Master of Business Management (MBM) in Sport Business Management

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Invoering

Deze opwindende MSc, Master of Business Management, gespecialiseerd in Sports Business, daagt studenten uit om op een hoog academisch niveau te studeren, waarbij case-studies en onderzoek worden gecombineerd. De opleiding heeft echter ook een heel praktische insteek - door middel van projectweken, professioneel onderzoek en een module van professioneel leren waarin studenten een korte stage voltooien die vaak rechtstreeks verband houdt met hun afstudeerproject.

Het programma biedt een combinatie van master in bedrijfskunde vakken en bredere modules in economie en management. Door middel van modules die kijken naar studenten globale economie en strategisch management, globalisering, maatschappij en cultuur, zal het programma studenten in staat stellen hun diepere kennis van bedrijfsbeheer en administratie verder te ontwikkelen.

De specialisatie in Sports Business analyseert en evalueert specifiek de commerciële en managementkrachten die hebben bijgedragen aan het succes van de sportbusiness. Het biedt flexibiliteit met een innovatieve combinatie van blok- en online levering, waardoor het geschikt is voor mensen die in de sportsector werken en pas afgestudeerden die hun kennis en begrip van deze snelgroeiende en belangrijke industrie willen ontwikkelen.

Cursusinhoud

Semester 1

(Core Modules)

 • Marketing Management
 • Globalisering, samenleving en cultuur
 • Inleiding onderzoeksmethoden (afstudeerproject)
 • De wereldeconomie
 • Professioneel onderzoek

(Specialisatiemodules)

 • Kritische perspectieven in sport en vrije tijd
 • Sport op de wereldmarkt

Semester 2

(Core Modules)

 • Onderzoeksmethoden (eindproject)
 • Micro Economics - Global Perspectives
 • Strategisch management
 • Projectmodule (3 projectweken, gekoppeld aan eindproject)

(Specialisatiemodules)

 • Strategisch sportbedrijfsbeheer
 • Ethiek en sociale verantwoordelijkheid in de sport

Semester 3 (stage en afstuderen)

 • Professioneel leren
 • Laatste project

Cursusstructuur

Het masterprogramma wordt geleverd in blokformaat, waarbij elke 6 weken 2 modules worden behandeld. Kernmoduleklassen zijn interdisciplinair - je studeert gedeelde modules met masterstudenten uit verschillende bedrijfsmanagementspecialisaties. Door de rollende instap (6 keer per jaar) zijn groepen dynamisch, extreem internationaal en divers.

De modules worden intensief geleverd over opeenvolgende dagen in het zogenaamde 'blokformaat', wat betekent dat elke module 6 dagen les heeft opgesplitst in twee blokken van 3 dagen. Lesmethoden omvatten groepswerk, casestudy's, presentaties en live-projecten. De cursus wordt aangeboden via verschillende benaderingen, waaronder lezingen, presentaties, tutorials en casestudy's, met de nadruk op interactief leren. Elke module wordt gegeven door twee docenten, vaak een fulltime Wittenborg-docent en een gastdocent van een partneruniversiteit. Modules bevatten vaste gastsprekers uit de branche.

De industrie

Toeschouwers- en participatiesport is een wereldwijd fenomeen en is sinds kort een van de snelst groeiende economische sectoren voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Door de commerciële, media- en politieke drijfveren van verandering aan te pakken en te analyseren, bent u in staat de factoren te identificeren die tot een dergelijke groei hebben geleid en kritisch de implicaties voor het bedrijfsleven, de samenleving, nationale branding en identiteit te bespreken.

Sport is een geavanceerd en complex internationaal bedrijf met miljarden consumenten die wekelijks of zelfs dagelijks naar sportevenementen kijken en eraan deelnemen. Deze cursus is bedoeld om professionals te ontwikkelen in het aanbieden, promoten en vermarkten van sport die in staat zijn om volledig te profiteren van de kansen die de sector biedt.

