professionele stage van 8 maanden, wat ook een belangrijke factor was bij het kiezen van de master. Deze werkervaring heeft me vertrouwen gegeven in het benaderen van interviews, werken als onderdeel van een professioneel team en het ontwikkelen van mijn toekomstige carrière in de sector duurzame energie. -kwaliteit geleverd materiaal en de grote verscheidenheid aan aangeboden modules hebben me een beter inzicht gegeven in de huidige en toekomstige technische en economische uitdagingen voor de energiesystemen van de wereld. De master heeft me voorbereid om te werken als een ingenieur en betrokken te zijn bij toekomstige energie oplossingen."

Laatst bijgewerkt op nov 2019

Over de school

Welcome to the College of Engineering and Architecture. The College, with over 320 staff and almost 2,200 students (including 626 international students), is the largest and most comprehensive in Irel ... Lees meer

Welcome to the College of Engineering and Architecture. The College, with over 320 staff and almost 2,200 students (including 626 international students), is the largest and most comprehensive in Ireland. There are six Schools in the College, covering the Engineering disciplines of Chemical, Civil, Electrical, Electronic, Biosystems, Food, Mechanical and Materials Engineering, together with Architecture, Landscape Architecture, Planning and Environmental Policy. Through the Schools, we offer a wide range of undergraduate and taught masters programmes and are committed to the on-going development of both discipline-specific and interdisciplinary teaching and research. Lees Minder