Door marketing, sponsoring, media en recht te studeren - en na een professionele stage in een sportorganisatie te hebben doorgebracht - krijg je academisch inzicht en praktische kennis van de kwesties die komen kijken bij succesvol sportmanagement. Dit zal u helpen om de sportactiviteiten van de toekomst te betrekken, te beheren en vorm te geven.

Carriere vooruitzichten

Deze MBM-specialisatie in Sports Business is gericht op een breed spectrum van studenten en beoefenaars. Het is geschikt voor degenen die senior managementfuncties binnen de sportindustrie willen uitoefenen of zich willen voorbereiden op een doctoraatsstudie.

Professionele ervaring

De Professional Inquiry-module vereist dat studenten zich bezighouden met de professionele wereld. Persoonlijke en professionele groei vindt plaats door het doorvoeren van verandering in de beroepspraktijk en de daarmee samenhangende reflectieve praktijk. Studenten voeren ook enkele oefeningen uit om doelen te stellen en beoordelen zwakke en sterke punten met betrekking tot vaardigheden op het gebied van inzetbaarheid om adequate zelfontplooiing en visie buiten de MSc mogelijk te maken. Sommige studenten vinden het nodig dat ze hun kennis van innovatie, ondernemerschap en beheer van kleine bedrijven ontwikkelen, wat de basis vormt van een van onze optionele modules.

Consultancy project

Als je ervoor kiest om een consultancyproject te ondernemen, werk je zowel zelfstandig als met ondersteuning van docenten samen met een commerciële of non-profit sportorganisatie om de door de klant gestelde doelstelling te bereiken. Dit is een onschatbare ervaring bij het ontwerpen van en overeenstemming bereiken over een project met commerciële doelstellingen en doelstellingen.

Werkgelegenheidsperspectieven

Er zijn managementfuncties binnen marketing, verkoop, planning, sportevenementen, sportadministratie en facilitair management. Organisaties die deze functies aanbieden, zijn onder meer professionele sportclubs, sportartikelenbedrijven, sportmarketingbureaus, organisatoren van sportevenementen, sportbestuursorganen, overheidsinstanties voor sport, recreatie-afdelingen voor sportgemeenschappen, gezondheids- en vrijetijdsclubs en sportbeoefenaars.

De cursus stelt je in staat om je vaardigheden, sectorspecifieke kennis, expertise en inzetbaarheidseigenschappen te verbeteren, waardoor de overgang van studie naar een zinvolle carrière een meer naadloos proces wordt.

Toelatingseisen

De toelatingsvoorwaarden (criteria) voor de Master Business Management-programma's (alle specialisaties) zijn als volgt:

een bachelordiploma of gelijkwaardige erkende kwalificatie;

 • Aanvragers worden verzocht een academische referentie te verstrekken van hun vooropleidingseffect;
 • Het is noodzakelijk om een bachelordiploma te hebben behaald op het gebied van bedrijfskunde, management, economie of handel. In hun bachelordiploma moeten kandidaten een academisch werkstuk (afstudeerproject of proefschrift) hebben voltooid dat een mate van academische schrijf- en onderzoekservaring aantoont.

er is geen professionele ervaring vereist voor deze masterprogramma's;

Engelse Taalvereisten

IELTS 6.5 of TOEFL-equivalent. Klik hier voor een overzicht van de gelijkwaardige scores. De TOEFL-code van Wittenborg is 4889.

De eis voor de beheersing van de Engelse taal is een half punt hoger dan de nationale minimumvereisten in Nederland.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Wittenborg is a “boutique university” with a primary focus on management as it relates to disciplines in society. Our personal attention to your education is very important. It is for this reason that ... Lees meer

Wittenborg is a “boutique university” with a primary focus on management as it relates to disciplines in society. Our personal attention to your education is very important. It is for this reason that we take quality seriously and are accredited by the Dutch Flemish Accreditation organisation (NVAO) and Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Lees Minder
Apeldoorn , Amsterdam + 1 Meer Minder